Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст договору банківського вкладу

. Зміст договору становлять права та обов'язки сторін. Оскільки договір банківського вкладу є одностороннім, обов'язки по ньому лежать тільки на одній стороні - кредитної організації, у вкладника є тільки кореспондуючі їм права.
Чинним законодавством виділяються такі обов'язки банку:
1. Повернути суму вкладу. Вклад повертається вкладникові - юридичній особі відповідно до умов повернення, встановленими договором. Вкладнику-громадянину банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу. Вклад повертається юридичній особі в безготівковому порядку, а фізичній особі - безготівково або готівкою через касу банку.
Даною обов'язки банку протистоїть право вкладника вимагати повернення вкладу при настанні строку або умови, встановленого договором. Обов'язки прийняти внесок у вкладника немає. Якщо вкладник не вимагає повернення строкового чи іншого вкладу по настанні передбачених договором обставин, договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором. Вимога про видачу вкладу є єдиною вимогою вкладника, на яке відповідно до ст. 208 ЦК не поширюється позовна давність.
2. Виплатити дохід на суму вкладу. Дохід за вкладом виплачується у грошовій формі у вигляді відсотків. За загальним правилом розмір відсотків визначається в договорі, але його вказівку не є істотною умовою. Якщо в договорі розмір відсотків не визначений, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до п. 1 ст. 809 ГК. При достроковому вилученні вкладником вкладу іншого, ніж до запитання, відсотки виплачуються у розмірі процентів за вкладами до запитання, якщо інше не передбачено договором.
Відсотки на суму вкладу нараховуються з дня, наступного за днем її надходження в банк, до дня її повернення або списання включно. У банківській практиці прийнято використовувати кілька способів нарахування відсотків, які складаються з поєднання таких умов: прості або складні відсотки розраховуються за фіксованою або плаваючою ставкою. Якщо в договорі не встановлений спосіб нарахування відсотків, то застосовуються прості відсотки з фіксованою ставкою.
За загальним правилом відсотки виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу (у договорі може бути встановлена інша періодичність виплат), а незатребувані проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються відсотки. При поверненні вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.
За вкладами до запитання банк має право змінювати в односторонньому порядку розмір відсотків, якщо інше не передбачено договором. Новий розмір відсотків може застосовуватися негайно, якщо він був збільшений, або після закінчення одного місяця - якщо він був зменшений. За вкладами інших видів відсоток не може бути односторонньо змінений банком, якщо це прямо не передбачено законом або договором з юридичною особою. За договором же з громадянином розмір процентів не може бути односторонньо зменшений банком, але може бути збільшений, навіть якщо це прямо не передбачено договором.
3. Зараховувати кошти, що надійшли на ім'я вкладника. Передбачається, що вкладник висловив згоду на отримання грошових коштів від третіх осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.
Договором банківського вкладу банк може бути звільнений від цього обов'язку.
Крім названих загальних обов'язків на кредитну організацію законом накладаються додаткові обов'язки при залученні грошових коштів громадян.
4. Виконувати доручення про перерахування грошових коштів третім особам. Відповідно до п. 3 ст. 834 ГК до відносин банку і вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунку, якщо інше не випливає із суті договору банківського вкладу.
Юридичні особи не мають права перераховувати які у вклади (депозитах) кошти іншим особам.
5. Забезпечити повернення вкладу. Банк зобов'язаний забезпечити збереження вкладу та своєчасність виконання своїх зобов'язань перед вкладником. Виділяються наступні способи забезпечення прав громадян:
- обов'язкове страхування за рахунок коштів федерального фонду обов'язкового страхування внесків * (675);
- субсидіарну відповідальність Російської Федерації, її суб'єктів, муніципальних утворень за вкладами банків, у статутному капіталі яких присутні більше 50% акцій або часток участі Російської Федерації, суб'єктів Федерації чи муніципальних утворень.
Крім того, вклади як юридичних, так і фізичних осіб можуть забезпечуватися за умовами договору та іншими заходами загальногромадянського характеру (наприклад, добровільне страхування вкладів * (676) і цивільно-правові способи забезпечення зобов'язань).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст договору банківського вкладу "
 1. § 5. Договір банківського вкладу
  змісту договору банківського вкладу з громадянином; - у разі банкрутства банку вимоги вкладників - фізичних осіб задовольняються в першу чергу. Законом передбачені певні особливості залучення вкладів деяких видів юридичних осіб. Так, банки можуть залучати в депозит грошові кошти один одного. Але якщо таке залучення здійснюється Банком Росії, то до кредитних
 2. 1. Поняття та правова кваліфікація договору банківського вкладу
  зміст яких включає в себе обов'язок відповідно зберігача та довірчого керуючого з повернення контрагенту прийнятого від останнього майна. По-друге, зазначена специфіка об'єкта договору банківського вкладу має своїм наслідком обставина, що готівкові гроші вкладника передаються останнім у власність банку, а безготівкові гроші - в повне розпорядження банку.
 3. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги . У силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу в банк являють собою
 4. Елементи договору банківського вкладу
  змісту договору банківського вкладу з громадянином; - у разі банкрутства банку вимоги вкладників - фізичних осіб задовольняються в першу чергу. Законом передбачені певні особливості залучення вкладів деяких видів юридичних осіб. Так, банки можуть залучати в депозит грошові кошти один одного. Але якщо таке залучення здійснюється Банком Росії, то до кредитних
 5. § 4. Акціонерні товариства
  вмістом як першого, так і другого є певна кількість внесених змін, логічно припустити, що в одному з цих випадків змін вноситься більше, ніж в іншому. Однак просто кількісного критерію тут явно недостатньо, оскільки на практиці довелося б у кожному конкретному випадку визначати ту міру змін, яка дозволила б вважати їх новою редакцією або
 6. § 4. Правовий режим цінних паперів
  зміст документа як цінного паперу. Ознаками майнового засвідчуваних прав означає, що цінні папери не можуть мати своїм змістом моральні, моральні обов'язки, а також адміністративні обов'язки, встановлювані в порядку підлеглості, і будь-які інші відносини, які не є предметом регулювання цивільного права. Наприклад, випущена муніципальним органом влади
 7. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 8. § 2. Розрахунки і кредитування
  зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні
 9. § 1. Загальні положення
  змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге, за допомогою заборон, приписів і санкцій встановити в державних і суспільних інтересах межі дозволеної підприємницької діяльності, тобто виконати деструктивне або обмежувальне регулювання, по-третє, надати підприємцям легальні заходи захисту їх
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  змістом і юридичною природою є економічними спорами, але в тих випадках, коли позивачами або заявниками є громадяни, що не мають статусу індивідуального підприємця, вони розглядаються в даний час судами загальної юрисдикції, а повинні розглядатися арбітражними судами. [8] До підвідомчості арбітражних судів належать і економічні суперечки за участю іноземних
© 2014-2022  yport.inf.ua