Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Уткін, А.Ф. Денисов. Державне та муніципальне управління, 2001 - перейти до змісту підручника

ПРАВОВІ ОСНОВИ

Формування та використання місцевих фінансів здійснюються відповідно до Конституції Російської Федерації, Федеральним законом «Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації », Федеральним законом« Про фінансові основи місцевого самоврядування в Російській Федерації »,« Бюджетним кодексом Російської Федерації », а також іншими федеральними законами, конституціями, статутами і законами суб'єктів Російської Федерації, статутами та іншими правовими актами муніципальних органів місцевого самоврядування.
Органи державної влади Російської Федерації і органи державної влади суб'єктів Російської Федерації сприяють розвитку місцевих фінансів:
- регулюють відносини між бюджетами суб'єктів Російської Федерації та місцевими бюджетами, а також між федеральним бюджетом та місцевими бюджетами - в рамках федеральних цільових програм;
- беруть участь у вирішенні питань місцевого значення шляхом виконання федеральних цільових програм та регіональних програм;
- розподіляють кошти, виділяються для фінансування федеральних цільових програм та регіональних програм та інших заходів, між муніципальними утвореннями, здійснюють контроль за ефективним і цільовим використанням цих коштів;
- розробляють державні мінімальні соціальні стандарти, встановлюють соціальні норми;
- надають методичну допомогу органам місцевого самоврядування в роботі з формування та виконання місцевих бюджетів;
- здійснюють контроль за дотриманням органами місцевого самоврядування податкового та бюджетного законодавства Російської Федерації та законодавства суб'єктів Російської Фе -дерации.
Держава надає органам місцевого самоврядування певні фінансові гарантії, необхідні для забезпечення ефективної діяльності. В цілому, змістом фінансовим-вих гарантій органам місцевого самоврядування є процес формування доходів муніципальних утворень, порядок їх розподілу та контроль за використанням. Найважливішою гарантією є гарантія фінансової самостійності, що виникає з розподілу влади і повноважень в державі.
Гарантія фінансової самостійності в питаннях місцевих органів влади включає в себе наявність власних джерел доходів і незалежне ведення бюджету під правовим контролем вищих рівнів влади.
В інтересах держави на фінансову самостійність місцевих органів влади накладаються необхідні обмеження. Так, муніципальне освіта повинна слідувати основним напрямам загальнодержавної політики. Можуть установлюватися певні обмеження на окремі параметри місцевих бюджетів, наприклад, максимальний обсяг запозичень. Також встановлюються межі повноважень місцевих властей стягувати податки. Однак обмеження фінансової самостійності муніципальних утворень не повинні перешкоджати ефективному функціонуванню місцевої фінансової системи.
Від того, наскільки ефективно фінансове управління на рівні місцевого самоврядування, багато в чому залежить своєчасність виплати заробітної плати, наявність електрики, води і тепла в будинках, тобто, фактично, всі питання життєзабезпечення населення, і в кінцевому результаті - соціальна стабільність. Враховуючи високий рівень відповідальності за керування громадськими коштами при здійсненні фінансової політики важливо керуватися методами наукового управління фінансами.
У процесі управління муніципальними фінансами виділяється декілька функцій. На початковому етапі на основі даних фінансового аналізу проводиться фінансове планування. Одночасно відповідно до чинного бюджетним процесом здійснюється робота з формування бюджету. Слід зазначити, що дані функції не повинні здійснюватися одним і тим же структурним підрозділом органів місцевого самоврядування, так як в такому випадку при складанні фінансового плану та бюджету довгострокові інтереси розвитку муніципального освіти будуть підпорядковані миттєвим інтересам. Також для ефективного управління фінансами необхідні контрольно-ревізійні органи, що займаються перевіркою витрачання бюджетних коштів відповідними бюджетними органами, а також достовірність і точність даних, що надаються органами фінансового планування.
Фінансове планування є однією з найважливіших функцій управління фінансами. Підготовку та погодження фінансових планів здійснюють виконавчі органи місцевого самоврядування, на основі пріоритетів, встановлених законодавчим органом місцевого самоврядування. Пріоритети визначаються на основі аналізу поточного стану і перспектив роз-ку муніципального освіти. Розробку фінансового плану доцільно проводити паралельно з бюджетом, так як це дозволяє своєчасно враховувати і погоджувати виникають коригування. Безпосередньо затвердження бюджету муніципального освіти повинен здійснювати законодавчий орган місцевого самоврядування, який представляє інтереси населення. Фінансовий план представницьким органом влади зазвичай не затверджується, а використовується, як документ, що обгрунтовує пропонований проект бюджету.
Фінансове планування підрозділяється на перспективне і поточне. На стадії перспективного планування визначаються основні стратегічні напрями та пріоритети розвитку. При цьому перспективні плани повинні щорічно коригуватися відповідно до змін, що відбулися.
Найважливішим елементом фінансового управління органів місцевого самоврядування є бюджет. Необхідність складання місцевих бюджетів обумовлена наявністю власних перед-метов ведення, що вимагають здійснення господарської діяльності. Якби місцеві органи влади були просто представниками вищих органів влади, складання самостійного бюджету було б не потрібним. Такі органи влади працювали б у рамках затверджується вищестоящим органом влади кошторису витрат на певні потреби, однак при такому підході місцева влада швидше за все не були б зацікавлені в оптимізації витрат.
З розвитком місцевого самоврядування для підвищення ефективності діяльності виникла необхідність розробки і використання самостійних місцевих бюджетів - затверджуваних нормативним актом планів фінансової діяльності на певний період, що представляються у формі опису витрат і доходів, згрупованих за певними ознаками. Формування і виконання місцевого бюджету здійснюються органами місцевого самоврядування самостійно відповідно до статуту муніципального освіти. Для самостійних органів місцевого самоврядування бюджет стає зі звичайної кошторису доходів і витрат найважливішим інструментом реалізації планів розвитку муніципального освіти.
Згідно принципу самостійності бюджетів муніципальних утворень, місцеві органи влади мають право здійснювати бюджетний процес, який являє собою планування, затвердження, виконання та оцінку результатів виконання бюджету.
Представницькі органи місцевого самоврядування самостійно здійснюють:
- встановлення порядку складання і розгляду проектів місцевих бюджетів, затвердження та виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за їх виконанням і затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів;
- складання і розгляд проектів місцевих бюджетів, затвердження і виконання місцевих бюджетів, здійснення контролю за їх виконанням і затвердження звітів про виконання місцевих бюджетів;
- визначення порядку направлення до місцевих бюджетів доходів від використання муніципальної власності, місцевих податків і зборів, інших доходів місцевих бюджетів;
- визначення порядку та умов надання фінансової допомоги і бюджетних позичок з місцевих бюджетів;
- надання фінансової допомоги і бюджетних позичок з місцевих бюджетів;
- визначення порядку здійснення муніципальних запозичень;
- здійснення муніципальних запозичень і управління муніципальним боргом.
Органи державної влади гарантують:
- право представницьких органів місцевого самоврядування самостійно визначати напрями використання коштів місцевих бюджетів;
- право представницьких органів місцевого самоврядування самостійно розпоряджатися вільними залишками коштів місцевих бюджетів, що утворилися в кінці фінансового року в результаті збільшення надходження доходів або зменшення видатків;
- компенсацію збільшення витрат або зменшення доходів місцевих бюджетів, що виникли внаслідок прийняття федеральних законів і законів суб'єктів Російської, Федерації, а також інших рішень органів державної влади.
Формування місцевих бюджетів має здійснюватися шляхом застосування єдиної методології, державних мінімальних соціальних стандартів, соціальних норм, нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості, що встановлюються органами державної влади. Складання проектів місцевих бюджетів, затвердження і виконання місцевих бюджетів здійснюються відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації та бюджетною класифікацією суб'єкта Російської Федерації.
Контроль за бюджетною практикою муніципальних утворень з боку державних органів влади включає в себе контроль за прийняттям бюджету в законні терміни і дотриманням процедур, встановлених законом, контроль за внесенням до бюджету обов'язкових витрат і контроль за внесенням до бюджету витрат з вирішення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування.
За відсутності обов'язкового витрати в оприлюдненому бюджеті, наглядовий орган вимагає від місцевої ради внести цей витрата до бюджету протягом одного місяця з дати подання. В іншому випадку, справа може бути передана на судовий розгляд.
У випадку, якщо місцевий бюджет не затверджений до 1 січня планованого фінансового року, витрачання фінансових коштів муніципального освіти до затвердження місцевого бюджету проводиться за відповідними статтями місцевого бюджету минув фінансового року, щомісяця в розмірі однієї дванадцятої суми фактично зроблених витрат з урахуванням індексу споживчих цін.
Муніципальний бюджет повинен бути затверджений не пізніше 31 березня настав бюджетного року. Якщо бюджет не був затверджений до 31 березня у зв'язку відсутністю у представницького органу необхідних відомостей, то в цьому випадку бюджет повинен бути прийнятий протягом двох тижнів після отримання відомостей. В іншому випадку суд може прийняти рішення про призупинення дії повноважень представницького органу місцевого самоврядування у бюджетній сфері. Рішення суду буде підставою для розгляду законодавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації питання про дострокове припинення повноважень представницького органу місцевого самоврядування, одночасному призначенні нових виборів, згідно закону суб'єкта Російської Федерації.
Якщо бюджет ще не прийнятий і не опублікований до початку фінансового року, то до затвердження бюджету муніципальне утворення може здійснювати тільки ті витрати, до яких його зобов'язує закон, або які не можна відкладати для подальшого вирішення необхідних завдань. Можна продовжувати розпочаті раніше будівельні роботи та постійні закупівлі. Для покриття витрат можна стягувати податки і збори за минулорічними ставками, а також брати кредити до однієї дванадцятої торішнього кредитного повноваження на місяць.
Контроль, що ведеться в ході виконання бюджету щодо розпорядника кредитів з боку представницького органу влади, здійснюється у формі ознайомлення депутатів з діяльністю адміністрації, зазвичай у формі звіту голови адміністрації, в результаті обговорення якого можуть бути внесені зміни до бюджету, а також у формі затвердження радою перед-ставітельного органу влади операцій, передбачених бюджетними застереженнями щодо позик, укладання великих контрактів, продажів муніципального майна і т.п. Контроль виконання бюджету з боку прокуратури підпорядковується принципу законності щодо власних витрат муніципального освіти (контроль доцільності рішень у ході виконання бюджету в межах власних повноважень органів місцевого самоврядування не допускається). Щодо фінансування видатків органів місцевого самоврядування по виконанню делегованих державних повноважень, орган державного нагляду володіє необмеженим правом контролю як законності витрат, так і доцільності їх. Контроль законності і доцільності рішень, прийнятих у ході виконання бюджету, в межах власних повноважень органів місцевого самоврядування здійснює ревізійна служба муніципального освіти.
Контроль, що ведеться в ході виконання бюджету щодо бухгалтера, зводиться до контролю його діяльності з боку розпорядника кредитів. Даний контроль зазвичай здійснюється у формі щотижневого напрямки бухгалтером розпоряднику кредитів звіту про вільних коштах у розрізі видаткових статей бюджету і у формі щомісячного балансу рахунків.
Після завершення бюджетного року розпорядник кредитів являє адміністративний розрахунок за минулий період представницькому органу місцевого самоврядування та ревізійну службу муніципального освіти. Адміністративний розрахунок подається у формі, аналогічній бюджету, яка вказує для кожної статті всередині кожної частини бюджету бюджетні прогнози та операції по приходу і витраті, здійснені розпорядником кредитів. Розрахунок складається на основі адміністративної звітності, що ведеться розпорядником кредитів, і дозволяє забезпечити контроль за виходом платіжних доручень і прибуткових ордерів протягом звітного періоду. До розрахунку додаються результати актів перевірок, ревізій. Відмова представницького органу влади схвалити адміністративний розрахунок не веде до автоматичної необхідність відставки розпорядника кредитів, якщо інше не передбачено статутом муніципального освіти.
  Для перевірки виконання місцевих бюджетів органи місцевого самоврядування мають право залучати аудиторів. Відомості про виконання місцевого бюджету за минулий фінансовий рік підлягають обов'язковому опублікуванню. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРАВОВІ ОСНОВИ"
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
    основа місцевого самоврядування "та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників органів місцевого
 2. ВСТУП
    правові та інші традиції та умови. У Російській Федерації найбільш оптимальним варіантом залучення громадян у діяльність органів влади є здійснення місцевого самоврядування. Хоча перетворення інституту участі громадян в дієвий механізм співпричетності громадянського суспільства до державного управління і вимагає вирішення різнопланових завдань: формування активного громадянина,
 3. § 3. Джерела муніципального права.
    правового простору місцевого самоврядування: населення муніципального освіти самостійно вирішує питання місцевого значення; економічною основою місцевого самоврядування є муніципальна власність, право і тягар володіння, користування і розпорядження якої належить населенню муніципального освіти; система місцевого самоврядування включає інститути
 4. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
    правового регулювання місцевого самоврядування на федеральному рівні. З метою вирішення наявних проблем Президентом Російської Федерації в 2002 р. була створена Комісія з підготовки пропозицій про розмежування предметів ведення і повноважень між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Федерації і органами місцевого самоврядування. Комісією
 5. § 1. Правові засади організації діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
    правових актах повинні конкретизувати такі основні принципи. У розвиток федерального і регіонального законодавства статус органів місцевого самоврядування закріплюється в статутах відповідних муніципальний утворень. У даних статутах регулюються основні положення з організації органів місцевого самоврядування. Крім цього в багатьох муніципальних утвореннях приймаються і
 6. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
    правові основи взаємодії. М., 2001. 2. Ігнатюк Н.А. Система органів місцевого самоврядування / / Журнал російського права. 1998. N
 7. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
    правових актів (нормативних або індивідуальних). Дані повноваження складають частину компетенції відповідних суб'єктів поряд з організаційними, розпорядчими, контрольними, іншими повноваженнями. Наділення якого суб'єкта правотворческими повноваженнями передбачає закріплення з тим або іншим ступенем деталізації питань, по яких він може приймати правові акти, вказівку на вид
 8. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
    правові форми діяльності, термін
 9. § 1. Загальна характеристика
    правовий акт являє собою рішення з питань місцевого значення або з питань здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами, законами суб'єктів РФ, прийняте населенням муніципального освіти безпосередньо, органом місцевого самоврядування та (або) посадовою особою місцевого самоврядування, документально
 10. § 4. Муніципальне правотворчість
    правових актів - складна і копітка робота, одна з найважливіших сторін діяльності муніципального освіти. В умовах інтенсивності і розширення обміну правотворчої (нормотворчої) діяльності органів місцевого самоврядування зростає значення якісної підготовки муніципальних правових актів, а також дотримання нормотворчої техніки при їх підготовці. За своєю суттю
© 2014-2022  yport.inf.ua