Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В. А. Андрющенко, І. С. Луста. Права споживачів в Україні, 1999 - перейти до змісту підручника

Порядок продажу товарів на замовлення покупця


Доставка товарів додому проводиться в узгоджений з покупцем час.
Замовлення оформлюється на бланку замовлення у двох примірниках, у ньому зазначаються:
- найменування суб'єкта господарювання,
- назва товару, його ціна, кількість,
- загальна вартість товару,
- вартість наданих додаткових послуг, дата (час) виконання замовлення тощо
Перший примірник оформленого бланка замовлення передається покупцеві, другий - залишається у суб'єкта господарювання. Якщо проведена попередня оплата, то в бланку замовлення робиться спеціальна відмітка,
На непродовольчі товари покупцю виписується також товарний чек із зазначенням усіх належних реквізитів.
При оплаті замовлення (прийнятого по телефону) за місцем його одержання покупцеві видається перший примірник бланка замовлення з відміткою про оплату та дату (часу) виконання замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта
господарювання. На непродовольчі товари виписується також товарний чек.
На другому примірнику бланка замовлення покупець своїм підписом підтверджує отримання та сплату грошей.
При передачі покупцеві замовлення уповноважена особа суб'єкта господарювання забезпечує перевірку відповідності товарів сповненому замовленням.
При виконанні прийнятого замовлення суб'єкт господарювання не має права вносити зміни до асортименту товарів і змінювати ціни на них без узгодження з покупцем. Суб'єкт господарювання зобов'язаний у разі відсутності у нього на момент виконання замовлення якихось із замовлених товарів попередити про це покупця і запропонувати йому відповідну заміну.
При доставці додому прийнятого за телефоном замовлення на непродовольчі товари, на які нормативними документами встановлено гарантійні строки, покупцю передається технічний паспорт чи інший замінюючий його документ. У цих документах обов'язково робиться відмітка про дату продажу (день доставки) та найменування суб'єкта господарювання, виполнівше-i го замовлення, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання,
Покупцеві надається інформація про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний або поточний ремонт цих товарів.
Покупцеві, що здійснив попередню оплату замовлення, але не отримав його у встановлений час зі своєї вини або необгрунтовано відмовився від отримання замовлення при його доставці додому, повертаються гроші тільки в сумі вартості товару (без вартості виконаної роботи, транспортних послуг і т. п.).
Порядок продажу товарів вдома у покупців
Уповноважена особа суб'єкта господарювання, що здійснює продаж товарів вдома у покупців повинна пред'явити документ, що підтверджує його приналежність до суб'єкта господарювання та його повноваження виконувати відповідні конкретні обов'язки.
Оплата за товари, які продаються на дому, проводиться готівкою.
На товари, продані вдома у покупця, уповноважена особа суб'єкта господарювання виписує товарний чек у двох примірниках із зазначенням у ньому:
- найменування суб'єкта господарювання,
- дати продажу,
- назви товару, його ціни, кількості,
- плати за послуги торгівлі на дому,
- загальної вартості покупки.
Перший примірник товарного чека з відміткою про сплату, завірений штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи, передається покупцеві, другий
примірник з підписом покупця про отримання замовлення і підтвердження оплати залишається у уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
Розрахунки за товари відображаються у товарно-касовій книзі.
Покупцеві товарів, на які встановлено гарантійні терміни, крім зазначених документів, видається технічний паспорт чи інший документ, що його замінює. У цих документах обов'язково робиться відмітка про дату продажу та найменування суб'єкта господарювання, що здійснює продаж товарів вдома у покупців, яка завіряється штампом (печаткою) і підписом уповноваженої особи суб'єкта господарювання.
Уповноважена особа суб'єкта господарювання повинна в обов'язковому порядку проінформувати покупця про найменування та адресу підприємства, що здійснює функції суб'єкта господарювання щодо прийняття претензій від покупців, а також проводить ремонт, технічне обслуговування проданих товарів,
Відповідальність суб'єкта господарювання та права покупця, що здобуває товар за замовленням
При недотриманні суб'єктом господарювання встановленого строку виконання замовлення покупець має право за своїм вибором:
- призначити новий термін виконання замовлення;
- вимагати зменшення плати за послугу;
* розірвати договір і вимагати відшкодування понесених збитків.
Покупець, у разі виявлення недоліків у наданій послузі, має право за своїм вибором вимагати:
* безкоштовного усунення недоліків у наданій послузі;
- відповідного зменшення плати за надану послугу.
У разі придбання покупцем продовольчих товарів неналежної якості суб'єкт господарювання на вимогу покупця зобов'язаний замінити їх на якісні товари або повернути покупцю сплачені ним гроші за товари та послуги, якщо вказані недоліки виявлені в межах терміну придатності.
У разі виявлення недоліків у непродовольчих товарах протягом гарантійного терміну покупець має право за своїм вибором вимагати від суб'єкта господарювання:
- безкоштовного усунення недоліків або відшкодування витрат на їх виправлення покупцем;
- заміни на аналогічні товари належної якості;
* відповідного зменшення їх купівельної ціни;
- заміни на такі ж товари іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
- розірвання договору та відшкодування завданих збитків.
Щодо товарів, на які гарантійні терміни не встановлено, покупець має право пред'явити суб'єкту господарювання зазначені вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом шести місяців від дня передачі їх покупцю.
Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний протягом 14 днів, не враховуючи дня покупки, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням.
Вимоги покупця розглядаються після пред'явлення ним бланка замовлення, товарного або касового чека, а щодо товарів, на які встановлено гарантійні терміни,-технічного паспорта чи іншого його замінює.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Порядок продажу товарів на замовлення покупця "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  Принципи укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 3. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін), огорожу продавця та покупця від ризику випадкової загибель чи ушкодження товару
 4. § 3. Валютне регулювання і валютний контроль
  Загальні положення. Основним законодавчим актом у цій галузі є Закон про валютне регулювання та валютний контроль від 9 жовтня 1992 Важлива роль належить також нормативним актам, видаваним Центральним банком Російської Федерації, який в силу цього закону (ст. 9) є основним органом валютного регулювання в країні . Закон (п. 5 і 6 ст. 1) поділяє всіх осіб з точки
 5. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 р. Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 6. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 7. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 8. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  Договірна та позадоговірна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду , з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 10. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх