Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Продаж товарів у розстрочку


Продаж товарів у розстрочку (в кредит) давно практикується в багатьох країнах світу з стійкою економікою .
Це вигідна форма реалізації товарів як для покупців, так і для виробників.
Товар не залежується і виробник отримує на перших порах частину його вартості.
Покупець не чекає, поки у нього з'явиться необхідна сума грошей для придбання необхідних йому дорогих речей.
Якщо у вас є можливість придбати товари на виплат, то пропонована інформація може виявитися корисною і необхідною.
Потрібно мати на увазі, що умови придбання товарів у розстрочку можуть змінюватися як по країні в цілому, так і по окремих регіонах.
Продажів "говарю а розстрочку
Відносини сторін регулюються договором-зобов'язанням, відповідно до якого господарюючий суб'єкт зобов'язується продати обумовлений договором товар, а громадянин-покупець - провести розрахунки за товар у строки і в розмірах, передбачених договором.
Продаж товарів у кредит здійснюється за цінами, що діють на момент продажу. Наступна зміна цін на товари, аналогічні проданим у кредит, не тягне за собою перерахунку.
Право власності на товар виникає у покупця з моменту передачі йому товару.
На товари, придбані в розстрочку, поширюються гарантійні строки обслуговування (ремонту) або гарантійних замін, встановлені для товарів, що купуються у роздрібній торговельній мережі без розстрочки платежу.
При придбанні товару неналежної якості та вимозі споживача розірвати договір розрахунки з ним проізвопятся: у разі підвищення ціни на товар-виходячи з вартості товару на момент пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни - виходячи з вартості товару на момент покупки.
Покупцеві повертаються внесені ним платежі за товар, у тому числі проценти за наданий кредит.
Під час заміни товару з недоліками на аналогічний товар належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не проводиться.
Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої моделі перерахунок вартості проводиться, виходячи з цін , діючих на час обміну,
Передача покупцю товарів, придбаних в розстрочку, здійснюється при оплаті не менше 25% їх вартості, а товарів за ціною понад 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян - не менше 50% ( для транспортних засобів - не менше 25% вартості). Умови мають бути зазначені в договорі.
Залишок вартості товарів сплачується покупцем у строк від 6 до 12 місяців, а товарів, ціна яких перевищує 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, - у термін від 6 до 24 місяців (для транспортних засобів-від 6 до 60 місяців).
Сума наданого кредиту не повинна перевищувати 3-місячного заробітку (стипендії, пенсії) при продажу товарів з розстрочкою на 6 місяців, 6-місячного - при розстрочці платежів на 1 рік, 12-місячного-на 2 роки.
Якщо вартість товару перевищує граничну суму кредиту, різниця між вартістю товару та сумою наданого кредиту повинна бути оплачена покупцем при отриманні товару.
При продажу товарів у кредит з покупців на користь господарюючого суб'єкта справляються проценти від суми наданого кредиту, розмір яких встановлює господарюючий суб'єкт, але не вище діючих ставок на банківські кредити. Наступні зміни ставок за банківські кредити не тягнуть перерахунку,
За несвоєчасне внесення покупцем чергових платежів за придбані в кредит товари з нього на користь господарюючого суб'єкта стягується пеня в розмірі, обумовленому договором, але не більше 1/365 частини встановленої процентної ставки за кредит, від простроченої суми за кожний день затримки.
Комісійна торгівля
За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента ) за винагороду укласти один або кілька договорів від свого імені за рахунок комітента.
Договір комісії, яким комітент доручає продаж товару комісіонеру за певну винагороду, має бути укладений у письмовому вигляді.
За комітентом зберігається право власності на товар, прийнятий на комісію, до моменту його продажу покупцю.
Термін реалізації прийнятого на комісію товару -20 календарних днів.
Ціна прийнятого на комісію товару може бути знижена на 20%, якщо товар не реалізовано в строк, і за кожні наступні 20 календарних днів, відповідно, на 30 і 60%, Якщо після третьої уцінки протягом наступних 20 календарних днів товар не реалізований, комісіонер переоцінює його до ціни можливої ??реалізації або знімає його з продажу, про що повідомляє комітента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Продаж товарів у розстрочку"
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1 . AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі ] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 2. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 3. Позикові зобов'язання, засвідчені векселем
  У гол. 42 ГК (ст. 815) є норма про наслідки видачі позичальником векселя в цілях посвідчення свого позикового зобов'язання. Згідно з цією нормою у випадках, коли відповідно до угоди сторін позичальником видано вексель, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по
 4. Частина II ДЕЯКІ ОСОБЛИВІ ВИДИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ І ПРАВА ЇХ СПОЖИВАЧІВ
  - Продаж товарів на замовлення або без такого вдома або за місцем роботи покупців (44) - Продаж товарів у розстрочку (52) - Комісійна торгівля (56) - Торгівля на ринках (59) - Громадське харчування (65) - Житлово-комунальні послуги (70) - Водо-, теплопостачання та водовідведення (76) - Побутове обслуговування (78) - Послуги зв'язку (82) - Послуги пасажирського автомобільного транспорту
 5. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  Поняття і суб'єкти неспроможності. Законодавство про неспроможність (банкрутство) представлено безліччю нормативних актів різної юридичної сили. До числа найважливіших загальних законодавчих актів, що містять норми про неспроможність (банкрутство), відноситься Цивільний кодекс. Зокрема, неспроможність (банкрутства) присвячені ст. 25 «Неспроможність (банкрутство) індивідуального
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 7. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 8. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  Зміст договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В
 9. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено . Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв