Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Предмет і підстава негаторного позову

. Предметом негаторного позову є вимога позивача про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння. Найчастіше треті особи своїм протиправним дією чи бездіяльністю створюють власнику перешкоди у здійсненні правомочності користування. Наприклад, користування будовою може бути ускладнене неправомірним обгородженням земельної ділянки, ростом дерева, посадженого в безпосередній близькості від будівлі, складуванням матеріалів чи палива, захарастила проїзд до нього, і т.п. За допомогою негаторного позову власник може домагатися припинення подібних дій, а також усунення порушником своїми силами і засобами створених ним перешкод.
Можливі випадки створення перешкод і в здійсненні правомочності розпорядження. Так, якщо при арешті майна боржника в опис випадково потрапили речі, що належать іншим особам, ці особи позбавляються можливості розпоряджатися своїм майном зважаючи покладених на нього обмежень. Засобом захисту в даному випадку виступає так званий позов про звільнення майна від арешту (виключення з опису), який з точки зору своєї матеріально-правової сутності є найчастіше негаторний позовом * (1076). Негаторному природу матиме і вимога підприємства про зняття обмежень з його майна, накладених фінансовими, податковими та іншими аналогічними органами.
Поряд з вимогою про усунення вже наявних перешкод у здійсненні права власності негаторний позов може бути спрямований і на запобігання можливого порушення права власності, коли в наявності загроза такого порушення. Наприклад, за допомогою негаторного позову власник може домагатися заборони будівництва того чи іншого споруди вже на стадії його проектування, якщо воно буде перешкоджати користуватися майном.
Підставою негаторного позову є обставини, що обгрунтовують право позивача на користування і розпорядження майном, а також підтверджують, що поведінка третьої особи створює перешкоди у здійсненні цих правомочностей. В обов'язок позивача не входить доказ неправомірності дії або бездіяльності відповідача, які передбачаються такими, якщо сам відповідач не доведе правомірність своєї поведінки.
Разом з тим позов може бути заявлений лише до тих пір, поки триває правопорушення або неліквідованими його наслідки. З усуненням перешкод у здійсненні права власності відпадають і підстави для негаторний захисту. У цьому зв'язку негаторний позов не підлягає дії позовної давності. Іншими словами, не має значення, коли почалося порушення права власності; важливо лише довести, що перешкоди в його здійсненні зберігаються на момент пред'явлення і розгляду позову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет і підстава негаторного позову "
  1. § 3. Позов про усунення порушень, не пов'язаних з позбавленням володіння (негаторний позов)
    основу негаторного позову. Предметом негаторного позову є вимога позивача про усунення порушень, не поєднаних з позбавленням володіння. Найчастіше треті особи своїм протиправним дією чи бездіяльністю створюють власнику перешкоди у здійсненні правомочності користування. Наприклад, користування будовою може бути ускладнене неправомірним обгородженням земельної ділянки, зростанням
  2. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
    предмет застави не був витребуваний особою, якій це майно належить на праві власності або господарського відання. Однак права цих осіб враховуються лише на момент встановлення застави. Навпаки, вже виникло заставне право зберігається і після відчуження заставленого майна у власність або господарське відання іншої особи (ст. 353 ЦК). Предметом застави може бути всяке
  3. § 1. Загальні положення
    предметом позитивного правового регулювання є весь комплекс суспільних відносин, породжуваних підприємницькою діяльністю, то об'єктом правового захисту є різні прояви життєдіяльності підприємця, які виражаються як його інтереси. Ці інтереси, будь то виробнича, фінансова, соціальна, культурна, благодійна чи інша сфера діяльності
  4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
    предмету спору. Згідно п. 1 ст. 125 Арбітражного процесуального кодексу РФ при ухваленні рішення арбітражний суд «встановлює, які права та обов'язки осіб, що у справі». [2] Таким чином, визнання права - невід'ємний елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Разом з тим вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про
  5. § 3. Позовна давність
    предмет спору, є учасником того ж спірного матеріально-правового відношення, яке існує між позивачем і відповідачем (наприклад, сопрічінітелей шкоди, до якого, однак, не пред'явлено позов), воно, безсумнівно, має право заявити про застосування судом позовної давності. Зрозуміло, таку заяву здатне вплинути лише на вимоги, які в подальшому можуть бути адресовані цього
  6. § 2. Ознаки речового права
    предмет, який не є особою * (665) (незважаючи на стислість і "негативний" відтінок, дана дефініція є результат тривалого розвитку і представляється найбільш вдалою). Однак у літературі висловлювалася думка, що об'єктом речових прав можуть бути не тільки речі, але й нематеріальні об'єкти. По-перше, вказується, що ч. 2 ст. 35 Конституції РФ говорить про право мати майно у
  7. § 2. Сервітути
    предмет і ціну * (1030). Разом з тим, якщо угоду про встановлення сервітуту не досягнуто, зацікавлена особа вправі вимагати встановлення сервітуту в судовому порядку. У цьому випадку підставою для державної реєстрації сервітуту є судове рішення. Таким чином, сервітут, в кінцевому рахунку, може бути встановлений незалежно, а можливо, і проти волі власника. В особливому
  8. § 4. Позов про визнання права власності
    основанно розглядають позов про визнання права власності в якості самостійного речове-правової вимоги * (1077). Дійсно, не визнаючи самостійності подібного позову, відмінного від віндикаційного і негаторного вимог, неможливо юридично кваліфікувати домагання власників у цілому ряді конкретних випадків. Наприклад, власник в порядку надання матеріальної допомоги
  9. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
    предмет договору зберігання. Обов'язки сторін договору зберігання. Зберігання ззнеособлення речей. Відповідальність зберігача. Професійне і побутове зберігання. Договір зберігання речей на товарному складі. Складські документи і права їхніх власників. Зберігання речей з правом їх використання. Окремі види зберігання. Особливості зберігання речей в ломбардах, в комерційних банках, в камерах зберігання
  10. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
    предметом річ, носять абсолютний характер, будучи пов'язані з річчю, слідують за нею і, нарешті, припускають активність носія права і одночасно пасивність тих, хто йому протистоїть. Для зобов'язальнихправовідносин характерно те, що їх предметом служить дію певної особи (боржника), вони є відносними, слідують за боржником і припускають активність цього останнього,
© 2014-2022  yport.inf.ua