Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 226.7. Закінчення дізнання у скороченій формі

1. Визнавши, що необхідні слідчі дії проведені і обсяг зібраних доказів достатній для обгрунтованого висновку про вчинення злочину підозрюваним, дізнавач складає обвинувальний постанову. В обвинувальному постанові зазначаються обставини, перелічені в пунктах 1 - 8 частини першої статті 225 цього Кодексу, а також посилання на листи кримінальної справи.
2. Обвинувальний постанову підписується дізнавачем і затверджується начальником органу дізнання.
3. Обвинувальний постанова має бути складено не пізніше 10 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. Якщо скласти обвинувальний постанову в цей термін не представляється можливим внаслідок великого обсягу слідчих та інших процесуальних дій, виробництво яких з урахуванням особливостей доказування, передбачений-них статтею 226.5 цього Кодексу, є обов'язковим, дізнання після закінчення цього терміну продовжується в загальному порядку, про що дізнавач виносить відповідну постанову.
4. Не пізніше 3 діб з дня складання обвинувального постанови обвинувачений і його захисник повинні бути ознайомлені з обвинувальним постановою і матеріалами кримінальної справи, про що в протоколі ознайомлення учасників кримінального судочинства з матеріалами кримінальної справи робиться відповідна відмітка. За наявності клопотання потерпілого і (або) його представника зазначені особи знайомляться з обвинувальним постановою і матеріалами кримінальної справи в цей же термін, про що в протоколі озна-комленія учасників кримінального судочинства з матеріалами кримінальної справи також робиться відмітка.
5. У разі неможливості завершити ознайомлення обвинуваченого, його захисника, потерпілого і (або) його представника із обві-Передачі постановою і матеріалами кримінальної справи в строк, встановлений частиною четвертою цієї статті, виробництво дізнання на підставі постанови дізнавача продовжується в загальному порядку.
6. Обвинувачений, його захисник, потерпілий і (або) його представник до закінчення ознайомлення з обвинувальним постановою та матеріалами кримінальної справи вправі заявити наступні клопотання:
1) про визнання докази, зазначеного в обвинувальному постанові, неприпустимим у зв'язку з порушенням закону, допущений-ним при отриманні такого доказу;
2) про виробництво додаткових слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на заповнення прогалини в дока-зання по кримінальній справі, зібраних в обсязі, достатньому для обгрунтованого висновку про подію злочину, характер і розмір заподіяної їм шкоди, а також про винність обвинуваченого у вчиненні злочину;
3) про виробництво додаткових слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на перевірку доказів, дос-товерность яких викликає сумнів, що може вплинути на законність підсумкового судового рішення по кримінальній справі;
4) про пересоставления обвинувального постанови в разі його невідповідності вимогам частини першої цієї статті.
7. Якщо до закінчення терміну ознайомлення з обвинувальним постановою і матеріалами кримінальної справи від обвинуваченого, його захисника, потерпілого і (або) його представника клопотання, зазначені у частині шостій цієї статті, не надійшли або якщо у задоволенні надійшли клопотань було відмовлено, кримінальну справу з обвинувальним постановою негайно надсилається прокурору.
8. У разі задоволення клопотання, передбаченого пунктом 4 частини шостої цієї статті, дізнавач протягом 2 діб з дня закінчення ознайомлення обвинуваченого, його захисника, потерпілого і (або) його представника з обвинувальним постановою і матеріалами кримінальної справи перескладалися обвинувальний постанову, надає зазначеним особам можливість ознайомлення з пересоставления обвинувальним постановою і направляє кримінальну справу з обвинувальним постановою, затвердженим начальником органу дізнання, прокурору.
9. У разі задоволення одного з клопотань, передбачених пунктами 1 - 3 частини шостої цієї статті, дізнавач протягом 2 діб з дня закінчення ознайомлення обвинуваченого, його захисника, потерпілого і (або) його представника з обвинувальним постановою і матеріалами кримінальної справи проводить необхідні слідчі та інші процесуальні дії, перескладалися обвинувальний постанову з урахуванням нових доказів, надає зазначеним особам можливість ознайомлення з пересостав-ленним обвинувальним постановою і додатковими матеріалами кримінальної справи і направляє кримінальну справу з обвинувальним постановою, затвердженим начальником органу дізнання, прокурору. Якщо пересоставіть обвинувальний постанову і направити кримінальну справу прокурору у цей строк не представляється можливим внаслідок великого обсягу слідчих та інших процесуальних дій, термін дізнання може бути продовжений до 20 діб в порядку, встановленому частиною другою статті 226.6 цього Кодексу. У разі неможливості закінчити дізнання у скороченій формі і в цей термін дізнавач продовжує провадження у кримінальній справі в загальному порядку, про що виносить відповідну постанову.
10. До обвинувального постанови додається довідка, в якій зазначаються відомості про місце проживання або місце знаходжу-дення осіб, які підлягають виклику в судове засідання, про обрану міру запобіжного заходу, про час утримання під вартою або домашнього арешту, якщо обвинуваченому було обрано одну з цих запобіжних заходів, речових доказах, терміні дізнання у скороченій формі, а за наявності у обвинуваченого, потерпілого утриманців - про вжиті заходи щодо забезпечення їх прав. У довідці повинні бути вказані відповідні листи кримінальної справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 226.7. Закінчення дізнання у скороченій формі "
 1. Стаття 226.6. Термін дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі має бути закінчено в строк, що не перевищує 15 діб з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі. У цей термін включається час з дня винесення постанови про виробництво дізнання у скороченій формі до дня направлення кримінальної справи прокурору з обвинувальним постановою. 2. У випадках, передбачених частиною дев'ятою статті 226.7
 2. Стаття 226.4. Клопотання про виробництво дізнання у скороченій формі
  1. При наявності передбачених цією главою умов для провадження дізнання у скороченій формі до початку першого допиту дізнавач роз'яснює підозрюваному право клопотати про виробництво дізнання у скороченій формі, порядок та правові наслідки провадження дізнання у скороченій формі, про що в протоколі допиту підозрюваного робиться відповідна від-мітка. 2. Підозрюваний
 3. Стаття 226.1. Підстава і порядок виробництва дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання у скороченій формі проводиться в порядку, встановленому главою 32 цього Кодексу, з вилученнями, передбачені-реннимі цією главою. 2. Дізнання у скороченій формі проводиться на підставі клопотання підозрюваного про провадження у кримінальній справі дізнання у скороченій формі і за наявності одночасно таких умов: 1) кримінальну справу порушено стосовно конкретного
 4. Стаття 226.3. Права та обов'язки учасників карного судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі
  1. Учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється у скороченій формі, мають ті ж права і обов'язки, що й учасники кримінального судочинства у кримінальній справі, дізнання за яким здійснюється в загальному порядку, з винятками, передбаченими цією статтею. 2. Фізична або юридична особа, якій злочином заподіяно шкоду, не пізніше 3
 5. Стаття 226.2. Обставини, що виключають вироб-ництво дізнання у скороченій формі
  1. Дізнання не може проводитися у скороченій формі в наступних випадках: 1) підозрюваний є неповнолітнім; 2) є підстави для провадження про застосування примусових заходів медичного характеру в порядку, встановленому главою 51 цього Кодексу; 3) підозрюваний відноситься до категорії осіб, щодо яких застосовується особливий порядок кримінального судочинства,
 6. Стаття 150. Форми попереднього розслідування
  1. Попереднє розслідування проводиться у формі попереднього слідства або у формі дізнання. 1.1. Дізнання проводиться в загальному порядку або у скороченій формі. (Частина 1.1 введена Федеральним законом від 04.03.2013 N 23-ФЗ) 2. Виробництво попереднього слідства обов'язково по всіх кримінальних справах, за винятком кримінальних справ про злочини пах, зазначених у частині третій цієї
 7. Стаття 223. Порядок і строки дізнання
  (в ред. Федерального закону від 29.05.2002 N 58-ФЗ) 1. Попереднє розслідування у формі дізнання провадиться в порядку, встановленому главами 21, 22 і 24 - 29 цього Кодексу, з винятками, передбаченими цією главою. 2. Дізнання проводиться у кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 3. Дізнання
 8. Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
  1. Стаття, що надає організаціям, розташованим в районах Півночі, для яких нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, можливість встановити для жінок в колективному договорі організації або трудовому договорі скорочену 36-годинний робочий тиждень. Раніше скорочена 36-годинний робочий тиждень для всіх жінок, які працюють в районах Півночі, була
 9. Стаття 40.1. Начальник підрозділу дізнання
  (введена Федеральним законом від 06.06.2007 N 90-ФЗ) 1. Начальник підрозділу дізнання по відношенню до знаходяться в його підпорядкуванні дізнавача уповноважений: 1) доручати дізнавачу перевірку повідомлення про злочин, прийняття по ньому рішення в порядку, встановленому статтею 145 цього Кодексу, виконання невідкладних слідчих дій або виробництво дізнання по кримінальній справі; 2)
 10. 1. Поняття "скорочення" і оформлення процедури
  Саме поняття "скорочення штату" має на увазі, що буде скорочена наявна посаду в організації. Тобто після проведення скорочення така посада більше не буде значитися в штаті. Скорочення чисельності означає зменшення числа штатних одиниць за однойменною посади. При цьому посада зберігається, але працювати по ній буде менше число співробітників. Щоб у майбутньому уникнути
 11. Стаття 41. Дізнавач
  1. Повноваження органу дізнання, передбачені пунктом 1 частини другої статті 40 цього Кодексу, покладаються на дізнавача начальником органу дізнання або його заступником. (В ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 2. Не допускається покладання повноважень з проведення дізнання на ту особу, яка проводила або проводить по даній карного справі оперативно-розшукові заходи. 3.
 12. Стаття 296. Розірвання трудового договору з ра-ками, зайнятими на сезонних роботах
  Працівник, зайнятий на сезонних роботах, зобов'язаний у письмовій формі попередити роботодавця про дострокове розірвання трудо-вого договору за три календарні дні. Роботодавець зобов'язаний попередити працівника, зайнятого на сезонних роботах, про майбутнє звільнення у зв'язку з ліквідацією ор-ганізації, скороченням чисельності або штату працівників організації у письмовій формі під розпис не менше ніж за
 13. Стаття 296. Розірвання трудового договору з працівниками, зайнятими на сезонних роботах
  Коментар до статті 1. Припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців, допускається тільки з загальних підставах, передбаченим ТК. Ніяких вилучень гл. 46 не встановлено. Разом з тим ст. 296 визначає порядок припинення трудового договору, укладеного на строк до 2 місяців. Так, за загальним правилом працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
© 2014-2022  yport.inf.ua