Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН. Сімейний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 21.04.2012г.), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 155.2. Діяльність організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з виховання, освіти дітей, захисту і представництва їх прав і законних інтересів


1. Права та обов'язки організацій, зазначених у пункті 1 статті 155.1 цього Кодексу, щодо дітей, які залишилися без піклування батьків, виникають з моменту прийняття органами опіки та піклування актів про влаштування дітей у вказані організації.
2. Дітям, поміщеним під нагляд в організації для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, опікуни або піклувальники не призначаються. Виконання обов'язків з утримання, виховання та освіти дітей, а також захисту їх прав і законних інтересів покладається на ці організації.
До організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, в які діти поміщені під нагляд, застосовуються норми законодавства про опіку та піклування, що відносяться до прав, обов'язків і відповідальності опікунів та піклувальників.
3. Організації, які вказані в пункті 1 статті 155.1 цього Кодексу та в які діти поміщені під нагляд, має право здійснювати тимчасову передачу дітей в сім'ї громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації.
Тимчасова передача дитини в сім'ю громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації, не є формою влаштування дитини в сім'ю і здійснюється на підставі розпорядження адміністрації такої організації в інтересах дитини з метою забезпечення його виховання і гармонійного розвитку (на період канікул, вихідних або неробочих святкових днів та інше). Дана передача не допускається, якщо перебування дитини в сім'ї може створити загрозу заподіяння шкоди фізичному і (або) психічному здоров'ю дитини, її моральному розвитку чи іншу загрозу його законним інтересам.
4. Тимчасова передача дитини в сім'ю громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації, здійснюється на термін не більше ніж один місяць. При наявності виняткових обставин термін тимчасової передачі дитини в сім'ю громадян може бути продовжений за згодою органу опіки та піклування. При цьому безперервний строк тимчасового перебування дитини в сім'ї не може перевищувати три місяці.
5. Громадяни, в сім'ю яких тимчасово переданий дитина в порядку, встановленому пунктом 3 цієї статті, не має права здійснювати вивезення дитини з Російської Федерації.
6. З метою здійснення тимчасової передачі дитини в сім'ю громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації, організація, яка вказана в пункті 1 статті 155.1 цього Кодексу та в яку поміщений під нагляд дитина, має право звертатися до органу опіки та піклування з проханням про надання інформації про громадян , які висловили бажання стати опікунами чи піклувальниками та облік яких ведеться відповідно до пункту 10 частини 1 статті 8 Федерального закону "Про опіки і піклування".
Порядок та умови тимчасової передачі дитини в сім'ю громадян, які постійно проживають на території Російської Федерації, а також вимоги до таких громадян встановлюються Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 155.2. Діяльність організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з виховання, освіти дітей, захисту і представництва їх прав і законних інтересів "
 1. Стаття 155.2. Діяльність організацій для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, з виховання, освіти дітей, захисту і представництва їх прав і законних інтересів
  1. Влаштування дитини, який втратив батьківського піклування, в одну з організацій (медичну, відчутно допомагає соціальні послуги, некомерційну), сполучена з певною витратою часу, необхідного для оформлення цілого ряду документів. У їх числі ті, що мають пряме відношення до стану здоров'я неповнолітнього, до визначення причин втрати батьків. Весь цей час в порядку винятку
 2. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 3. § 1. Загальні положення
  Виявлення та влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Неповнолітні діти мають права, передбачені Конвенцією про права дитини, Конституцією РФ і сімейним законодавством. Дітям можуть належати майнові та особисті немайнові права, що становлять правовий статус будь-якого громадянина. Основні з цих майнових та особистих немайнових прав перераховані в ст. 18 ГК,
 4. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. Стаття 13. Права поліції
  Коментар до статті 13 Перерахованими у цій статті, так само як іншими правами поліції в межах своєї компетенції відповідно до займаної посади користуються співробітники поліції. Коментар до пункту 1 цієї статті 1.1. Вимога, про який йдеться в п. 1 ст. 13 коментованого Федерального закону, може бути як письмовим, так і усним. 1.2. Для
 7. § 5. Правовідносини, що стосуються міжнародного усиновлення, опіки та піклування
  Як і в інших питаннях шлюбно-сімейних відносин міжнародного характеру, у розглянутій області є велика різноманітність матеріально-правових норм у внутрішньому праві держав, що закономірно обумовлює появу колізій . Шлюб і сім'я - це один з яскравих прикладів нашарувань історичних, культурних, етнічних, релігійних та ін традицій і особливостей, що відбилися в правовому
 8. Стаття 8. Захист сімейних прав
  1. Захист сімейних прав є різновид захисту, яка гарантується ч. 1 ст. 46 Конституції. У Російській Федерації існують федеральні суди, конституційні суди й світові судді суб'єктів РФ. До федеральним судам відносяться: 1) Конституційний Суд РФ. Це судовий орган конституційного контролю, який здійснює самостійно і незалежно судову владу за допомогою конституційного
 9. Стаття 60. Майнові права дитини
  1. Майнові права дитини раніше не мали власної правової основи, так як вважалося, що у неповнолітнього таких прав бути просто не може. Тепер вони займають своє місце в СК. У наявності ще один доказ ставлення до дитини як самостійного суб'єкту належних йому прав. Конвенція про права дитини не приділяє уваги майновим правам неповнолітніх, зосереджуючи
 10. Стаття 121. Захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків
  1. Втрата батьків тягне за собою втрату їх турботи про свою дитину. Інакше кажучи, втрату батьківського піклування про неповнолітніх дітей, які за своїм віком в такій турботі потребують. Іноді сиротою вважають дитину, що втратив одного з батьків. Але в правовому сенсі до залишилися без піклування батьків відносяться, по-перше, ті діти, чиї батьки померли (коли вмирає самотня
© 2014-2022  yport.inf.ua