Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право
ЗМІСТ:
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН. Сімейний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 21.04.2012г.), 2012
Федеральний закон від 29 грудня 1995 р. № 223-ФЗ із змінами від 3 червня, 18 грудня, 29 грудня 2006 Прийнятий Державною Думою 8 грудня 1995. (в ред. Федеральних законів від 15.11.1997 N 140-ФЗ, від 27.06.1998 N 94-ФЗ, від 02.01.2000 N 32-ФЗ, від 22.08.2004 N 122-ФЗ, від 28.12.2004 N 185-ФЗ, від 03.06.2006 N 71 -ФЗ, від 18.12.2006 N 231-ФЗ, від 29.12.2006 N 258-ФЗ, від 21.07.2007 N 194-ФЗ, від 24.04.2008 N 49-ФЗ, від 30.06.2008 N 106-ФЗ, від 23.12 .2010 N 386-ФЗ, від 04.05.2011 N 98-ФЗ, від 30.11.2011 N 363-ФЗ)
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1 . СІМЕЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
Стаття 1. Основні початку сімейного законодавства
Стаття 2. Відносини, що регулюються сімейним законодавством
Стаття 3. Сімейне законодавство та інші акти, які містять норми сімейного права
Стаття 4. Застосування до сімейних відносин цивільного законодавства
Стаття 5. Застосування сімейного законодавства та цивільного законодавства до сімейних відносин за аналогією
Стаття 6. Сімейне законодавство і норми міжнародного права
Глава 2. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ
Стаття 7. Здійснення сімейних прав та виконання сімейних обов'язків
Стаття 8. Захист сімейних прав
Стаття 9. Застосування позовної давності в сімейних відносинах
Розділ II. ВИСНОВОК І ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
Глава 3. УМОВИ І ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ
Стаття 10. Укладення шлюбу
Стаття 11. Порядок укладення шлюбу
Стаття 12. Умови укладення шлюбу
Стаття 13. Шлюбний вік
Стаття 14. Обставини, що перешкоджають укладенню шлюбу
Стаття 15. Медичне обстеження осіб, що вступають у шлюб
Глава 4. ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ
Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу
Стаття 17. Обмеження права на пред'явлення чоловіком вимоги про розірвання шлюбу
Стаття 18. Порядок розірвання шлюбу
Стаття 19. Розірвання шлюбу в органах запису актів громадянського стану
Стаття 20. Розгляд спорів, що виникають між подружжям при розірванні шлюбу в органах запису актів громадянського стану
Стаття 21. Розірвання шлюбу в судовому порядку
Стаття 22. Розірвання шлюбу в судовому порядку за відсутності згоди одного з подружжя на розірвання шлюбу
Стаття 23. Розірвання шлюбу в судовому порядку при взаємній згоді подружжя на розірвання шлюбу
Стаття 24. Питання, які вирішуються судом при винесенні рішення про розірвання шлюбу
Стаття 25. Момент припинення шлюбу при його розірванні
Стаття 26. Відновлення шлюбу у разі явки чоловіка, оголошеного померлим або визнаного безвісно відсутнім
Глава 5. НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ
Стаття 27. Визнання шлюбу недійсним
Стаття 28. Особи , мають право вимагати визнання шлюбу недійсним
Стаття 29. Обставини, що усувають недійсність шлюбу
Стаття 30. Наслідки визнання шлюбу недійсним
Розділ III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
Глава 6. ОСОБИСТІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ
Стаття 31. Рівність подружжя в сім'ї
Стаття 32 . Право вибору подружжям прізвища
Глава 7. ЗАКОННИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Стаття 33. Поняття законного режиму майна подружжя
Стаття 34. Спільна власність подружжя
Стаття 35. Володіння, користування і розпорядження спільним майном подружжя
Стаття 36. Майно кожного з подружжя
Стаття 37 . Визнання майна кожного з подружжя їх спільною власністю
Стаття 38. Поділ спільного майна подружжя
Стаття 39. Визначення часток при розділі спільного майна подружжя
Глава 8. ДОГОВІРНИЙ РЕЖИМ МАЙНА ПОДРУЖЖЯ
Стаття 40. Шлюбний договір
Стаття 41. Укладення шлюбного договору
Стаття 42 . Зміст шлюбного договору
Стаття 43. Зміна і розірвання шлюбного договору
Стаття 44. Визнання шлюбного договору недійсним
Глава 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОДРУЖЖЯ ПО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ
Стаття 45. Звернення стягнення на майно подружжя
Стаття 46. Гарантії прав кредиторів при укладенні, зміні та розірвання шлюбного договору
Розділ IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Глава 10. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
Стаття 47. Підстава для виникнення прав та обов'язків батьків і дітей
Стаття 48. Встановлення походження дитини
Стаття 49. Встановлення батьківства в судовому порядку
Стаття 50. Встановлення судом факту визнання батьківства
Стаття 51. Запис батьків дитини в книзі записів народжень
Стаття 52. Оспорювання батьківства (материнства)
Стаття 53. Права та обов'язки дітей, народжених від осіб, які не перебувають у шлюбі між собою
Глава 11. ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ДІТЕЙ
Стаття 54. Право дитини жити і виховуватися в сім'ї
Стаття 55. Право дитини на спілкування з батьками та іншими родичами
Стаття 56. Право дитини на захист
Стаття 57. Право дитини висловлювати свою думку
Стаття 58. Право дитини на ім'я, по батькові та прізвище
Стаття 59. Зміна імені та прізвища дитини
Стаття 60. Майнові права дитини
Глава 12. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ
Стаття 61. Рівність прав та обов'язків батьків
Стаття 62. Права неповнолітніх батьків
Стаття 63. Права та обов'язки батьків по вихованню та освіті дітей
Стаття 64. Права та обов'язки батьків по захисту прав та інтересів дітей
Стаття 65. Здійснення батьківських прав
Стаття 66. Здійснення батьківських прав батьків, які проживають окремо від дитини
Стаття 67. Право на спілкування з дитиною дідусі, бабусі, братів, сестер та інших родичів
Стаття 68. Захист батьківських прав
Стаття 69. Позбавлення батьківських прав
Стаття 70. Порядок позбавлення батьківських прав
Стаття 71. Наслідки позбавлення батьківських прав
Стаття 72. Відновлення в батьківських правах
Стаття 73. Обмеження батьківських прав
Стаття 74. Наслідки обмеження батьківських прав
Стаття 75. Контакти дитини з батьками, батьківські права яких обмежені судом
Стаття 76. Скасування обмеження батьківських прав
Стаття 77. Відібрання дитини при безпосередній загрозі життю дитини чи її здоров'ю
Стаття 78. Участь органу опіки та піклування при розгляді судом спорів, пов'язаних з вихованням дітей
Стаття 79. Виконання рішень суду у справах, пов'язаних з вихованням дітей
Розділ V. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
Глава 13. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ
Стаття 80. Обов'язки батьків щодо утримання неповнолітніх дітей
Стаття 81. Розмір аліментів, що стягуються на неповнолітніх дітей в судовому порядку
Стаття 82. Види заробітку і (або) іншого доходу, з яких виробляється утримання аліментів на неповнолітніх дітей
Стаття 83. Стягнення аліментів на неповнолітніх дітей у твердій грошовій сумі
Стаття 84. Стягнення і використання аліментів на дітей, які залишилися без піклування батьків
Стаття 85. Право на аліменти непрацездатних повнолітніх дітей
Стаття 86. Участь батьків у додаткових витратах на дітей
Стаття 87. Обов'язки повнолітніх дітей по утриманню батьків
Стаття 88. Участь повнолітніх дітей у додаткових витратах на батьків
Глава 14. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОДРУЖЖЯ ТА КОЛИШНЬОГО ПОДРУЖЖЯ
Стаття 89. Обов'язки подружжя по взаємному змісту
Стаття 90. Право колишнього чоловіка на отримання аліментів після розірвання шлюбу
Стаття 91. Розмір аліментів, що стягуються на подружжя та колишнього подружжя в судовому порядку
Стаття 92. Звільнення чоловіка від обов'язку по утриманню другого з подружжя або обмеження цього обов'язку строком
Глава 15. АЛІМЕНТНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї
Стаття 93. Обов'язки братів і сестер по утриманню своїх неповнолітніх і непрацездатних повнолітніх братів і сестер
Стаття 94 . Обов'язки дідусі та бабусі по утриманню онуків
Стаття 95. Обов'язок онуків містити дідуся і бабусю
Стаття 96. Обов'язок вихованців утримувати своїх фактичних вихователів
Стаття 97. Обов'язки пасинків і падчерок за змістом вітчима і мачухи
Стаття 98. Розмір аліментів, що стягуються на інших членів сім'ї в судовому порядку
Глава 16. угоди про сплату аліментів
Стаття 99. Укладення угоди про сплату аліментів
Стаття 100. Форма угоди про сплату аліментів
Стаття 101. Порядок укладання, виконання, зміни, розірвання та визнання недійсною угоди про сплату аліментів
Стаття 102. Визнання недійсною угоди про сплату аліментів, що порушує інтереси одержувача аліментів
Стаття 103. Розмір аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
Стаття 104. Способи та порядок сплати аліментів за угодою про сплату аліментів
Стаття 105. Індексація розміру аліментів, які сплачуються за угодою про сплату аліментів
Глава 17. ПОРЯДОК СПЛАТИ І СТЯГНЕННЯ АЛІМЕНТІВ
Стаття 106. Стягнення аліментів за рішенням суду
Стаття 107. Терміни звернення за аліментами
Стаття 108. Стягнення аліментів до вирішення спору судом
Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
Стаття 111. Обов'язок повідомляти про зміну місця роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти
Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
Стаття 113. Визначення заборгованості по аліментах
Стаття 114. Звільнення від сплати заборгованості по аліментах
Стаття 115. Відповідальність за несвоєчасну сплату аліментів
Стаття 116. Неприпустимість заліку та зворотного стягнення аліментів
Стаття 117. Індексація аліментів
Стаття 118. Сплата аліментів у разі виїзду особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, до іноземної держави на постійне проживання
Стаття 119. Зміна встановленого судом розміру аліментів та звільнення від сплати аліментів
Стаття 120. Припинення аліментних зобов'язань
Розділ VI. ФОРМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ
Глава 18. ВИЯВЛЕННЯ І ПРИСТРІЙ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ
Стаття 121. Захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків
Стаття 122. Виявлення та облік дітей, які залишилися без піклування батьків
Стаття 123. Влаштування дітей, залишилися без піклування батьків
Глава 19. усиновлення (удочеріння) ДІТЕЙ
Стаття 124. Діти, щодо яких допускається усиновлення (удочеріння)
Стаття 125. Порядок усиновлення дитини
Стаття 126. Облік дітей, які підлягають усиновленню, та осіб, які бажають усиновити дітей
Стаття 126.1. Неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей
Стаття 127. Особи, які мають право бути усиновлювачами
Стаття 128. Різниця у віці між усиновлювачем та дитиною, яку усиновлюють
Стаття 129. Згода батьків на усиновлення дитини
Стаття 130. Усиновлення дитини без згоди батьків
Стаття 131. Згода на усиновлення дітей опікунів (піклувальників), прийомних батьків, керівників організацій, в яких знаходяться діти, які залишилися без піклування батьків
Стаття 132. Згода усиновлюваної дитини на усиновлення
Стаття 133. Згода чоловіка усиновителя на усиновлення дитини
Стаття 134. Ім'я, по батькові та прізвище усиновленої дитини
Стаття 135. Зміна дати і місця народження усиновленої дитини
Стаття 136. Запис усиновителів як батьків усиновленої дитини
Стаття 137. Правові наслідки усиновлення дитини
Стаття 138. Збереження за усиновленою дитиною права на пенсію і посібники
Стаття 139. Таємниця усиновлення дитини
Стаття 140. Скасування усиновлення дитини
Стаття 141. Підстави до скасування усиновлення дитини
Стаття 142. Особи, що володіють правом вимагати скасування усиновлення дитини
Стаття 143. Наслідки скасування усиновлення дитини
Стаття 144. Неприпустимість скасування усиновлення після досягнення усиновленою дитиною повноліття
Глава 20. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ
Стаття 145. Встановлення опіки чи піклування над дітьми, що залишилися без піклування батьків
Стаття 146. Опікуни (піклувальники) дітей
 Стаття 147. Втратила чинність з 1 вересня 2008 року. - Федеральний закон від 24.04.2008 N 49-ФЗ.
Стаття 148. Права дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)
Стаття 148.1. Права та обов'язки опікуна чи піклувальника дитини
 Статті 149 - 150. Втратили чинність з 1 вересня 2008 року. - Федеральний закон від 24.04.2008 N 49-ФЗ.
 Глава 21. ПРИЙМАЛЬНЯ СІМ'Я
 Стаття 151. Втратила чинність з 1 вересня 2008 року. - Федеральний закон від 24.04.2008 N 49-ФЗ.
Стаття 152. Прийомна сім'я
Стаття 153. Прийомні батьки
Стаття 153.1. Зміст договору про прийомну сім'ю
Стаття 153.2. Припинення договору про прийомну сім'ю
 Статті 154 - 155. Втратили чинність з 1 вересня 2008 року. - Федеральний закон від 24.04.2008 N 49-ФЗ.
 Глава 22. ПРИСТРІЙ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ, В ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ЗАЛИШИЛИСЯ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ
Стаття 155.1. Пристрій дітей, які залишилися без піклування батьків, в організації для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків
Стаття 155.2. Діяльність організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з виховання, освіти дітей, захисту і представництва їх прав і законних інтересів
Стаття 155.3. Права дітей, які залишилися без піклування батьків і перебувають в організаціях для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків
 Розділ VII. ЗАСТОСУВАННЯ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА До сімейних відносин ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
Стаття 156. Укладення шлюбу на території Російської Федерації
Стаття 157. Укладення шлюбів в дипломатичних представництвах і консульських установах
Стаття 158. Визнання шлюбів, укладених за межами території Російської Федерації
Стаття 159. Недійсність шлюбу, укладеного на території Російської Федерації або за межами території Російської Федерації
Стаття 160. Розірвання шлюбу
Стаття 161. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя
Стаття 162. Встановлення і заперечення батьківства (материнства)
Стаття 163. Права та обов'язки батьків і дітей
Стаття 164. Аліментні зобов'язання повнолітніх дітей та інших членів сім'ї
Стаття 165. Усиновлення (удочеріння)
Стаття 166. Встановлення змісту норм іноземного сімейного права
Стаття 167. Обмеження застосування норм іноземного сімейного права
 Розділ VIII. Заключні положення
Стаття 168. Порядок введення в дію цього Кодексу
Стаття 169. Застосування норм цього Кодексу
Стаття 170. Приведення нормативних правових актів у відповідність із цим Кодексом
 Сімейне право:
  1. Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації - 2011 рік
  2. Е.М. Багач, Ю.В. Білоусов. Сімейний кодекс України: Науково-практичний коментар - 2010 рік
  3. О.В.Шіло. Правові отношения батьків та дітей - 2002 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua