Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Примус до дачі показань (ст. 302 КК).

Вдосконалені-ним об'єктом злочину є права і законні інте-си особистості. Потерпілими від злочину кримінальний закон називає підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, свідка, експерта і спеціаліста2.
1 Є й інші думки щодо суб'єкта даного злочини ня. Так, цим суб'єктом вважають суддю, прокурора, слідчого і дізнання-вателя (див.: Коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації / Під ред. В.Д. Іванова (автор коментаря - М.В. Феоктистов). С. 433; Курс кримінального права. Особлива частина. Т. 5 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Коміссарова (автор глави - М.Н. Голоднюк). М., 2001. С. 192).
2 Якщо примус до дачі перекладу застосовується до перекладача, то залежно від фактичних обставин винна посадова особа можна притягнути до відповідальності за перевищення посадових повноважень щодо чий.

Об'єктивна сторона полягає в примусі подозре ваемого, обвинуваченого, потерпілого, свідка до дачі показу-ний, експерта, спеціаліста до дачі висновку або показань шляхом погроз, шантажу або інших незаконних дій. Принуж-дення проявляється в неправомірних діях, за допомогою кото-яких винний примушує обличчя давати свідчення, порушуючи принцип добровільності.
Одним із способів примусу є загроза як вигляд не-законного психічного впливу. Примус може за-лягає у загрозі застосувати фізичне насильство (зв'язати, уда-рить, побити, заподіяти шкоду здоров'ю особи та ін.), змінити запобіжний захід на більш суворий, збільшити термін утримання під вартою і т.п.
Інший спосіб примусу - шантаж. Шантажем призна-ється загроза оголосити ганебні особа відомості. При цьому не име-ет значення, чи дійсно відомості є ганебними, відносяться вони до самого обличчя або стосуються його близьких. Відомостей-ня повинні бути такими, що особа хоче зберегти їх у таємниці. Ця загроза повідомити подібного роду відомості здатна надати вплив на особу для дачі ним свідчень.
До іншим незаконним діям як різновиду примусу ня можна віднести обман з приводу обов'язку давати показу-ня, використання незаконних методів і прийомів ведення до-проса (наприклад, в стані гіпнозу, під впливом наркотиче-ських засобів або психотропних речовин тощо), утримування свідка в кабінеті без їжі і води протягом багатьох годин і т.д.
Склад злочину є формальним. Злочин закінчено з моменту примусу у вигляді погроз, шантажу, інших незаконних дій незалежно від того, чи вдалося винен-ному примусити особу до дачі показань чи ні. При цьому для кваліфікації злочину не має значення, якими є вимушені свідчення - помилковими або правдивими.
Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-
мим умислом.
Суб'єкт злочину, по-перше, - спеціальний: слідові-тель або особа, яка здійснює дізнання, по-друге, - загальний: лю-бій особа, яка здійснює примус з відома або мовчазної

згодою слідчого або дізнавача. Загальним суб'єктом можуть бути: співробітники оперативних служб; співробітники, здійснюва-рами доставку підозрюваного (обвинуваченого) з місць заклю-чення під варту; позаштатні співробітники; громадські по-помічники слідчого; особи, які проходять практику в органах слідства, дізнання, та ін
Кваліфікуючими ознаками розглянутого переступив-лення є застосування насильства, знущань або тортури до допитуваного (ч. 2 ст. 302 КК). Насильство означає застосований-ня до допитуваного-яких форм фізичного воздейст-вия, починаючи від зв'язування, ударів до заподіяння шкоди здоро-в'ю середньої тяжкості. Насильство, поєднане із заподіянням тяж-кого шкоди здоров'ю потерпілого, не охоплюють ч. 2 ст. 302
КК і вимагає кваліфікації за правилами сукупності переступив-
лений, передбачених ч. 2 ст. 302 та ст. 111 КК.
Знущання - особливий принизливий вид поводження з допитуваним, знущання у вигляді дій цинічного і не-пристойного характеру, ображають і принижують чоловіча-ське гідність, завдають особі моральні та фізичні страждання (багатогодинне стояння під час допиту, грубі ви-сказиванія з приводу етнічної чи релігійної приналежності-ності та ін.)
Поняття тортури дано в примітці до ст. 117 КК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Примус до дачі показань (ст. 302 КК). "
 1. 1. Види обставин, що виключають злочинність діяння
  примус (ст. 40); обгрунтований ризик (ст. 41); виконання наказу чи розпорядження (ст. 42). Таким чином, КК РФ втричі збільшив кількість обставин в порівнянні з КК РРФСР, чим значно посилив як профілактичну функцію чинного КК, так і його ефективність. У теорії кримінального права поряд з такими обставинами, як виконання наказу і виробничий ризик, пропонувалося
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  примус до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу (ст. 309 КК); розголошення даних попереднього розслідування (ст. 310 КК); розголошення відомостей про заходи безпеки, які застосовуються у відношенні судді та учасників кримінального процесу (ст. 311 КК); приховування злочинів (ст. 316 КК). 3. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя
 3. 5. Злочини, вчинені в процесі відправлення правосуддя посадовими особами - працівниками правоохоронних органів
  примусу. Наступні скасування постанови прокурором, припинення справи, винесення виправдувального вироку не виключають відповідальності за даний злочин. Фактичні наслідки (моральний, матеріальний, фізичний і пр. збиток) враховуються судом при призначенні покарання в межах санкції даної норми. Суб'єктивна сторона злочину виражається в прямому умислі. Про це
 4. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності може вважатися обставиною, що пом'якшує покарання, тільки в тому випадку, коли судом така залежність або примушування будуть визнані мали місце реально , а самі дії примушуємо особи будуть вимушеними, оскільки його воля, як правило, пригнічується, але таке придушення неповністю позбавляє особу можливості
 5. Стаття 117. Катування Коментар до статті 117
  примус до якихось дій. Діяння може бути кваліфіковано як катування як у тому випадку, коли винний прагне досягти своєї мети за допомогою дій самого потерпілого, так і в тому випадку, коли отримання інформації або виконання дії очікується ним від третіх осіб. Суб'єкт тортури в ч. 2 ст. 117 КК РФ - загальний. Законом встановлено відповідальність і за спеціальні склади катування (ч.
 6. Стаття 286. Перевищення посадових повноважень Коментар до статті 286
  примусі до дачі показань, поєднане з застосуванням насильства, знущань або тортури, скоєне слід кваліфікувати тільки за ч. 2 ст. 302 КК РФ, оскільки одна дія, передбачене загальною нормою (ст. 286 КК РФ) і спеціальною нормою (ст. 302 КК РФ), не може утворювати сукупність злочинів. Спеціальними по відношенню до ст. 286 КК РФ є також такі склади злочинів,
 7. Стаття 299. Притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності Коментар до статті 299
  примусу. Наступні скасування постанови, припинення справи, винесення виправдувального вироку не виключають відповідальності за даний злочин. Фактичні наслідки (моральний, матеріальний, фізичний і інший збиток) враховуються судом при призначенні покарання в межах санкції даної норми. Аналогічно моментом закінчення злочину є винесення обвинувального акта в
 8. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  примус до дачі показань, незаконне затримання і т.п.), то діяння слід кваліфікувати за сукупністю злочинів ст. 300 та ст. ст. 303, 302, 301 КК РФ та ін За законодавчої конструкції складу злочину, передбачений ст. 300 КК РФ, є формальним і вважається закінченим у момент винесення (підписання) постанови про припинення кримінальної справи із звільненням особи від
 9. Стаття 302. Примус до дачі показань Коментар до статті 302
  примусу до дачі показань і висновків полягає в тому, що отримані подібним шляхом свідчення можуть привести до винесення неправосудного вироку чи іншого судового акта, до засудження невинного, що компрометує органи , що здійснюють правосуддя, і серйозно порушує права та інтереси особистості. Об'єктивна сторона злочину виражається в дії - примусі підозрюваного,
 10. Стаття 309. Підкуп або примушення до дачі показань або ухилення від дачі показань або до неправильного перекладу Коментар до статті 309
  примус свідка, потерпілого, експерта, перекладача перешкоджають сумлінному виконанню ними процесуальних обов'язків. За законодавчої конструкції ст. 309 КК РФ сформульована в чотирьох частинах: 1) підкуп свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста або перекладача; 2) примус цих осіб до дачі неправдивих показань (експертного висновку, показань фахівця, неправильного
© 2014-2022  yport.inf.ua