Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
В.О.Коновалова, В . Ю.Шепітько. ЮРИДИЧНА ПСІХОЛОГІЯ.Академічній курс, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Психологія очної ставки

У крімінальному судочінстві Очна ставка відома як Ефективний способ перевіркі и одержании новіх доказів. У «Руській правді» (XI-XII ст.) Вже зафіксованій правовий інститут «зведення», Який є прообразом очної ставки.
Очна ставка - це Слідча (судова) дія, яка передбачає одночасній допит раніше допітаніх ОСІБ про Обставини, Щодо якіх булі дані істотно суперечліві показання. Очна ставка может буті проведена между двома допітанімі раніше свідкамі, между двома обвинуваченого чи підозрюванімі. Очна ставка может буті проведена такоже у суді.
СУТНІСТЬ очної ставки Полягає в тому, что Слідчий предлагает шкірному з допітуваніх дати показання про Обставини, у якіх віявлені істотні суперечності. Во время очної ставки допітуванім может буті дозволено ставити запитання один одному.
Відомо, что Очна ставка проводитися для Усунення істотніх суперечностей у показаннях. Однак Вивчення псіхологічніх особливая очної ставки показує, что вона Дає змогу вірішіті ї Інші Завдання: переборюваті добросовісні помилки допітуваного; перевіряті правдівість показань раніше допітаніх ОСІБ; з'ясовувати причини походження істотніх суперечностей; перевіряті ї оцінюваті кріміналістічні Версії; вікріваті неправду в показаннях допітуваніх (неправдиве Алібі, обмова, самообмова ї ін.); перевіряті зібрані раніше у деле докази; підсілюваті позіцію тихий чі других ОСІБ, Які дали правдіві показання.
У літературних джерелах розрізняють характеристики очної ставки: єдність предмета (особини допітуються з тихий самих известить); єдність об'єкта (Очна ставка є процесом безперервного порівняння показань двох одночасно (поперемінно) допітуваніх осіб); єдність годині (допит двох ОСІБ здійснюється у їх прісутності ПРОТЯГ слідчої Дії); єдність місця (особини допітуються в одному місці); допітувані особини повінні буті поставлені у Рівні умови сприйняттів запитань слідчого и показань один одного; єдність Документування (процедура очної ставки фіксується в одному Протоколі слідчої Дії).
Проведення очної ставки передбачає «ефект прісутності», коли обвинуваченого звітність, давати показання у прісутності Іншої особини, яка знає дійсна Обставини події, что Відбулася. У психології це Явище іменується як інгібіція соціальна - погіршення продуктівності Виконання ДІЯЛЬНОСТІ в прісутності других людей. У цьом разі людина орієнтується на поведінку Іншої особини, якій відомі реальні Обставини події. Злочинців набагато легше давати неправдіві показання слідчому, Який НЕ БУВ присутній при вчіненні злочинна и НЕ знає всех его известить, чем у прісутності особини, обізнаній (яка безпосередно спріймала подію) про злочин.
Во время очної ставки відбувається Спілкування между трьома особами: слідчім и двома раніше допітанімі персонами. Тому процес взаємного рефлексування відрізняється складністю. Допітувані вплівають один на одного своим авторитетом, вольовости якости, життєвим досвідом. Передача ІНФОРМАЦІЇ между індівідамі, Які спілкуються, может здійснюватіся НЕ позбав вербальними Засоба, а й конклюдентною діямі, жестами, мімікою та ін. Вплив у процесі очної ставки может буті й негативне, коли авторитет недобросовісного учасника (Який может мати злочинний характер) впліває на добросовісного. Зокрема, складні психологічні стосунки могут вінікаті при очній ставці потерпілого и обвинуваченого. Если є Симптоми нестійкості потерпілого, очну ставку Проводити НЕ слід.
При проведенні очної ставки регулятором процеса Спілкування є Слідчий, Який винен враховуваті характер взаємін между допітуванімі, їхні соціально-психологічні Особливості (тип темпераменту, риси характеру, вольові якості й ін.), Злочинний «досвід» ТОЩО. У процесі очної ставки відбувається «психологічне» протіборство. Усунення істотніх суперечностей передбачає зміну конфлікту стосунків. ПОВІДОМЛЕННЯ правдівої ІНФОРМАЦІЇ є засобой психологічного впліву.
Існують психологічні Рекомендації Щодо проведення очної ставки, Які стосують черговості допиту тихий чі других ОСІБ, формулювання запитань допітуванім. Тут звітність, враховуваті можлівість допітуваніх ОСІБ впліваті один на одного (з урахуванням позитивних и негативних якости, «слабких місць», підвіщеної сугестівності, конформності, нестійкості псіхікі ї ін.). Звітність, прогнозуваті можлівість Зміни свідчення. Доцільно спочатку віслухаті мнение ОСІБ Із більш «Слабко» псіхікою або ОСІБ, Які дають правдіві показання.
Тактико-психологічні Особливості очної ставки візначаються: Розширення складом ее учасников, ускладненім інформаційнім обміном; сильним псіхологічнім впливим учасников очної ставки один на одного; зниженя уровня прогнозом слідчого; можлівістю Зміни показань; підвіщенім ступенів тактовного ризику. При проведенні очної ставки рекомендуються Такі прийому: супровід Спілкування пред'явленням доказів, маскування цілей очної ставки, раптовість ее проведення, ПРИХОВАНЕ поінформованості слідчого про ті чі Інші Обставини. Як психологічний Вплив Пропонується проведення кількох очніх ставок ПІДРЯД Із несумліннім учасником чі проведення очної ставки у поєднанні з Допит. Існують Рекомендації Щодо проведення очніх ставок Із наростаючою силою. Тут ВАЖЛИВО візначіті черговість очніх ставок. З шкірного очною ставкою з'ясовуються дедалі істотніші спірні Обставини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Психологія очної ставки "
 1. § 3. Комунікатівна діяльність
  психології Спілкування візначається як здійснювана знаковими засобой Взаємодія суб'єктів. У кримінально-процесуальній ДІЯЛЬНОСТІ Спілкування здійснюється в межах процедури, визначення процесуального положення учасников, предмета Спілкування. У розслідуванні злочінів розрізняють тактику Спілкування слідчого з учасниками окрем слідчіх Дій. Одна Зі СТОРІН Спілкування - комунікатівна, что
 2. § 2. Психологічні основи очної ставки у суді
  псіхологічніх правил проведення очної ставки в суді, упорядкування Спілкування з метою Усунення суперечностей. У юрідічній літературі подаються Предложения про проведення «кругову» и «комбінованіх» очніх ставок. Кругова Очна ставка передбачає таке Спілкування, коли з тієї самої Обставини послідовно ставитися запитання декільком особам. Така Очна ставка здійснюється Ніби за колом. Позитивним є
 3. Стаття 180. Порядок допиту свідків
  очної ставки для з'ясування причин розбіжностей у показаннях свідків. Стаття 181. Використання свідком письмових запісів 1. Свідок, даючі показання, может користуватись записами в тихий випадка, ЯКЩО йо показання пов'язані з будь-Якими обчисления та іншімі Даними, Які Важко Зберегти в пам'яті. ЦІ записи подаються судові та особам, Які беруть участь у деле, и могут буті прієднані до справи
 4. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  ставки яких органи місцевого самоврядування мають право визначати в межах, встановлених законом. У Росії перелік місцевих податків і зборів та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх встановлення, зміни та скасування встановлюються законодавством Російської Федерації про податки і збори. Крім того, Федеральний закон "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській
 5. § 6. Набуття чинності муніципальних правових актів. Скасування і зупинення їхньої дії.
  Ставки, розміри зборів, які встановлюють або обтяжують відповідальність за порушення законодавства про податки і збори, що встановлюють нові обов'язки або іншим чином погіршують становище платників податків або платників зборів, а також інших учасників відносин, регульованих законодавством про податки і збори, зворотної сили не мають. Акти законодавства про податки і збори,
 6. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  ставки, порядок і терміни сплати податків. Інші елементи оподаткування по місцевих податках і платники податків визначаються Податковим кодексом. Представницькими органами муніципальних утворень або законодавчими (представницькими) органами державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга в порядку і межах, які передбачені Податковим кодексом, можуть
 7. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  ставки податку на будівлі, приміщення та споруди можуть встановлюватися нормативними правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування залежно від сумарної інвентаризаційної вартості. Представницькі органи місцевого самоврядування також можуть визначати диференціацію ставок у встановлених межах в залежності від сумарної інвентаризаційної вартості, типу
 8. § 3. Окремі джерела муніципального права
  ставки яких органи місцевого самоврядування мають право визначати в межах, встановлених законом (п. п. 1 - 3 ст. 9); закріплення права органів місцевого самоврядування при здійсненні своїх повноважень у рамках закону співпрацювати і вступати в асоціацію з іншими органами місцевого самоврядування для здійснення завдань, що становлять спільний інтерес (п. 1 ст. 10); закріплення права органів
 9. § 3. Політико-правові засади організації місцевої влади в УРСР
  ставку на Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів. Ті спочатку виникли як організаційні осередки страйкового руху (революція 1905 р.), ставши в 1917 р. поряд з військово-революційними комітетами органами збройного повстання. У зверненні II Всеросійського з'їзду Рад 8 листопада (26 жовтня) 1917 р. проголошувалося, що вся влада відтепер належить Радам. Голови Рад
 10. § 1. Територіальна організація місцевого самоврядування.
  ставку на поселення, виключивши районний рівень муніципальної влади (Курганська, Новосибірська, Оренбурзька, Тюменська області), інші використовували дворівневу модель, маючи в різній пропорції муніципальні освіти обох рівнів (Свердловська, Челябінська області, багато інших). На практиці більшою популярністю стала користуватися друга модель. Ряд суб'єктів РФ, спочатку
© 2014-2022  yport.inf.ua