Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Зміст і припинення договору лізингу

. Особливість змісту договору лізингу полягає в тому, що права і обов'язки сторін пов'язані з укладенням договору купівлі-продажу з третьою особою - продавцем. Внаслідок цього основні права та обов'язки лізингодавця (покупця) розподіляються між продавцем (права та обов'язки орендодавця) і лізингоодержувачем (права та обов'язки покупця). Проте в Законі міститься ряд істотних обов'язків лізингодавця.
По-перше, лізингодавець зобов'язаний придбати за свій рахунок у власність за договором купівлі-продажу обране лізингоодержувачем майно у продавця, зазначеного лізингоодержувачем (ст. 665 ЦК). Випливають з такого договору обов'язку продавець повинен виконати нема перед лізингодавцем (покупцем), а перед лізингоодержувачем (третьою особою). Договором лізингу обов'язки з визначення продавця та вибору майна можуть бути покладені на лізингодавця. Але в кожному разі без включення в договір даного обов'язку він не буде вважатися укладеним як договір лізингу (буде визнаний звичайною орендою). Невиконання цього обов'язку дає лізингоотримувачу право розірвати договір лізингу і вимагати відшкодування збитків відповідно до п. 2 ст. 668 ГК.
По-друге, лізингодавець, набуваючи майно для лізингоодержувача, зобов'язаний повідомити продавця про те, що майно призначене для передачі його в оренду певній особі - лізингоотримувачу (ст. 667 ЦК). Невиконання цього обов'язку також, на наш погляд, дає лізингоотримувачу право розірвати договір лізингу, але вже відповідно до п. 2 ст. 450 ГК. Адже саме повідомлення продавця дає лізингоотримувачу право, надане йому ст. 670 ГК, пред'являти безпосередньо продавцеві майна, що є предметом договору фінансової оренди, вимоги, що випливають із договору купівлі-продажу, укладеного між продавцем і орендодавцем, зокрема, щодо якості та комплектності майна, термінів його постачання, і в інших випадках неналежного виконання договору продавцем * (303). При цьому орендар має права і несе обов'язки, передбачені Цивільним кодексом для покупця, крім обов'язку сплатити придбане майно, як якщо б він був стороною договору купівлі-продажу вказаного майна. Однак орендар не може розірвати договір купівлі-продажу з продавцем без згоди орендодавця. У відносинах з продавцем орендар і орендодавець виступають як солідарні кредитори.
По-третє, лізингодавець зобов'язаний забезпечити надання предмета лізингу лізингоодержувачу в стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна. Цей обов'язок, закріплена в ст. 665 ГК, конкретизована у ст. 668 ГК, згідно з якою, якщо інше не передбачено договором фінансової оренди, майно, що є предметом цього договору, передається продавцем безпосередньо орендареві в місці знаходження останнього. У разі коли майно, що є предметом договору фінансової оренди, не передане орендареві в зазначений в цьому договорі термін, а якщо в договорі такий термін не зазначений, у розумний термін, орендар має право, якщо прострочення допущене за обставинами, за які відповідає орендодавець, зажадати розірвання договору та відшкодування збитків * (304).
Обов'язки лізингоодержувача мають наступну специфіку.
По-перше, лізингоотримувач зобов'язаний утримувати предмет лізингу, що передбачає здійснення його технічного обслуговування, капітального та поточного ремонту та несення витрат на утримання, якщо інше не встановлено законом або договором лізингу (п. 3 ст. 17 Закону про лізинг). Усунення лізингодавця від цього обов'язку цілком логічно: його основна функція полягає у фінансуванні придбання майна.
По-друге, лізингоодержувач несе ризик випадкової загибелі або випадкового псування орендованого майна з моменту передачі йому орендованого майна, якщо інше не передбачено договором лізингу (ст. 669 ЦК, п. 1 ст. 22 Закону про лізингу). Покладання цього обов'язку на лізингоодержувача слід вважати допустимим виключенням з правил ст. 211 ГК. Водночас втрата предмета лізингу або втрата предметом лізингу своїх функцій з вини лізингоодержувача не звільняє лізингоодержувача від зобов'язань за договором лізингу, якщо договором лізингу не встановлено інше (ст. 26 Закону про лізинг).
По-третє, лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати орендну плату (лізингові платежі). У п. 1 ст. 13 Закону про лізинг встановлено, що в разі неперерахування лізингоодержувачем лізингових платежів більше двох разів поспіль після закінчення встановленого договором лізингу терміну платежу їх списання з рахунку лізингоодержувача здійснюється в безспірному порядку шляхом направлення лізингодавцем у банк або іншу кредитну організацію, в яких відкрито рахунок лізингоодержувача, розпорядження на списання з його рахунку грошових коштів у межах сум прострочених лізингових платежів. Безспірне списання грошових коштів не позбавляє лізингоодержувача права на звернення до суду. Дана норма в цілому відповідає правилу п. 2 ст. 854 ГК, згідно з яким без розпорядження клієнта списання грошових коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом.
По-четверте, лізингоодержувач зобов'язаний забезпечити лізингодавцю безперешкодний доступ до фінансових документів і предмету лізингу для реалізації лізингодавцем так званого права на інспекцію (ст. 37 Закону про лізинг). Крім того, лізингодавець має право направляти лізингоодержувачу у письмовій формі запити про надання інформації, необхідної для здійснення фінансового контролю, а лізингоодержувач зобов'язаний задовольняти такі запити (ст. 38 Закону про лізинг).
По-п'яте, при припиненні договору лізингу лізингоодержувач зобов'язаний повернути лізингодавцю предмет лізингу у стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або зносу, обумовленого договором лізингу. Причому у випадку, якщо за межі не-своєчасне повернення предмета лізингу в договорі передбачена неустойка, збитки можуть бути стягнуті з лізингоодержувача в повній мірі понад неустойки, якщо інше не передбачено договором лізингу (п. 6 ст. 17 Закону про лізинг). Втім, договір лізингу, як і в цілому договір оренди, може передбачати (і на практиці, як правило, передбачає) право лізингоодержувача придбати предмет лізингу у власність (право на викуп), що відповідає ст. 624 ЦК та ст. 19 Закону про лізинг * (305).
Припинення договору лізингу здійснюється за звичайними для договору оренди підстав. У договорі лізингу можуть бути обумовлені обставини, які сторони вважають безперечним і очевидним порушенням зобов'язань і які ведуть до припинення дії договору лізингу і вилученню предмета лізингу (п. 6 ст. 15 Закону про лізинг). Йдеться про право лізингодавця на односторонню відмову від договору, що не вимагає звернення до суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зміст і припинення договору лізингу "
 1. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  змісту прав і обов'язків сторін (ст. 665-670 ЦК). Договір лізингу як вид договору оренди слід відрізняти від зовні схожих з ним договору купівлі-продажу з розстрочкою платежу, а також від договору позики та кредитного договору. За загальним правилом у договорі купівлі-продажу до покупця з моменту передачі речі переходить право власності на неї. Що стосується договору лізингу, то в ньому може
 2. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  змісті). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При визначенні поняття торгової угоди використовуються два різних критерію такої угоди - об'єктивний і суб'єктивний. Об'єктивно-торговельною є угода, якої закон надає торговий характер незалежно від того, ким вона
 3. § 2. Оренда
  утримання майна. Інший порядок може бути встановлений законом або договором оренди. Орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві взяте в найм майно при припиненні договору. Договір припиняється після закінчення терміну оренди або у зв'язку з його достроковим розірванням за згодою сторін або за рішенням суду (ст. 619, 620 ЦК). Майно підлягає поверненню в тому стані, в якому орендар його
 4. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  утримання об'єктів соціальної та інженерної інфраструктури, що залишилися у веденні сільськогосподарських організацій, відшкодовуються за рахунок відповідних бюджетів. Для вирішення соціальних проблем на селі 21 грудня 1990 був прийнятий Закон РФ «Про соціальний розвиток села», який передбачав заходи, спрямовані на скорочення розривів у доходах працівників сільського господарства порівняно з
 5. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  змісту можуть бути конституційними і звичайними (відповідно перше регулюють найважливіші відносини і приймаються в більш строгому порядку, другий - розвивають положення перших); підзаконні нормативні правові акти (всі інші акти, які повинні відповідати законам і поступатися їм у разі протиріччя). Крім того, у федеративних державах закони залежно від рівня їх
 6. § 1. Загальна характеристика договору оренди
  змісту. Загальні норми про оренду, що містяться в § 1 гл. 34 ГК, застосовуються до всіх видів оренди, якщо інше не передбачено спеціальними нормами § 2-6 гл. 34 ЦК (ст. 625 ЦК) * (139). Крім того, до всіх видів оренди застосовуються норми загальної частини зобов'язального права і в крайньому випадку - загальні положення Цивільного кодексу, якщо загальні норми про оренду містять правові прогалини. Буквальне
 7. § 3. Зміст договору оренди
  змістом цієї вимоги * (207). Однак, на наш погляд, ця точка зору не знаходить підтвердження в ст. 612 ГК. У задоволенні вимоги орендаря про розірвання договору має бути відмовлено, якщо орендодавець скористається своїм правом на негайну заміну наданого орендарю майна або безоплатне усунення недоліків даного майна. Як виняток,
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  утримання з утриманням / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / під ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996. С. 320. * (130) Див: Синайський В.І. Російське цивільне право. М., 2002 (Серія "Класика російської цивілістики"). С. 396; Побєдоносцев К.П. Курс цивільного права. Частина третя. Договори і
 9. § 5. Патентна форма охорони об'єктів промислової власності
  припинення патентних прав є закінчення терміну дії патенту. Але чинне законодавство встановлює і випадки дострокового припинення патентно-правової охорони. До них відносяться: 1) відмова патентовласника від своїх прав. Така відмова може бути здійснений в будь-який час шляхом подачі в Патентне відомство спеціальної заяви. Найчастіше це робиться для запобігання патентного
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  зміст і види цивільних правовідносин Поняття цивільних правовідносин. Елементи й структурні особливості цивільних правовідносин. Зміст цивільних правовідносин. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних прав. Поняття, зміст і види суб'єктивних цивільних обов'язків. Структура цивільних правовідносин. Поняття і зміст цивільної
© 2014-2022  yport.inf.ua