Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі підряду. Відмова від договору


Права та обов'язки.
1) Особливі наслідки невиконання обов'язків підрядника можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- ---
| Обов'язки підрядника: | При невиконанні обов'язку замовник має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Своєчасно приступити до | Відмовитися від виконання договору |
| виконання робіт | |
+ --- + --- --- +
| Виконувати роботу належним | Призначити розумний строк для виправлення недоліків |
| чином | |
+ --- --- + --- --- +
| Виправити недоліки в | 1) Відмовитися від договору або 2) доручити |
| призначений термін | виправлення іншій особі за рахунок підрядника |
+ --- - + --- --- +
| Надати (якщо | Пред'являти вимоги, аналогічні вимогам до |
| передбачено договором) | продавцю при порушенні умов про якість |
| якісний матеріал для | продаваних товарів |
| виконання робіт | |
+ --- --- + --- T --- --- +
| Виконати роботу з | Якщо недоліки переборні: | Якщо недоліки |
| належним якістю | вимагати 1) пропорційного | непереборні: |
| | зменшення ціни роботи; або | відмовитися від |
| | 2) відшкодування своїх витрат | виконання договору |
| | на усунення недоліків | |
| | (якщо право усувати їх | |
| | передбачено в договорі) | |
| | або 3) безоплатного | |
| | усунення недоліків у | |
| | розумний строк | |
+ --- + --- --- + --- +
| Виконати вимоги про | Відмовитися від виконання | |
| усунення недоліків | договору | |
L --- --- + --- + --- ---
Права підрядника:
- Право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором у випадках, коли фактичні витрати підрядника виявилися меншими тих, які враховувалися при визначенні ціни роботи, якщо це не вплинуло на якість робіт.
- Право на сплату зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної частини роботи у випадках, коли виконання роботи за договором стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника.
2) Особливі наслідки невиконання обов'язків замовника можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- ---
| Обов'язки замовника: | При невиконанні обов'язків підрядник має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Сплатити ціну договору | 1) Вимагати оплати 2) До оплати утримати |
| | результат робіт і інше належне |
| | замовнику майно |
+ --- --- + --- --- +
| Надати (якщо це | 1) не приступати до роботи (розпочату роботу |
| передбачено договором) | призупинити) або 2) відмовитися від виконання |
| матеріали, обладнання або | |
| річ для переробки | |
+ --- + --- --- +
| Вжити заходів для усунення | Відмовитися від виконання договору |
| обставин, що загрожують | |
| придатності роботи | |
+ --- --- + --- --- +
| Сприяти підряднику в | 1) вимагати відшкодування завданих збитків, |
| виконанні роботи | включаючи додаткові витрати або 2) |
| | перенесення термінів виконання роботи; або 3) |
| | збільшення ціни договору |
+ --- + --- --- +
| Не перешкоджати виконанню | 1) не приступати до роботи (розпочату роботу |
| договору підрядником | призупинити) або відмовитися від виконання |
| | договору |
+ --- + --- --- +
| Своєчасно оглянути і | Продати результат роботи (після дворазового |
| прийняти результат роботи | попередження) з утриманням належних |
| | платежів |
L --- + --- ---
Права замовника:
а) Повсякчас перевіряти хід і якість роботи, виконуваної підрядником, не втручаючись в його діяльність.
Б) Вимагати передачі йому результату незавершеної роботи з компенсацією підряднику зроблених витрат у разі припинення договору до приймання результату робіт.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі підряду. Відмова від договору "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в
 2. § 3. Виконання зобов'язань
  права кредитора за його зобов'язанням переходять до третьої особи відповідно до норм, що регламентують поступку права вимоги. Охарактеризована норма, мабуть, знайде широке застосування в підприємницькому обороті. Вона, зокрема, може бути застосована в ситуації, коли орендар нежитлового приміщення дізнається про неплатоспроможність свого орендодавця, яка може призвести до
 3. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  права кредитора на випадок невиконання боржником зобов'язання, вживані тільки у випадках, коли це прямо передбачено законом або договором, прийнято іменувати забезпеченням виконання зобов'язань. Глава 23 Цивільного кодексу регулює відносини, що виникають у зв'язку із забезпеченням виконання зобов'язань. Слід відзначити два найважливіших моменту, що характеризують новий підхід, обраний
 4. § 2. Оренда
  права власності на об'єкт оренди до орендаря, а являє собою тимчасове (строкове) володіння і користування або тільки тимчасове користування. Разом з тим відповідно до ГК плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна, є його власністю. За загальним правилом, орендоване майно передається орендарю в його володіння і
 5. § 1. Підряд
  права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення у ЦК. Так, відносини у сфері капітального будівництва регулюються Законом РФ від 26 червня 1991 р. «Про інвестиційну діяльність у РРФСР» [2] в частині, що не
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і інтереси банку як комерційної організації, що реалізує через відкриття та обслуговування розрахункових рахунків інших осіб свої власні цілі -
 7. § 3. Зберігання
  права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в більшості випадків з договору, однак може виникати в силу закону і з інших юридичних фактів. Наприклад, що знайшов загублену річ повинен зберігати цю річ у себе або здати її на зберігання міліції або орган місцевого самоврядування до виявлення власника або придбання права власності
 8. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  права та обов'язки, то дієздатність - можливість їх реалізації. Формально (п. 1 ст. 21 ЦК) дієздатність складається із здатності набувати і здійснювати цивільні права і здатності створювати і виконувати цивільні обов'язки. У літературі дієздатність традиційно визначають за допомогою сделкоспособность (тобто здатності самостійно здійснювати операції та інші цивільно-правові
 9. § 2. Правове становище публічних утворень
  права (юридична рівність учасників цивільних правовідносин), участь публічних утворень у цивільному обороті передбачає поширення на їх діяльність всіх інших загальних засад цивільного законодавства (зокрема, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість довільного втручання в приватні справи тощо). Інша справа, що це не скасовує
 10. § 5. Умовні угоди
  права (condiciones juris). Умова права є майбутнє невідома обставина, від якого наступ або припинення дії угоди залежить в силу самої її природи або спеціального правового припису. З наведеного визначення видно, що condicio juris може обумовлювати як наступ дії угоди (наприклад, невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого
© 2014-2022  yport.inf.ua