Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Публічно-правові передумови договору будівельного підряду

Результат роботи, підлягає передачі замовнику за договором будівельного підряду, являє собою або побудований підрядчиком новий об'єкт нерухомого майна (будівля, будівля, споруда, підприємство), або конструктивні зміни або поліпшення відповідних об'єктів нерухомості. У зв'язку з цим предмет договору будівельного підряду включає в себе дії сторін з придбання та (або) використання земельної ділянки, необхідної для будівництва (реконструкції) відповідної нерухомості. Згідно п. 1 ст. 747 ГК замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку, яка за своєю площею і станом повинен відповідати умовам договору будівельного підряду, а за відсутності таких - забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк. У цих цілях замовник може придбати земельну ділянку у громадян або юридичних осіб у власність або за договором довгострокової оренди.
У разі надання для будівництва земельної ділянки, що перебуває у державній або муніципальній власності, уповноважені органи публічної влади проводять роботу з формування відповідної земельної ділянки: підготовку проекту меж земельної ділянки та встановлення її меж на місцевості (межування) ; визначення дозволеного використання земельної ділянки; визначення технічних умов підключення об'єктів до мереж інженерно-технічного забезпечення; прийняття рішення про проведення торгів (конкурсу, аукціону) або про надання земельної ділянки без проведення торгів з публікацією повідомлення про це.
Земельна ділянка для будівництва з земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, може надаватися без попереднього узгодження місць розміщення об'єктів або з попереднім узгодженням цих місць (ст. 30 ЗК). У першому випадку крім проведення робіт з формування земельної ділянки здійснюється кадастровий облік земельної ділянки, потім проводяться торги з його продажу або продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки або здійснюється надання земельної ділянки в оренду без проведення торгів на підставі заяви зацікавлених громадянина чи юридичної особи (за умови, що, незважаючи на попередню і завчасну публікацію повідомлення про наявність пропонованого для надання в оренду земельної ділянки, є тільки одна заявка).
У другому випадку земельна ділянка надається зацікавленим особам в оренду, а таким суб'єктам, як казенні підприємства або державні та муніципальні установи, - в постійне (безстрокове) користування (п. 1 ст. 20 ЗК). Відповідний виконавчий орган державної влади або орган місцевого самоврядування крім проведення робіт з формування земельної ділянки та її кадастровому обліку повинен прийняти рішення про попереднє погодження місця розміщення об'єкта з урахуванням екологічних, містобудівних та інших умов використання відповідної території і надр в її кордонах, що оформляється актом про вибір земельної ділянки для будівництва з додатком проекту його кордонів, а також рішення про надання земельної ділянки для будівництва (ст. ст. 31, 32 ЗК).
Інший необхідною передумовою укладення договору будівельного підряду є отримання необхідних адміністративних дозволів на зведення відповідного об'єкту будівництва у цілях забезпечення відповідності знову споруджуваного будинку чи споруди цільовим призначенням земельної ділянки і вимогам містобудівної документації (документам територіального планування, правилам землекористування та забудови, технічним регламентам).
Відповідно до ст. 8 Містобудівного кодексу видача дозволів на будівництво, а також на введення об'єктів в експлуатацію при здійсненні будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розташованих на відповідних територіях, належить до повноважень органів місцевого самоврядування. У їх компетенції входить також затвердження правил землекористування і забудови відповідних територій, вимогам яких повинні відповідати проекти будівництва новозведених або реконструйованих будівель і споруд. Названі правила включають в себе карту містобудівного зонування та містобудівні регламенти.
На карті містобудівного зонування визначаються житлові, суспільно-ділові, виробничі зони, зони інженерної та транспортної інфраструктур, зони сільськогосподарського використання, зони рекреаційного призначення, зони особливо охоронюваних територій, зони спеціального призначення, зони розміщення військових об'єктів та інші види територіальних зон. Віднесення конкретної земельної ділянки до певної територіальної зоні означає, що на цій земельній ділянці може здійснюватися будівництво лише тих об'єктів, які не суперечать цільовому призначенню відповідної територіальної зони. Наприклад, у житлових зонах допускається розміщення об'єктів соціального чи комунально-побутового призначення, охорони здоров'я, початкової та середньої освіти, культових будівель, стоянок автотранспорту, об'єктів, пов'язаних з проживанням громадян і не надають негативного впливу на навколишнє середовище. Суспільно-ділові зони призначені для розміщення об'єктів культури, торгівлі, громадського харчування, соціального та комунально-побутового призначення, підприємницької діяльності, адміністративних, науково-дослідних та освітніх установ та інших об'єктів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності громадян (ст. 35 Містобудівного кодексу).
У містобудівному регламенті щодо земельних ділянок та об'єктів капітального будівництва, розташованих у межах відповідної територіальної зони, зазначаються:
1) види дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва ;
2) граничні (мінімальні або максимальні) розміри земельних ділянок і граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва;
3) обмеження використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, що встановлюються відповідно до чинного законодавства (ч. 6 ст. 30 Містобудівного кодексу).
Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, а також всього, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будівництва.
Будівля, будівля, споруда або інше нерухоме майно, створене на земельній ділянці, не відведеному для цих цілей, в порядку, встановленому законодавством, або без отримання на це необхідних дозволів або з істотним порушенням містобудівних і будівельних норм і правил, визнається самовільно побудовою з наслідками, передбаченими правилами ст. 222 ГК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Публічно-правові передумови договору будівельного підряду "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 2. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 6. Типізація договірних форм
  Принципова схема договору зводиться до того, що кожна зі сторін абсолютно вільно висловлює свою волю. І тоді, коли виражені таким чином волі збігаються, тобто кожна зі сторін згодна із запропонованою іншою редакцією його умов, договір вважається укладеним. Зазначена система ідеальна для разових угод. Інша річ, якщо укладання договору стає частиною підприємницької
 6. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 7. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  Глава 35 ЦК об'єднує договори, предметом яких служать житлові приміщення, а метою - їх надання контрагентам для проживання. Йдеться, таким чином, про договори, пов'язаних з однією з основних потреб громадян - у житло. Особливу значимість задоволення саме цієї потреби громадян підкреслила Конституція Російської Федерації. Її гл. 2 ("Права і свободи людини і громадянина")
 8. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, укладених з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 9. § 3. Коллизионно-правове регулювання угод міжнародного характеру
  З огляду на те що матеріальне право різних держав істотно різниться, в міжнародних торговельних (у широкому сенсі слова) відносинах конкретний результат правового регулювання часто залежить про того, якому правопорядку підпорядкований даний контракт. Обсяг і межі відповідальності сторін за договором (чи можна стягнути непрямі збитки, чи можливо звернення до неустойку і інш.),
 10. § 5. Найважливіші особливості регулювання права власності
  Регулювання права власності зазнає у процесі своєї еволюції ряд принципових змін. Традиційне визнання виняткових правомочностей володіння, користування і розпорядження майном відповідає загальним цілям і завданням експлуатації та захисту приватної власності. Разом з тим на сучасній стадії державно-монополістичного капіталізму правовий режим власності значно
© 2014-2022  yport.inf.ua