Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 157. Оплата часу простою

Час простою (стаття 72.2 цього Кодексу) з вини роботодавця оплачується в розмірі не менше двох третин середньої заробітної плати працівника.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Час простою з причин, не залежних від роботодавця і працівника, оплачується в розмірі не менше двох третин тарифної ставки, окладу (посадового окладу), розрахованих пропорційно часу простою.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Час простою з вини працівника не оплачується.
Про початок простою, викликаного поломкою обладнання та іншими причинами, які роблять неможливим продовження вико-нання працівником його трудової функції, працівник зобов'язаний повідомити своєму безпосередньому керівнику, іншому представнику роботодавця.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Якщо творчі працівники засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, ті -атров, театральних і концертних організацій, цирків та інші особи, які беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) про-бо Він вивів, у відповідності з переліками робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються Урядом Російської Фе-ської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових відносин, протягом якого-небудь часу не беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів чи не виступають, то зазначений час простоєм не є і може оплачуватися в розмірі та порядку, що встановлюються колективним договором , локальним нормативним актом, трудовим договором.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 30.06.2006 N 90-ФЗ, в ред. Федерального закону від 28.02.2008 N 13-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 157. Оплата часу простою "
 1. Стаття 157. Оплата часу простою
  стаття виходить з поняття простою як тимчасового призупинення роботи з причин економічного, технологічного, технічного або організаційного характеру (ст. 72.2 ТК). Найчастіше простий не залежить від волі працівника, більше того іноді працівник не має жодного уявлення про обставини, що з'явилися причиною простою. Враховуючи це, ч. 1 і 2 коментованої статті не ставлять в залежність
 2. Стаття 157. Оплата часу простою
  оплати праці (оклад), яка виплачується незалежно від інтенсивності виконавської, концертної та іншої творчої та спортивної діяльності. Участь же у виступах, спектаклях, концертах, передачах радіо і телебачення, створенні творів мистецтва оплачується за спеціально встановленим нормативам. 2. Час простою оплачується залежно від наявності (відсутності) вини працівника
 3. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  оплату праці відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. 2. Розмір оплати праці засуджених, відпрацьованих повністю певну місяць норму робочого часу і виконали встановлену для них норму, не може бути нижче встановленого мінімального розміру оплати праці. 3. Оплата праці засудженого при неповному робочому дні або неповного робочого тижня провадиться
 4. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  157). 3. У разі заподіяння шкоди життю і здоров'ю працівника при виконанні ним трудових обов'язків він має право на відшкодування зазначеного шкоди відповідно до Федерального закону "Про обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" (див. коментар. До ст.
 5. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  стаття визначає мінімальні розміри оплати за понаднормову роботу, яка оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі; за наступні години - не менш ніж в подвійному розмірі. Однак коментована стаття не встановлює, що є базою для застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 і 2: тільки тарифна частина заробітної плати (тарифна ставка, оклад) чи повинні враховуватися
 6. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  оплати праці. При цьому умови оплати праці сумісників, які встановлюються залежно від відпрацьованого часу або виробітку, не можуть бути погіршені в порівнянні з встановленими ТК, законами, іншими нормативними правовими актами , колективним договором, угодою (див. коментар. до ст. ст. 135, 152). Обумовлені сторонами умови оплати роботи, що виконується в порядку сумісництва, повинні
 7. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  оплати понаднормової роботи залишаються незмінними протягом десятиліть. 2. Передбачені цією статтею розміри підвищеної оплати праці при залученні до понаднормової роботи (див. коментар. до ст. 99) є мінімальною гарантією. Вони застосовуються в тому випадку, коли колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором не встановлена більш висока оплата. Треба звернути
 8. Стаття 414. Гарантії і правове становище працівників у зв'язку з проведенням страйку
  157 ТК . Оплата простою в даному випадку проводиться, тільки якщо працівник письмово попередив роботодавця про початок
 9. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  стаття закріплює обов'язок роботодавця щодо забезпечення нормальних умов для виконання працівниками норм виробітку і призводить приблизний перелік таких умов. Хоча загальна обов'язок щодо забезпечення нормальних умов роботи (а отже, і для виконання інших норм праці) випливає з основних обов'язків роботодавця, перерахованих у ч. 2 ст. 22 ТК (див. коментар. до неї), і закріплена
 10. Стаття 718. Сприяння замовника
  простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи . 2. У випадках, коли виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник зберігає право на сплату йому зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної частини
 11. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться у ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 12. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  оплати. В цьому випадку застосовуються норми оплати понаднормової роботи. 4. Якщо святкового дня передує вихідний день, то тривалість робочого дня (зміни) не скорочується. 5. Тривалість робочого часу для творчих працівників повинна відповідати нормам, встановленим у ст. 91 і 92
 13. Стаття 743. Технічна документація і кошторис
  оплати виконаних ним додаткових робіт і відшкодування спричинених цим збитків, якщо не доведе необхідність негайних дій в інтересах замовника, зокрема у зв'язку з тим, що призупинення робіт могло призвести до загибелі або пошкодження об'єкта будівництва. 5. При згоді замовника на проведення і оплату додаткових робіт підрядник має право відмовитися від їх виконання лише в
 14. Стаття 204. Оплата учнівства
  оплата за встановленими розцінками (ст. 129 - 158
 15. Стаття 351. Регулювання праці творчих працівників засобів масової інформації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій, цирків та інших осіб, що у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів
  стаття визначає коло працівників, види робіт та перелік питань, які стосовно зазначених у ній творчих працівників регулюються з урахуванням особливостей, умов і характеру їх праці (в порівнянні із загальними нормами трудового законодавства). До їх числа перш за все відносяться особливості регулювання робочого часу та часу відпочинку, а також оплати праці зазначених у коментованій статті
 16. Стаття 18.11. Порушення імміграційних правил
  оплати праці з адміністративним видворенням за межі Російської Федерації або без
 17. Стаття 500. Ціна і оплата товару
  стаття 487), несплата покупцем товару у встановлений договором термін визнається відмовою покупця від виконання договору, якщо інше не передбачено угодою сторін. 3. До договорів роздрібної купівлі-продажу товарів у кредит, в тому числі з умовою оплати покупцем товарів у розстрочку, не підлягають застосуванню правила, передбачені абзацом першим пункту 4 статті 488 цього Кодексу.
© 2014-2022  yport.inf.ua