Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова- Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155 КК).

Кримінальний кодекс встановлює відповідальність за розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя, вчинене чи особою, зобов'язаним зберігати факт усиновлення як службову або професійну таємницю, або іншою особою з корисливих або інших низинних спонукань.
Розголошення таємниці усиновлення, яке справедливо називаються вають трагедією викриття, небезпечне тим, що створює загрозу серйозних-езних моральних переживань, здатне заподіяти незагойна-щую психічну травму. Тому законодавством про сім'ю встановлено ряд правил, покликаних забезпечити таємницю усиновлення.

Так, ст. 139 СК РФ передбачена можливість змінити в відповідних документах місце і дату народження усиновленої дитини, заборона без згоди усиновителів (а в разі їх смер-ти - без згоди органів опіки та піклування) повідомляти будь-які відомості про усиновлення, видавати виписки з книг реєстрації актів цивільного стану, з яких можна зробити висновок, що дитина усиновлена. На прохання усиновителя ре-Бенко присвоюється прізвище усиновителя, а також вказане їм ім'я (п. 2 ст. 134 СК РФ).
Згідно ст. 273 ЦПК РФ справи про усиновлення дитини суд розглядає в закритому судовому засіданні. Пленум Верхов-ного Суду РФ роз'яснює, що й саме підсумкове рішення по такій справі оголошується в відсутність публіки. При цьому беруть участь у розгляді справи особи повинні бути попереджені про необ-хідності зберігати в таємниці стали їм відомими інформацію про усиновлення, а також про можливість притягнення до кримі-ної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя, що відображається у протоколі судового заседа-ня (п. 6 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 20 ап-реля 2006 р. № 8 «Про застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення (удочеріння) дітей»).
Порушення таємниці усиновлення здатне заподіяти сущест-венний шкоду особистості і, таким чином, поставити під загрозу його здоров'я і нормальний розвиток.
Об'єктом злочину є умови нормального раз-розвитку і формування особистості неповнолітнього - суб'єктів незалежно єкта сімейного права.
З об'єктивної сторони розголошення таємниці усиновлення являє собою повідомлення усиновленій, а також будь-якому іншій особі відомостей про його походження, тобто про те, хто є при-ляется його кровними батьками, а так само інших обставин і подробиць, пов'язаних з цим. Форма такого повідомлення (усна, письмова, анонімна) не має юридичного значен-ня. Розголошення відомостей про юридично не оформленому в над-лежачому порядку усиновлення (фактичному усиновленні) со-става злочину не містить. Згода на оголошення факту усиновлення безвідносно до мотивів цієї згоди (напри-мер, через бажання підготувати грунт для скасування усиновлення)

виключає наявність складу злочину, тому що розголошена-ня таємниці закон пов'язує з умовою « проти волі усиновити-ля ». Ставлення ж усиновленої до фактом розголошення таємниці усиновлення на кримінальну відповідальність не впливає. Переступив-ня є закінченим незалежно від настання яких-або суспільно небезпечних наслідків.
З суб'єктивної сторони злочин характеризується пря-мим умислом. Винний усвідомлює, що всупереч волі усиновити-ля розголошує таємницю усиновлення, і бажає, щоб ці све-дення стали надбанням сторонніх (хоча б однієї особи). При цьому особи, яким факт усиновлення став відомий у зв'язку зі службовою чи професійною діяльністю, можуть керівників-дствоваться будь-якими мотивами, а якщо факт усиновлення разгла-шен іншими особами, склад злочину буде лише в тому слу-чаї, якщо вони діяли з корисливих або інших низинних спонукань. Йдеться, зокрема, про «продаж» таємниці усиновлення лення, використання її як засобу шантажу при вимиємо-гательства, а також про розголошення таємниці з хуліганських спо-дений, помсти, заздрості і т.п.
Розголошення таємниці усиновлення, поєднане з вимагач-
ством, кваліфікується за сукупністю ст. 155 і 163 КК.
Суб'єкти передбаченого ст. 155 КК злочину ділять-ся на дві групи. До першої відносяться спеціальні суб'єкти - особи, яким факт усиновлення став відомий у зв'язку зі слу-бові або професійною діяльністю. Це насамперед працівники органів місцевого самоврядування, які так чи інакше стикалися з ділом про усиновлення по роботі, а також адвокат, який консультував зацікавлених учасників про-процесу усиновлення та ін До другої групи відносяться всі інші особи (суб'єкт загальний), які досягли 16 років, обізнані про факт усиновлення, в тому числі будь-який з подружжя, в сім'ї яких знаходиться усиновлений, якщо він діяв всупереч волі дру-гого чоловіка.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155 КК). "
 1. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155); невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього (ст. 156); в гол. 21 Кримінального кодексу в складах привласнення чи розтрати (п. "в" ч. 2 ст. 160); розкрадання предметів, що мають особливу цінність (ст. 164); в гол. 22 Кримінального кодексу в складах виробництва, придбання, зберігання, перевезення чи збуту немаркованих товарів і
 2. § 1. Загальна характеристика злочинів проти сім'ї та неповнолітніх
  розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) (ст. 155); невиконання обов'язків 1 При аналізі складів злочинів даної групи викладена автор-ська концепція щодо об'єкта та класифікації злочинів. 2 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. по вихованню неповнолітнього (ст. 156); злісне ухилі-ня від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатності-них батьків (ст.
 3. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  розголошення таємниці усиновлення та інші особи. Однак це не відноситься до посадових осіб, для яких кожна дія, пов'язане з розголошенням таємниці усиновлення, має супроводжуватися вираженням волі усиновителя. Слід зазначити, що таємниця усиновлення, по чинному сімейному законодавству, охороняється і від самого усиновленого, причому незалежно від його віку. Можна погодитися з М.В.
 4. 7.2. Світові судді
  розголошення таємниці усиновлення (удочеріння); злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків (гл. 20 Кримінального кодексу РФ) і ін Цивільні справи: про розірвання шлюбу, якщо між подружжям відсутній спір про дітей; інші справи, що виникають із сімейно-пра-вових відносин, за винятком справ про заперечування батьківства (материнства), встановлення батьківства,
 5. 9.3. Принципи організації і діяльності прокуратури
  розголошенню, відповідно до ст. 5 Закону РФ від 21 липня 1993 р № 5485 - 1 «Про державну таємницю». З охороною конституційних прав і свобод громадян пов'язані і нормативні рішення про відомості, що не підлягають розголошенню, до яких віднесено таємниця слідства і судочинства, а також | відомості, доступ до яких обмежений: лікарська, нотаріальна, адвокатська таємниці, таємниця усиновлення (удочеріння),
 6. Стаття 145. Необгрунтована відмова в прийомі на роботу або необгрунтоване звільнення вагітної жінки або жінки, яка має дітей віком до трьох років Коментар до статті 145
  розголошення охоронюваної законом таємниці (державної, комерційної, службової та іншої), що стала відомою у зв'язку з виконанням нею трудових обов'язків, у тому числі розголошення персональних даних іншого працівника; г) вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна , розтрати, навмисного його знищення чи пошкодження, встановлених набрав законної сили
 7. Стаття 155. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) Коментар до статті 155
  розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є і сама сім'я, і умови нормального розвитку і формування особистості неповнолітнього. Згідно ст. 23 Конституції РФ кожен має право на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю, захист своєї честі і доброго імені. Усиновлення - один з важливих інститутів, спрямованих на зміцнення сім'ї та охорону інтересів дитини. В
 8. Стаття 10. Гласність судового розгляду
  розголошення у відкритому судовому засіданні інформації про приватне життя особи та інших передбачених у ст. 23 Конституції РФ таємниць, а не тільки таємниці особистого листування і особистих телеграфних повідомлень, як це передбачено ст. 182 ЦПК, суд відповідно до ч. 1 ст. 24 Конституції РФ зобов'язаний з'ясувати згоду цієї особи на розгляд справи у відкритому судовому засіданні. За відсутності такої згоди
 9. Стаття 273. Розгляд заяви про усиновлення
  розголошення таємниці усиновлення, особи, що у справі, повинні бути попереджені судом про необхідність збереження в таємниці стали їм відомими відомостей про усиновлення, а також про можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності за розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя, що має бути відображено в протоколі судового засідання. На відміну від загального правила цивільного
 10. Коментар до статті 13.14
  розголошення його імені, за винятком випадку, коли відповідна вимога надійшла від суду у зв'язку з перебувають в його виробництві справою . За змістом ст. 41 Закону РФ "Про засоби масової інформації" статус конфіденційної інформації поширюється також на такі відомості: - прямо або побічно вказують на особу неповнолітнього, що вчинив злочин або
© 2014-2022  yport.inf.ua