Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 152. Оплата понаднормової роботи

1. Випадки залучення до надурочних робіт і порядок притягнення до них встановлені ст. 99 ТК (див. коментар. До ст. 99).
2. Коментована стаття визначає мінімальні розміри оплати за понаднормову роботу, яка оплачується за перші дві години не менш ніж у полуторному розмірі; за наступні години - не менш ніж у подвійному розмірі. Однак коментована стаття не встановлює, що є базою для застосування підвищувального коефіцієнта 1,5 і 2: тільки тарифна частина заробітної плати (тарифна ставка, оклад) чи повинні враховуватися також доплати і надбавки до них, якщо вони встановлені. Представляється, що все залежить від конкретної ситуації. Якщо понаднормова робота виконується за тією ж трудової функції, за яку встановлені такі доплати і надбавки, вони повинні враховуватися при оплаті понаднормової роботи. Якщо ж ні, то така оплата може розраховуватися тільки виходячи з тарифної ставки, окладу.
Більш високий розмір оплати понаднормових робіт може бути встановлений у колективному договорі або іншому локальному нормативному акті (наприклад, положенні про оплату праці).
3. Коментована стаття встановлює можливість для працівника вибрати форму компенсації понаднормових робіт. Понаднормова робота може бути компенсована працівнику наданням додаткового часу відпочинку, але не менше часу, відпрацьованого понаднормово, замість підвищеної оплати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 152. Оплата понаднормової роботи "
 1. Стаття 152. Оплата понаднормової роботи
  оплати понаднормової роботи залишаються незмінними протягом десятиліть. 2. Передбачені цією статтею розміри підвищеної оплати праці при залученні до понаднормової роботи (див. коментар. До ст. 99) є мінімальною гарантією. Вони застосовуються в тому випадку, коли колективним договором, локальним нормативним актом, трудовим договором не встановлена більш висока оплата. Треба звернути
 2. Стаття 99. Понаднормова робота
  стаття допускає залучення роботодавцем працівника до понаднормової роботи лише з його письмової згоди та в строго зазначених випадках (п. п. 1 - 3 ч. 2 ст. 99). Разом з тим розглянута стаття дозволяє залучити працівника до понаднормової роботи і без його згоди у випадках виникнення різних надзвичайних обставин і передбачає такі обставини (п. п. 1 - 3 ч. 3 ст. 99),
 3. Стаття 99. Понаднормова робота
  стаття містить визначення терміна "понаднормова робота", встановлює процедуру залучення до понаднормової роботи в різних випадках, містить перелік працівників, залучення яких до понаднормової роботи заборонено, обмежує максимальну тривалість понаднормової роботи для кожного працівника. Зі змісту визначення випливає, що понаднормова робота, по-перше, проводиться за
 4. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  понаднормової роботи та роботи, виконуваної на умовах ненормованого робочого дня, ст. 97 розширила рамки поняття нормальної (встановленої) тривалості робочого часу. У зміст цього поняття включено число годин, встановлене не тільки законодавством, але й колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, що узгоджується з § 11
 5. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  оплату праці. Працівникам, які виконують роботи різної кваліфікації, які суміщають професії (посади), що залучаються до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, виробляються доплати. Право на ці доплати (і відповідно - обов'язок роботодавця їх виробляти) закріплено в трудовому законодавстві (ст. ст. 150 - 154 ТК), а їх розмір (з урахуванням
 6. Стаття 345. Режим робочого часу осіб , які працюють у релігійних організаціях
  надурочних робіт. Обмеження для окремих категорій працівників (жінки, інваліди та інші.) на залучення до надурочних робіт, робіт у нічний час повністю зберігають свою силу в релігійних організаціях. При цьому працівникам повинні бути виплачені всі передбачені законодавством
 7. Стаття 259. Гарантії вагітним жінкам і особам із сімейними обов'язками при направленні у службові відрядження, притягнення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, вихідні та неробочі святкові дні
  стаття закріплює гарантії, що поширюються відповідно на: вагітних жінок; жінок, які мають дітей віком до 3 років; працівників, що мають дітей-інвалідів до досягнення ними віку 18 років, а також працівників, які здійснюють догляд за хворими членами своєї сім'ї відповідно до медичного висновку. 2. Заборона направляти вагітних жінок у службові відрядження, залучати до
 8. Стаття 140. Строки розрахунку при звільненні
  оплати за понаднормову роботу) , то в день звільнення має бути виплачена сума, що не оспорювана
 9. Стаття 299. Тривалість вахти
  152 ТК. У цих випадках роботодавець зобов'язаний вжити всіх заходів для організації доставки вахтового (змінного) персоналу в найкоротший
 10. Стаття 746. Оплата робіт
  оплата робіт проводиться відповідно до статті 711 цього Кодексу. 2. Договором будівельного підряду може бути передбачена оплата робіт одноразово і в повному обсязі після прийняття об'єкта
 11. Стаття 203. Час учнівства
  надурочних робіт, і направляти їх у службові відрядження, не пов'язані з учнівством. Це нова норма, так як ст. 193 КЗпП обмежувалося залучення до надурочних робіт лише навчаються без відриву від роботи в загальноосвітніх школах і професійно-технічних
 12. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні та неробочі святкові дні працівників у віці до вісімнадцяти років
  понаднормової роботи. 3. Нічним вважається час з 22 години вечора до 6 години ранку (ст. 96 ТК). Законодавством встановлена єдина величина тривалості нічного часу для дорослих і неповнолітніх працівників. Робоча зміна працівника молодше 18 років повинна починатися не раніше 6:00 ранку і закінчуватися не пізніше 22 години вечора. 4. Залучення працівників до 18 років до роботи в
 13. Стаття 150. Оплата праці при виконанні робіт різної кваліфікації
  стаття встановлює правила оплати при виконанні робіт різної кваліфікації: а) для працівників з погодинною оплатою праці, б) для працівників з відрядною оплатою праці. 2. За загальним правилом оплата праці працівника провадиться по виконуваній роботі. Однак, якщо при виконанні повременщикам робіт різної складності (кваліфікації) неможливо врахувати робочий час, витрачений на виконання
 14. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  152). Обумовлені сторонами умови оплати роботи, що виконується в порядку сумісництва, повинні бути вказані в трудовому договорі (див. коментар. До ст. 57). 2. При встановленні нормованих завдань працівникам, прийнятим на роботу за сумісництвом з погодинною оплатою праці, оплата проводиться за кінцевими результатами за фактично виконаний обсяг роботи. 3. Якщо працівник уклав
 15. Стаття 348.1. Загальні положення
  стаття не тільки передбачає суб'єктів трудового відносини, на яких поширюються спеціальні норми, а й визначає форми вираження цих норм. По суті, ця стаття відтворює джерела трудового права, що містяться в ст. 5 цього Кодексу. Особливості стосуються лише локальних нормативних актів, які повинні враховувати норми, затверджені відповідними спортивними
 16. Стаття 711. Порядок оплати роботи
  оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі результатів роботи за умови, що робота виконана належним чином і в погоджений термін, або за згодою замовника достроково. 2. Підрядник має право вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі, зазначених у законі або договорі
 17. Стаття 10.9. Проведення меліоративних робіт з порушенням проекту
  оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від трьохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів оплати
© 2014-2022  yport.inf.ua