Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників

У систему основних державних гарантій з оплати праці працівників включаються:
величина мінімального розміру оплати праці в Російській Федерації;
абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 22.08.2004 N 122-ФЗ;
заходи, що забезпечують підвищення рівня реального змісту заробітної плати;
обмеження переліку підстав і розмірів утримань із заробітної плати по розпорядженням роботодавця, а також розмірів на-даткування доходів від заробітної плати;
обмеження оплати праці в натуральній формі;
забезпечення отримання працівником заробітної плати у разі припинення діяльності роботодавця і його неплатежеспособно-сти у відповідності з федеральними законами;
федеральний державний нагляд за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, содер-службовців норми трудового права, що включає в себе проведення перевірок повноти та своєчасності виплати заробітної плати та реалі-зації державних гарантій з оплати праці;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
відповідальність роботодавців за порушення вимог, встановлених трудовим законодавством і іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, колективними договорами, угодами;
(в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
терміни і черговість виплати заробітної плати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників "
 1. Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
  стаття, виходячи з основного принципу трудового права про встановлення державних гарантій щодо забезпечення прав працівників і роботодавців, закріплює систему основних державних гарантій з оплати праці, яка поширюється на всі організації незалежно від їх організаційно-правових форм, джерел фінансування, з метою забезпечення реалізації закріпленого в Конституції права на
 2. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  оплатою праці робіт різної кваліфікації його праця оплачується за роботою вищої кваліфікації. При виконанні працівником з відрядною оплатою праці робіт різної кваліфікації його праця оплачується за розцінками виконуваної ним роботи. У випадках, коли з урахуванням характеру виробництва працівникам з відрядною оплатою праці доручається виконання робіт, таріфіці-руемих нижче присвоєних їм
 3. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, здійснюється як за допомогою збільшення тарифних ставок (окладів), так і шляхом встановлення доплат до них за умови праці. 2. Підвищена оплата праці в місцевостях з особливими кліматичними умовами забезпечується за допомогою застосування районних коефіцієнтів і надбавок до заробітної
 4. Стаття 165. Випадки надання гарантій і компенсацій
  державне регулювання в галузі видобутку і використання вугілля, про особливості соціального захисту працівників організацій вугільної промисловості "(в ред. Oт 26.07.2010) * (263) (ст. 19) ; Федеральний закон від 10.01.2002 N 2-ФЗ "Про соціальні гарантії громадянам, які зазнали радіаційного впливу внаслідок ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні" (в ред. від 27.12.2009) * (264) (п. 8,
 5. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці . 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 6. Стаття 165. Випадки надання гарантій і ком-пенсації
  основної роботи на період виконання державних або громадських обов'язків. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 158. Оплата праці при освоєнні нових виробництв (продукції)
  стаття допускає можливість встановлення в колективному або трудовому договорі особливої гарантії - збереження середнього заробітку працівника на період освоєння нового виробництва або продукції, коли продуктивність праці знижується з об'єктивних причин і працівник не може отримати заробітну плату в попередньому розмірі. 2. Під колишнім заробітком працівника слід розуміти заробіток, одержуваний їм
 8. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами, колективним договором, угодою (див. коментар. до ст. ст. 135, 152). Обумовлені сторонами умови оплати роботи, що виконується в порядку сумісництва, повинні
 9. Стаття 146. Оплата праці в особливих умовах
  праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими, небезпечними і іншими особливими умовами праці, вироб-водиться в підвищеному розмірі. У підвищеному розмірі оплачується також працю працівників, зайнятих на роботах у місцевостях з особливими кліматичними
 10. Стаття 41. Зміст і структура колективного договору
  державного та муніципального майна; екологічна безпека та охорона здоров'я працівників на виробництві; гарантії і пільги працівникам, що поєднують роботу з навчанням; оздоровлення та відпочинок працівників і членів їх сімей; часткова або повна оплата харчування працівників; контроль за виконанням колективного договору, порядок внесення до нього змін і доповнень, відповідальність
 11. Стаття 143. Тарифні системи оплати праці
  державних гарантій з оплати праці. (в ред. Федерального закону від 03.12 .2012 N
 12. Стаття 155. Оплата праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків
  стаття встановлює правила оплати праці при невиконанні норм праці, невиконанні трудових (посадових) обов'язків. Згадка в коментованій статті поряд з нормами праці трудових (посадових) обов'язків пов'язане з новим підходом до розуміння норм праці, який враховує не тільки загальноприйняті кількісні (норми часу, виробітку, чисельності та ін.), а й якісні характеристики
 13. Стаття 147. Оплата праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими і (або) небезпечними й іншими особливими умовами праці
  гарантій працівникам, зайнятим на важких роботах, роботах із шкідливими або небезпечними й іншими особливими умовами праці шляхом встановлення мінімальних розмірів доплат. Мінімальні розміри підвищення оплати праці працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними й іншими особливими умовами праці, виходячи з принципу соціального партнерства, повинні бути встановлені в порядку,
 14. Стаття 176. Гарантії і компенсації працівникам, які навчаються у вечірніх (змінних) загальноосвітніх уч-нов
  основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру оплати праці. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 15. Стаття 375. Гарантії звільненим профспілковим працівникам
  гарантії та пільги звільненим профспілковим працівникам, відповідно до яких працівники, обрані на виборну посаду до виборного органу первинної профспілкової організації та мають статус звільненого профспілкового працівника, володіють у сфері праці на підставі колективного договору такими ж трудовими правами, гарантіями та пільгами, як і працівники організації, індивідуального
© 2014-2022  yport.inf.ua