Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 2. Злочини проти порядку підлеглості та статутних взаємовідносин між військовослужбовцями


Безпосереднім об'єктом цієї групи злочинів є порядок підлеглості та взаємовідносин між військовослужбовцями, що визначається общевоинскими статутами Збройних Сил РФ, затвердженими Указом Президента РФ від 10 листопада 2007 р. № 1495 1, дія яких поширюється ється також на інші війська, військові формування та дер-дарчі органи, оскільки в них передбачена військова служба. До загальновійськових статутів відносяться: Статут внутрішньої служби Збройних Сил РФ; Дисциплінарний статут збройних Сил РФ; Статут гарнізонної та вартової служб збройними Сил РФ, Стройовий статут Збройних Сил РФ.
1 БВС РФ. 2000. № 4.
1 СЗ РФ. 2007. № 47 (ч. I). Ст. 5749.

Одним з принципів будівництва Збройних Сил РФ, керівництва ними і взаємовідносин між військовослужбовцями згідно Статуту внутрішньої служби Збройних Сил РФ є-ється єдиноначальність. Воно полягає в наділенні командира (на-чальника) всією повнотою розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відпові-ності перед державою за всі сторони життя та діяльності військової частини, підрозділу і кожного військовослужбовця. Єдиноначальність виражається у праві командира (начальника), исхо-дя з всебічної оцінки обстановки, одноосібно приймати рішення, віддавати відповідні накази в строгому відпо-відно до вимог законів, військових статутів і забезпечувати їх виконання.
Начальник вправі віддавати підлеглому накази і требо-вать їх виконання. При цьому він повинен бути для підлеглого прикладом тактовності і витриманості. Підлеглий зобов'язаний беззаперечно виконувати накази начальника. Виконавши при-каз, він може подати скаргу, якщо вважає, що по відношенню до нього надійшли неправильно.
Начальник по службовому становищу - це военнослужа-
щий, яким інші військовослужбовці підпорядковані по службі.
Начальниками по військовому званню є складаються на військовій службі:
маршали РФ, генерали армії, адмірали флоту - для стар-ших і молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів , старшин, солдатів і матросів;
генерали, адмірали, полковники і капітани першого рангу - для молодших офіцерів, прапорщиків, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів;
старші офіцери у військових званнях підполковника, капи-тана другого рангу, майора, капітана третього рангу - для пра-порщіков, мічманів, сержантів, старшин, солдатів і матросів;
молодші офіцери - для сержантів, старшин, солдатів і мат-
росів;
прапорщики і мічмани - для сержантів, старшин, солдатів і матросів однієї з ними військової частини;
сержанти і старшини - для солдатів і матросів однієї з ними військової частини.

Наказ - це розпорядження командира (начальника), обра-щенное до підлеглих і вимагає обов'язкового виконання певних дій, дотримання правил або встановлюю-щее певний порядок, положення. Він може бути відданий письмово, усно або з технічних засобів зв'язку. Письмен-ний наказ є основним розпорядчим службовим документом військового управління, видаваним на правах єдино-початком командирами військових частин (начальниками установ-ний).
У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил РФ, а також інших общевоинских статутах визначаються правила взаємин військовослужбовців. При цьому вказується, що військово-службовці повинні бути прикладом високої культури, скромно-сти, їх взаємини повинні будуватися на основі взаємної поваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Злочини проти порядку підлеглості та статутних взаємовідносин між військовослужбовцями "
 1. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону ». Цей найважливіший принцип правосуддя далеко не відразу знайшов належне йому місце в історії російського правосуддя. Типовою для радянського періоду кінця 1920-х рр.. і до 1953 р. була тенденція щодо створення надзвичайних (позасудових) органів репресій. У березні 1924 р. було утворено Особливу
 2. Стаття 55. Зміст дисциплінарній військовій частині Коментар до статті 55
  злочини проти військової служби. За скоєння злочинів, що посягають на інші об'єкти, вміст у дисциплінарної військової частини, як правило, не призначається (про винятки буде сказано нижче). До другого умові призначення цього виду покарання відноситься наявність вказівки на нього в санкції статей Особливої частини КК РФ. Якщо ж санкції статей, що встановлюють покарання за конкретні
 3. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  злочинів проти військової служби. У КК РФ це єдине визначення поняття злочинів, виділених із сукупності інших злочинів по об'єкту посягання. Відповідно до зазначеної норми злочинами проти військової служби визнаються передбачені главою 33 КК РФ злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені військовослужбовцями, що проходять
 4. Стаття 332. Невиконання наказу Коментар до статті 332
  злочину є встановлений порядок підпорядкованості та військових статутних взаємин. Відносини підпорядкованості закріплені у відповідних нормативних правових актах, наприклад Дисциплінарний статут Збройних Сил Російської Федерації, утв. Указом Президента РФ від 10 листопада 2007 р. N 1495. --- СЗ РФ. 2007. N 47 (ч. 1). Ст. 5749. Зокрема, названий
 5. Стаття 333. Опір начальникові або примушування його до порушення обов'язків військової служби Коментар до статті 333
  злочину є встановлений порядок підпорядкованості та військових статутних взаємин. Додатковий об'єкт - здоров'я людини. Об'єктивна сторона полягає у вчиненні однієї з таких дій або їх сукупності: - опорі начальникові, а одно іншій особі, виконуючому покладені на нього обов'язки військової служби, зв'язаному з насильством або з погрозою його застосування; -
 6. Стаття 335. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості Коментар до статті 335
  злочину є встановлений порядок військових статутних взаємин між військовослужбовцями, що не перебувають у підпорядкованості. Додатковий об'єкт - честь, гідність, здоров'я особистості. Неправильне встановлення об'єкта посягання тягне за собою помилки в кваліфікації діяння. Так, Тихоокеанським флотським військовим судом скоєне Е. було перекваліфіковано на ч. 1 ст. 112 КК РФ,
 7. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою передбачають караність даного діяння" * (52). В.Н.Кудрявцев уточнює: "Загальна риса норм, що знаходяться в конкуренції, полягає в тому, що вони з різним ступенем узагальнення і з різною повнотою
 8. 2. Злочини проти порядку підлеглості і військових статутних взаємин
  злочини проти підпорядкованості і військових статутних взаємин (ст. 201-203). Опустивши наступні віхи розвитку законодавства про військові злочини, відзначимо, що в Законі "Про кримінальну відповідальність за військові злочини" 1958 була встановлена відповідальність за такі злочини проти порядку підлеглості: а) непокору (ст. 2 Закону, ст. 238 КК 1960 р.), б)
 9. § 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти військової служби
  злочину проти військової служби ус-тановлена гл. 33 розд. XI Особливої частини КК. У статті 331 КК сформульовано поняття злочину проти військової служби: передбачені гол. 33 КК злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені военнослу - жащімі, що проходять військову службу за призовом або за контрактом у Збройних Силах РФ, інших військах і військових
 10. Стаття 335. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості Коментар до статті 335
  злочин супроводжувалося проявом явної неповаги до військового колективу, грубим порушенням військового правопорядку. Не можуть бути кваліфіковані за даною статтею зазначені в ній дії, вчинені на грунті особистих відносин без очевидного порушення військового правопорядку. 3. За год . 1 ст. 335 підлягають оцінці порушення статутних правил відносин, пов'язані з різними формами приниження
© 2014-2022  yport.inf.ua