Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати

1. Частина 1 коментованої статті встановлює обов'язок роботодавця в письмовій формі сповіщати кожного працівника про складові частини належної йому за певний період заробітної плати. Форма розрахункового листка затверджується роботодавцем з урахуванням думки представницького органу працівників у порядку, встановленому ст. 372 ТК для прийняття локальних нормативних актів.
2. За загальним правилом зарплата виплачується в місці виконання роботи (організація, відділ, цех, ділянка). За заявою працівника зарплата може виплачуватися шляхом перерахування на його особовий рахунок у банку.
3. Як правило, заробітна плата виплачується безпосередньо працівнику. Виняток становлять випадки, коли інший спосіб виплати передбачається федеральним законом або трудовим договором. Так, заробітна плата, що не отримана до дня смерті працівника, видається членам його сім'ї або особі, яка перебувала на утриманні померлого на день його смерті (ст. 141 ТК).
4. Дні місяця, в які повинна виплачуватися заробітна плата, встановлюються в правилах внутрішнього трудового розпорядку, колективних договорах, трудових договорах таким чином, щоб її виплата відбувалася не рідше ніж кожні півмісяця. Письмова заява працівника з проханням виплачувати йому заробітну плату один раз на місяць не дає роботодавцю права виплачувати заробітну плату рідше ніж два рази на місяць, оскільки це погіршує становище працівника порівняно з ТК.
При цьому ТК не встановлює конкретні терміни виплати заробітної плати, а також розміри авансу. За роз'ясненням Роструда, слід враховувати, що, згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 23.05.1957 N 566 "Про порядок виплати заробітної плати робітникам за першу половину місяця" * (195), чинним у частині, що не суперечить ТК, розмір авансу в рахунок заробітної плати робітників за першу половину місяця визначається угодою адміністрації підприємства (організації) з профспілковою організацією при укладенні колективного договору, однак мінімальний розмір зазначеного авансу повинен бути не нижче тарифної ставки робітника за відпрацьований час. Таким чином, конкретні терміни виплати заробітної плати, в тому числі авансу (конкретні числа календарного місяця), а також розміри авансу визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, трудовим договором. Разом з тим, крім формального виконання вимоги про виплату заробітної плати не рідше 2 разів на місяць роботодавцем, при визначенні розміру авансу слід враховувати фактично відпрацьований працівником час (фактично виконану роботу) (див. лист Роструда від 08.09.2006 N 1557-6 * (196)).
5. Заробітна плата повинна виплачуватися роботодавцем перед святковим або вихідним днем, коли день виплати зарплати збігається з такими днями.
Оплата часу відпустки провадиться не пізніше ніж за три дні до його початку. У разі якщо оплата відпустки не була проведена своєчасно, то роботодавець за письмовою заявою працівника зобов'язаний перенести щорічну оплачувану відпустку на інший термін, погоджений з працівником (ст. 124 ТК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати "
 1. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  стаття визначає розмір і порядок здійснення відповідних
 2. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  виплаті зарплати. 3. Утримання не провадяться з пенсій, соціальних допомог і виплат одноразового характеру, не передбачених системою заробітної плати, за винятком щомісячних страхових виплат з обов'язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Допомога з тимчасової непрацездатності засудженого обчислюється з його заробітної
 3. Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
  порядок, розміри) визначаються в колективному договорі або в трудовому договорі. Витрати з перерахування грошових сум та обслуговування банківської картки (якщо відкривається відповідний рахунок) покладаються на роботодавця. 5. При виплаті частини заробітної плати у негрошовій формі місце, терміни та порядок видачі відповідних товарів (продукції) встановлюються в колективному або у трудовому
 4. Контрольні питання до § 7.5
  виплат. 3. Визначте компенсаційні
 5. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття, визначаючи форми виплати заробітної плати, виходить з положень чинної на території Російської Федерації Конвенції МОП N 95 "Про охорону заробітної плати". 2. За загальним правилом заробітна плата повинна виплачуватися працівникам у грошовій формі у валюті РФ (в рублях). Дане положення ч. 1 коментованої статті повністю відповідає ст. 3 зазначеної Конвенції, яка встановлює,
 6. Стаття 236. Матеріальна відповідальність роботодавця за затримку виплати заробітної плати та інших виплат, належних працівникові
  136 ТК, про розрахунки при звільненні - ст. 140 ТК. Для отримання грошової компенсації попереднього письмового звернення до роботодавця не потрібно. При порушенні ним встановлених термінів виплати роботодавець підраховує грошову компенсацію з урахуванням днів затримки і виплачує її працівнику. Стаття 236 зобов'язує роботодавця виплатити належну компенсацію одночасно із затриманою
 7. Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати
  стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб. 2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати 20% нарахованої заробітної плати.
 8. Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
  виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету. Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені для заробітної плати, пенсій тощо, витрачаються не за призначенням, а часом поміщаються в комерційні
 9. Стаття 131. Форми оплати праці
  стаття повинна застосовуватися з урахуванням положень Конвенції МОП N 95 (1949). Відповідно до зазначеної Конвенції, частина 3 коментованої статті забороняє виплату заробітної плати не тільки у вигляді спиртних напоїв, наркотичних, токсичних, отруйних і шкідливих речовин, зброї та боєприпасів, але також і в бонах, купонах, у формі боргових зобов'язань, розписок. Постанова Пленуму ЗС РФ від 17
 10. Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
  виплати заробітної плати та (або) іншого доходу особі, зобов'язаному сплачувати
 11. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми
  заробітної плати особам, які здійснюють догляд за дітьми, надається не у всіх організаціях, як передбачалося раніше діючим КЗпП (ч. 2 ст. 76), а тільки в тих, де така відпустка передбачена колективним договором. Причому у випадках, коли в даній організації працюють обоє батьків, кожен з них має право звернутися з письмовою заявою про надання йому у зручний для нього час
© 2014-2022  yport.inf.ua