Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 22.1. Судді та органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення


1. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені цим Кодексом, розглядаються в межах компетенції, встановленої главою 23 цього Кодексу:
1) суддями (світовими суддями);
2) комісіями по справах неповнолітніх і захисту їх прав;
3) федеральними органами виконавчої влади, їх структурними підрозділами, територіальними органами та структурними підрозділами територіальних органів, а також іншими державними органами відповідно до завдань та функцій, покладених на них федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
4) органами та установами кримінально-виконавчої системи;
(п. 4 введений Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
5) органами, які здійснюють федеральний пробірний нагляд і державний контроль за виробництвом, витяганням, переробкою, використанням, обігом, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
(п. 5 введений Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
6) органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у випадку передачі їм повноважень Російської Федерації на здійснення державного контролю та нагляду, зазначеними в главі 23 цього Кодексу;
(п. 6 введений Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
7) державними установами, підвідомчими відповідно федеральним органам виконавчої влади, уповноваженим відповідно до федеральних законів на здійснення федерального державного пожежного нагляду, державного портового контролю , державного нагляду в галузі використання і охорони особливо охоронюваних природних територій на особливо охоронюваних природних територіях федерального значення.
(П. 7 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації, розглядаються в межах повноважень, встановлених цими законами:
1) світовими суддями;
2) комісіями у справах неповнолітніх і захисту їх прав;
3) уповноваженими органами та установами органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації;
4) адміністративними комісіями, іншими колегіальними органами, створюваними відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації;
5) державними установами, підвідомчими відповідно органам виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, уповноваженим відповідно до федеральних законів на здійснення федерального державного лісового нагляду, державного нагляду в галузі використання і охорони особливо охоронюваних природних територій на особливо охоронюваних природних територіях регіонального значення.
(П. 5 введений Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 22.1. Судді та органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення"
 1. Стаття 22.1 . Судді та органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення
  уповноваженими на те виходячи із завдань і функцій, покладених на них федеральними законами або нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації. 2. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені законами суб'єктів Російської Федерації, розглядаються в межах повноважень, встановлених цими законами: 1) світовими суддями; 2)
 2. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  стаття / / Збірник постанов Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації. Вип. 1. Питання підвідомчості і підсудності. М., 1996. С. 2. [10] Постанови Президії Вищого Арбітражного Суду РФ по конкретних справах публікуються в щомісячному журналі «Вісник Вищого Арбітражного Суду РФ» під рубриками, відбивають певні категорії економічних суперечок.
 3. § 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади
  статтях, прийнято називати правилами про спеціальний делікт - шкоду, заподіяну актом влади. Підставами для виділення даного випадку заподіяння шкоди в особливий делікт служать як особливості застосування до нього загальних умов деліктної відповідальності, так і наявність ряду спеціальних умов, додатково встановлених законом. Серед загальних умов деліктної відповідальності за шкоду, заподіяну
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 5. Стаття 254. Подача заяви про оскарження рішення, дії (бездіяльності) органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадової особи, державного або муніципального службовця
  судді, прокурора, слідчого, дізнавача, органів, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення . Встановивши, що заява не підлягає розгляду та вирішенню в порядку цивільного судочинства, оскільки законодавством передбачений інший (спеціальний) порядок судового оскарження зазначених у заяві дій чи рішень, суддя відмовляє в його прийнятті на
 6. Адміністративна відповідальність
  стаття викладена повністю в новій редакції, що передбачає наступне: порушення термінів подання заяви про взяття на облік в уповноваженому органі та (або) строків направлення правил внутрішнього контролю на узгодження до уповноваженого (наглядовий) орган тягне попередження або накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від 10 тисяч до 15 тисяч рублів; на юридичних
 7. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 8. 20.3. Суб'єкти і стадії провадження у справах про адміністративні проступки
  судді) про накладення адміністративного стягнення при первісному розгляді ряду справ, які можуть розглядатися тільки судом (про дрібне хуліганство, про дрібне розкрадання державного або громадського майна та ін.) є остаточним і оскарженню в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушення не підлягає. Дане положення деякими вченими розцінюється в
 9. Що таке адміністративне правопорушення.
  Стаття КпАП передбачає можливість судді, органу, посадової особи, уповноваженої вирішувати справу про адміністративне правопорушення, звільнити особу від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення. Це означає, що рішення буде прийнято на розсуд цієї особи або органу з урахуванням всіх обставин справи, особи правопорушника, обставин, що пом'якшують і
 10. Що значить - достатні підстави підозрювати?
  Стаття говорить: 1. Особа підлягає адміністративній відповідальності тільки за ті адміністративні порушення, в яких встановлено її. 2. Особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, вважається невинним, поки його провина не буде доведена в порядку, передбаченому цим Кодексом, і встановлена набрав законної сили постановою
© 2014-2022  yport.inf.ua