Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати

Коментар до статті 1. Дана стаття передбачає загальні та спеціальні правила, що стосуються обмеження розміру відрахувань із заробітної плати працівника. Вона носить гарантійний характер, забезпечуючи виплату працівникові певної суми заробітної плати, достатньої для задоволення його основних життєвих потреб.
2. За загальним правилом всі утримання із заробітної плати не можуть перевищувати 20% нарахованої заробітної плати. Це обмеження застосовується у випадках утримань, передбачених ст. 137 ТК. Для утримань, вироблених за рішенням державних органів або в силу прямої вказівки закону, воно застосовується, якщо не встановлено інших правил.
3. Поряд із загальним ст. 138 передбачає спеціальні правила. До них відносяться утримання, вироблені за виконавчими документами (виконавчі листи, що видаються судами; судові накази; постанови органів (посадових осіб), уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення; нотаріально засвідчені угоди про сплату аліментів; постанови судового пристава-виконавця).
Правила звернення стягнення на заробітну плату передбачені ст. ст. 98, 99, 101 Закону про виконавче провадження. Зокрема, при зверненні стягнення на заробітну плату з боржника не може бути утримано більше 50% заробітної плати при кожній виплаті. При цьому розмір відрахувань із заробітної плати обчислюється з суми, що залишилася після утримання податків (ст. 99 Закону).
Зазначені обмеження не застосовуються при стягненні аліментів на неповнолітніх дітей, відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю, відшкодуванні шкоди особам, які зазнали збитків у результаті смерті годувальника, та відшкодування за шкоду, заподіяну злочином. У перерахованих випадках розмір відрахувань із заробітної плати не може перевищувати 70% (ст. 99 Закону).
4. Розмір утримань із заробітку засудженого до виправних робіт встановлений ст. 50 КК, а порядок виробництва утримань - ст. 44 ДВК.
5. Розмір утримання аліментів на утримання неповнолітніх дітей, подружжя та інших родичів визначається СК (ст. ст. 80 - 82, 100, 103, 110, 111, 113).
6. Не допускаються утримання з компенсаційних виплат, встановлених трудовим законодавством, а саме виплат:
а) у зв'язку зі службовим відрядженням, з перекладом, прийомом або направленням на роботу в іншу місцевість;
б) у зв'язку з зношуванням інструменту, що належить працівникові;
в) у зв'язку з народженням дитини, зі смертю рідних, з реєстрацією шлюбу.
Стягнення не може бути звернено на суми повної або часткової компенсації вартості путівок, за винятком туристичних, що виплачується роботодавцями своїм працівникам і (або) членам їх сімей, інвалідам, які не працюють в даній організації, в що знаходяться на території Російської Федерації санаторно-курортні та оздоровчі заклади, а також суми повної або часткової компенсації вартості путівок для дітей, які не досягли віку шістнадцяти років, в що знаходяться на території Російської Федерації санаторно-курортні та оздоровчі заклади (ст. 101 Закону про виконавче провадження).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 138. Обмеження розміру відрахувань із заробітної плати "
 1. Стаття 44. Порядок виробництва утримань із заробітної плати засуджених до виправних робіт
  Коментар до статті 44 1. Кримінально-виконавчі інспекції здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю утримань із заробітної плати засуджених та перерахуванням адміністрацією організації утриманих сум до відповідного бюджету. Для здійснення такого контролю кримінально-виконавчі інспекції при необхідності має право залучати фінансові та податкові органи. При отриманні
 2. Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
  У коментованій статті міститься норма, яка дозволяє утримувати із заробітної плати та (або) іншого доходу платника аліментів за наявності нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів грошову суму, що перевищує максимальний розмір утримань із заробітної плати, встановлений ст. 138 ТК, - 50%. При наявності угоди утримання можуть перевищувати зазначений розмір, але не більше ніж до
 3. Стаття 137. Обмеження утримань із заробітної плати
  Коментар до статті 1. Утримання із заробітної плати працівника можуть проводитися у випадках, встановлених законодавством, тобто незалежно від волевиявлення роботодавця, і за його рішенням. Коментована стаття визначає підстави утримань, вироблених за рішенням роботодавця для погашення заборгованості працівника, і містить вичерпний перелік таких підстав. Треба підкреслити, що
 4. Стаття 132. Оплата по праці
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює критерії визначення розміру заробітної плати, в якості яких виступають кваліфікація працівника, складність праці, його кількість і якість (див. коментар. До ст. 129). Треба відзначити, що оплата праці працівника залежить не тільки від цих критеріїв, але і від умов праці, від індивідуальних і колективних досягнень та інших факторів,
 5. Стаття 131. Форми оплати праці
  Коментар до статті 1. Заробітна плата може виплачуватися у двох основних формах: грошовій і натуральній. Основний є грошова форма, оскільки гроші відіграють роль загального еквівалента. Натуральна форма заробітної плати може використовуватися тільки як додаткова, тобто товарами (продукцією) може бути виплачена лише частина заробітної плати, причому менша частина. 2. Часткова (не Стаття 136. Порядок, місце і терміни виплати заробітної плати
 6. Коментар до статті 1. Положення статті сформульовані стосовно правилами, передбаченими Конвенцією МОП N 95" Щодо захисту заробітної плати "(1949). 2. Кожному працівникові при нарахуванні та виплаті заробітної плати повинен видаватися розрахунковий листок, який містить відомості про розмір і складові частини заробітної плати, а також про проведені удержаниях. Перелік відомостей,
  Стаття 130. Основні державні гарантії з оплати праці працівників
 7. Коментар до статті 1. Однією з основних гарантій визнається величина МРОТ. Мінімум заробітної плати виконує дві функції: захищає трудящих від невиправдано низької заробітної плати і є базовою величиною для складання тарифних сіток і схем посадових окладів. Розмір тарифної ставки (окладу) першого розряду тарифної сітки або розмір посадового окладу працівника не може бути нижче
  Стаття 109. Обов'язок адміністрації організації утримувати аліменти
 8. Адміністрація організації за місцем роботи особи, зобов'язаної сплачувати аліменти на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів або на підставі виконавчого листа, зобов'язана щомісяця утримувати аліменти із заробітної плати та (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти, і сплачувати чи переводити їх за рахунок особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти, особі,
  Стаття 42. Обчислення строку виправних робіт
 9. Коментар до статті 42 1. Термін виправних робіт обчислюється в календарних місяцях і роках, протягом яких засуджений працював і з його заробітної плати проводилися утримання, а фактично - в робочих днях. Термін покарання обчислюється інспекцією на підставі розрахункових відомостей, що надаються організацією, в якій працює засуджений. У кожному місяці встановленого терміну покарання
  § 3. Штраф
 10. Штраф є грошове стягнення, що призначається в межах, передбачених КК, в розмірі, відповідному певній грошовій сумі або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за певний період (ч. 1, 2 ст. 46 КК). Сутність штрафу полягає в обмеженні майнових ін-тересов особи, винної у скоєнні злочину. визначаться-ня розміру штрафу передбачено
  Кримінальна відповідальність
 11. Безпосередньо за порушення коментованого закону кримінальна відповідальність не встановлена. Можна говорити лише про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, і за фінансування тероризму. Така відповідальність передбачена відповідно статтями 174, 174.1 і 205.1 КК РФ (про підслідність кримінальних справ про
  Стаття 145.1. Невиплата заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших виплат Коментар до статті 145.1
 12. 1. Останні роки в ряді підприємств та організацій спостерігалися випадки затримки, часто багатомісячної, виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомог та інших встановлених законом сум. Іноді це пояснювалося відсутністю грошей на підприємстві у зв'язку з ненадходженням їх від покупців, з місцевого, регіонального або федерального бюджету . Проте зустрічаються випадки, коли гроші, призначені
  Коментар до статті 32.2
 13. 1. Адміністративний штраф є найпоширенішим видом адміністративних покарань; про правові критерії його обчислення див. коментар до ст. 3.5. Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратної вартості предмета, з'явився безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення, передбачено ст. 7.27
  Стаття 134. Забезпечення підвищення рівня реального змісту заробітної плати
 14. Коментар до статті 1. Реальний зміст заробітної плати являє собою сукупність товарів і послуг, які можна придбати за певну кількість грошових знаків, складових номінальну оплату праці. В силу відбуваються в ринковій економіці інфляційних процесів реальне зміст заробітної плати має тенденцію до зменшення. Для того щоб запобігти зниженню
  Стаття 133.1. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати в суб'єкті Російської Федерації
 15. Коментар до статті 133.1. Стаття, що передбачає право соціальних партнерів, що діють на регіональному рівні, встановлювати мінімальний розмір оплати праці в суб'єкті РФ і визначає порядок укладання відповідної угоди, приєднання до нього та поширення угоди на роботодавців, які не брали участі в його укладанні. 2. Регіональна угода про
  Стаття 107. Утримання із заробітної плати та інших доходів засуджених до позбавлення волі
 16. Коментар до статті 107 1. Кримінально-виконавче законодавство не звільняє засуджених, які відбувають позбавлення волі, від відшкодування всіх витрат , пов'язаних з виконанням покарання. Засуджені, які отримують заробітну плату, і засуджені, які отримують пенсію, повинні відшкодовувати вартість харчування, одягу, комунально-побутових послуг та індивідуальних засобів гігієни, крім вартості спеціального
  Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
 17. Неперерахування одержувачем бюджетних коштів у встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
  Стаття 110. Утримання аліментів на підставі угоди про сплату аліментів
 18. Утримання аліментів на підставі нотаріально посвідченого угоди про сплату аліментів може проводитися і в разі, якщо загальна сума утримань на підставі такої угоди і виконавчих документів перевищує п'ятдесят відсотків заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати
  Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
 19. 1. У коментованій статті сформульовано перелік судових постанов, при винесенні яких суд зобов'язаний зазначити в резолютивній частині про їх негайне виконання (ст. 204 ЦПК). Окрім рішень це можуть бути судові накази, які по перерахованих у ст. 211 ЦПК категоріях справ видаються за вимогами про стягнення аліментів та про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати
  Стаття 144. Утримання із грошового утримання засудженого військовослужбовця
 20. Коментар до статті 144 1. Відповідно до ст. 12 Федерального закону від 27 травня 1998 р. N 76-ФЗ "Про статус військовослужбовців" грошове забезпечення військовослужбовців складається з місячного окладу відповідно до займаної військової посадою і місячного окладу відповідно з присвоєним військовим званням, які складають оклад місячного грошового утримання військовослужбовців, місячних та інших
  Комментарий к статье 144 1. В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" денежное довольствие военнослужащих состоит из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад месячного денежного содержания военнослужащих, месячных и иных
© 2014-2022  yport.inf.ua