Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І. Брагінський, В.В. ВІТРЯНСЬКИЙ. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ І НАДАННІ ПОСЛУГ. Книга третя, 2006 - перейти до змісту підручника

8. Припинення договору

Підстави припинення агентського договору передбачені в ГК імперативними нормами. У них міститься ряд особливостей в порівнянні з тим, як вирішуються відповідні питання стосовно договорами доручення (ст. 977 - 979), а також комісії (ст. 1002 - 1004).
Спеціально присвячена цим договором ст. 1010 ЦК називає три підстави припинення агентського договору. Одне з них являє собою результат волі сторони в договорі, а два інших мають на увазі обставини, від волі сторін не залежать.
Першим з підстав служить відмова сторони від виконання договору. Кодекс надає таке право в рівній мірі і принципалам, і агентам, обумовивши його все ж однією умовою: подібна відмова можливий тільки по відношенню до договору, укладеним без визначення терміну закінчення його дії. У подібних випадках відмова від виконання, що виходить від будь-якої з сторін, є правомірним. З цієї причини суд, розглядаючи справу за позовом між сторонами агентського договору про його розірвання, відхилив посилання відповідача на те, що спрямований йому позивачем відмова від виконання договору істотно порушив його права. Зазначена посилання була розцінена як суперечить ст. 1010 ЦК "*".
---
"*" Див: Долженко О.М., Резніков В.Б., Хохлов М.М. Судова практика у цивільних справах. С. 831 - 832.
Другою підставою для припинення агентського договору служать такі обставини, як смерть агента, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. При цьому всі перераховані випадки розглядаються як обставини, безумовно тягнуть припинення агентського договору. Наведена норма дозволяє зробити висновок, що ті ж обставини, що відносяться до принципала, самі по собі впливу на продовження дії договору не надають. У подібних випадках, незалежно від волі агента, відбувається заміна принципала іншою особою.
Нарешті, третій за рахунком підставою, що належать все до тієї ж боці в договорі - агенту, служить випадок визнання виступаючого в такій ролі індивідуального підприємця неспроможним (банкрутом).
Враховуючи наявність в Кодексі умови субсидіарного застосування правил гл. 49 і 51 ЦК, слід визнати, що підстави припинення договору, встановлені у відповідних розділах для доручення і комісії, до агентського договору застосовуватися не можуть, оскільки це буде суперечити ст. 1010 ЦК.
Що ж до наслідків припинення агентського договору, то у зв'язку з відсутністю на цей рахунок вказівок в гол. 52 ГК є підстави вважати, що окремі правила на цей рахунок, які у гол. 49 і 51 ЦК, можуть бути застосовані і до агентського договору. Із зазначеної причини в наведеному раніше арбітражній справі визнання відмови агента від виконання правомірним не виключало можливості заяви вимоги про відшкодування збитків, спираючись на п. 1 ст. 1003 і 1004 ГК. Зроблений висновок, однак, не відноситься до тих з наслідків, які можуть вважатися такими, що суперечать суті агентського договору. Прикладом останніх може служити передбачене в ст. 979 ГК правило про покладання певних, що випливають із закону зобов'язань на спадкоємців повіреного та ліквідаторів юридичної особи, яка є повіреним. Водночас включене в ст. 1002 положення, в силу якого при оголошенні комісіонера неспроможним (банкрутом) його права та обов'язки за угодами, укладеними ним для комітента на виконання його, комітента, вказівок, переходять до комітента, слід визнати поширюють свою дію на випадки такого ж визнання неспроможним (банкрутом) агента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Припинення договору "
 1. § 2. Оренда
  припинення може бути встановлений законом (наприклад, для прокату) або договором. Для окремих видів оренди, а також для оренди окремих видів майна максимальні (граничні) строки можуть встановлюватися законом. При цьому, якщо термін оренди договором не визначений і жодна із сторін не відмовилася від договору до закінчення певного терміну, встановленого законом, договір після закінчення
 2. § 2. Розрахунки і кредитування
  припинення видаткових операцій за рахунком у межах, зазначених у документі про накладення арешту. Правом зупиняти операції по банківських рахунках підприємців наділені, наприклад, податкові органи. Так, згідно з п. 4 ст. 11 Закону «Про федеральних органах податкової поліції» начальник органу податкової поліції або його заступник вправі «. Зупиняти операції платників податків по рахунках
 3. § 5. Доручення
  припинення договору до його виконання повірений зобов'язаний повернути доручення, термін якої не закінчився, і представити звіт з доданням виправдувальних документів, якщо це вимагається за умовами договору або характеру доручення. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором Однак цей обов'язок не виникає,
 4. § 6. Комісія
  припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини з субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії. Комітентом може виступати як громадянин, так і юридична особа. При цьому для юридичних осіб єдиним критерієм, що обмежує можливість укладення ними договору комісії, є наявність спеціальної
 5. § 8. Довірче управління майном
  припинення, якщо особисте виконання неможливо, а також можливість односторонньої відмови кожної зі сторін від договору. Однак, враховуючи, що однією зі сторін, як правило, є підприємець, то для керуючого це правило носить обмежений характер. Відмова від договору засновника управління або вигодонабувача не обмежується законодавцем якими умовами. При цьому норми
 6. § 9. Комерційна концесія
  припинення цих прав. Як відомо, патент на винахід діє протягом 20 років, рахуючи з дати надходження заявки в Патентне відомство; патент на промисловий зразок - протягом 10 років з тієї ж дати; патент на селекційне досягнення - залежно від сорту культури до 35 років з дати реєстрації результату селекції в Державному реєстрі селекційних досягнень;
 7. § 10. Просте товариство
  припинення договору простого товариства можуть бути двох видів, перші з них припускають припинення відносин між усіма учасниками договору, інші - тільки між одним з його учасників і всіма іншими. До них відносяться: - оголошення кого з товаришів недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім; - оголошення кого з товаришів неспроможним
 8. § 2. Операції банків із залучення грошових коштів юридичних осіб і громадян
  припинення договору довірчого управління грошові кошти та отримані на них доходи виплачуються засновнику управління або зазначеній ним особі - вигодонабувачу (бенефіціару). Правила, встановлені в частині другій ДК РФ для відносин, що виникають з договору довірчого управління майном (Гл. 53 «Довірче управління майном», ст. 1012-1026), повинні застосовуватися з
 9. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  припинення договору про довірче управління майном (ст. 1024 ЦК), а також у випадках припинення опіки та піклування. До речі, оскільки в п. 2 ст. 38 йдеться про припинення саме опіки та (а не або) піклування, довірче управління не може припинитися у зв'язку з автоматичним переходом від опіки до попечительству (п. 2 ст. 40 ЦК), а значить, відомі на цей рахунок сумніви * (182)
 10. § 2. Строки здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
  припинення суб'єктивних прав у разі їх нездійснення або неналежного здійснення. Пресекательние терміни можуть встановлюватися як законом, так і угодою сторін. Так, ст. 1486 ЦК передбачено, що у разі невикористання товарного знака безперервно протягом будь-яких трьох років після його державної реєстрації право на товарний знак достроково припиняється. Прикладом пресекательной
© 2014-2022  yport.inf.ua