Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Застосування насильства відносно представника влади (ст. 318 КК).

Основним безпосереднім об'єктом є нормальна діяльність представників влади, а дополнитель-ним - особиста недоторканність і здоров'я представників влади та їхніх близьких.
Потерпілим виступає представник влади, під кото-рим згідно з приміткою до ст. 318 КК визнається: а) посадових-ве особа правоохоронного органу; б) посадова особа контролюють органу; в) інша посадова особа, наділена в установленому законом порядку розпорядчими полномо-чіямі щодо осіб, які не перебувають від нього в службовій залежності. Крім того, потерпілими від даного злочини ня можуть бути близькі зазначених осіб. Поняття посадової особи дається в примітці до ст. 285 КК. Правоохоронні органи - органи внутрішніх справ, прокуратури, органів Феде-ральної служби безпеки, органів прикордонної служби РФ, служби зовнішньої розвідки РФ, митних органів. Контролі-рующие органи - органи податкової служби, імміграційного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарного контролю тощо До іншим посадовим особам слід відносити осіб, здійснюва-ляющих законодавчу або виконавчу владу, наділений-них правом приймати рішення, обов'язкові для виконання громадянами, а також організаціями незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Зміст поняття близьких аналогічно даному поняття стосовно до ст. 317 КК.

Слід зазначити, що у ч. 1 і 2 ст. 318 КК передбачено два самостійних складу злочину. Об'єктивна сторо-на злочини, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 318 КК, характеризується двома альтернативними діями: а) застосування насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я; б) загроза застосування насильства. Під насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, слід розуміти побої або вчинення інших насильницьких дій, пов'язаних із заподіянням по-терпіли фізичного болю або обмеженням його свободи (зв'язування рук, застосування наручників, залишення в закритому приміщенні і ін) 1. Під загрозою застосування насильства слід по-приймати дії (наприклад, демонстрація зброї) або вискази-вання винного, що виражають намір застосувати насильство відносно представника влади або його близьких. За своїм змістом погроза нанесенням побоїв, заподіянням шкоди здо-ровью різного ступеня тяжкості, вбивством. Причому не має значення, чи збирався винний реалізувати погрозу; головне, щоб потерпілий сприймав її як реальну.
Насильство, як фізична, так і психічне, застосовується до представника влади або його близьким у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків.
Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 2 ст. 318 КК, характеризується застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я, під яким розуміється таке насильство, яке спричинило заподіяння тяжкого, середньої тяжкості або лег-кого шкоди здоров'ю потерпілого.
Суб'єктивна сторона розглянутих злочинів ха-теризується прямим умислом. Крім того, за змістом закону винний або переслідує мету перешкодити виконанню посадових обов'язків представником влади або керується мотивом помсти за виконання таких обов'язків.
Суб'єкт злочину - особа, яка досягла віку 16 років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Застосування насильства відносно представника влади (ст. 318 КК). "
 1. Стаття 318. Застосування насильства відносно представника влади Коментар до статті 318
  застосування насильства відносно представника влади порушує нормальну службову діяльність цих осіб, створює атмосферу невпевненості у власній безпеці і безпеці своїх близьких. Згідно з приміткою до розглянутої статті представником влади визнається посадова особа правоохоронного чи контролюючого органу, а також інша посадова особа, наділена в
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти порядку управління
  застосуванням до осіб, що перешкоджає такої діяльності, суворих заходів відповідальності. Норми, що передбачають відповідальність за порушення нормальної діяльності органів влади та місцевого самоврядування, зосереджені в гл. 32 КК. Встановлюючи суворі відповідальності за посягання на порядок управління, законодавець тим самим прагне забезпечити владним відносин, до
 3. 3. Злочини, пов'язані з протидією суб'єктам управлінської діяльності по здійсненню їх функцій
  застосуванні ст. 317 КК. По колу потерпілих аналізоване злочин слід відрізняти від діянь, перелічених у ст. 295 КК (посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування), і в п. "б" ч. 2. ст. 105 КК (вбивство), де також передбачено відповідальність за посягання на життя. У ст. 295 КК йдеться про конкретно визначений і більш вузькому колі
 4. § 3. Кваліфікація злочину
  застосуванням до нього насильства, не небезпечної для життя чи здоров'я, шляхом нанесення по його руках ударів книгою вчинене слід кваліфікувати за правилами ідеальної сукупності злочинів про хуліганство (ч. 1 ст. 213 КК) і застосуванні насильства відносно представника влади (ч. 1 ст. 318 КК). У об'єктивну сторону хуліганства вхо-дит спротив, що не включає застосування
 5. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  застосування насильства, надану в цілях припинення депутатської діяльності, зміни її характеру, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством. Невиконання посадовими особами та іншими працівниками органів місцевого самоврядування законних вимог депутата або створення перешкод при здійсненні ним своїх повноважень, а також надання депутату свідомо неправдивої інформації
 6. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  застосуванні досить часто виникали питання, і здебільшого вирішувати їх доводилося Конституційному Суду Російської Федерації. Безсумнівно, в цілому ряді випадків правові позиції Конституційного Суду Російської Федерації мали визначальний вплив на становлення сучасної моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування. Основними елементами, включеними
 7. § 1. Форми прямої демократії як елементи системи місцевого самоврядування
  застосування або незастосування заходів відповідальності. Термін "довіру" носить неправовий характер, їм позначають "впевненість у чиєїсь сумлінності, щирості, в правильності чого-небудь і засноване на цьому відношення до кого-небудь, чого-небудь". Тобто Закон 1995 допускав, що такого роду відповідальність не обов'язково настає в результаті неправомірних дій посадових осіб місцевого
 8. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  застосування правил, присвячених операціях неповнолітніх, важливе значення має з'ясування цільової природи права батьків, усиновителів і опікунів давати чи не давати згоду на угоду неповнолітнього. Дане право надане зазначеним особам з метою охорони майнових інтересів неповнолітніх. Передбачається, що останні ще не готові до самостійної участі у цивільному
 9. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  застосовану до приватного власника в установленому законом порядку за вчинення ним правопорушення (ст. 243 ЦК) * (844). Так, застосування конфіскації за цивільне правопорушення передбачається ст. 169 ЦК, яка встановлює можливість безоплатного вилучення майна в дохід держави у разі вчинення правочину з метою, суперечною основам правопорядку і моральності. Аналогічно, якщо
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  застосування якої підпорядковане правилам ст. 401 ГК. Замість санкцій абз. 2 п. 1 ст. 460 ГК покупець, посилаючись на оману або обман з боку продавця, може вдатися до позову про визнання договору купівлі-продажу недійсним та реституції (див. ст. 178, 179 ЦК). Однак у такому разі його право на відшкодування збитків обмежено відшкодуванням реального збитку, та й сам захист протікає вже за
© 2014-2022  yport.inf.ua