Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Ю. П. Орловський. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації (постатейний), 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника

Коментар до статті 1. Трудове законодавство закріплює правовий засіб, що забезпечує захист інтересів працівника в разі заподіяння шкоди його майну.
2. Збиток майну працівника може бути заподіяна: працівником організації при виконанні трудових (службових, посадових) обов'язків, а також громадянином, що виконують роботу за цивільно-правовим договором, якщо при цьому він діяв або повинен був діяти за завданням роботодавця і під його контролем за безпечним веденням робіт, наприклад пошкодження, псування верхнього одягу, головних уборів, інших речей, при проведенні ремонтних робіт в організації; псуванням, втратою речей, переданих на зберігання в гардеробі організації, а також залишених без здачі їх на зберігання в місцях, відведених для цих цілей, і в інших випадках.
3. При визначенні розміру шкоди застосовуються ринкові ціни, що діють в даній місцевості. Під даною місцевістю слід розуміти населений пункт за існуючим адміністративно-територіальним поділом. Законодавець підкреслює, що застосовуються ринкові ціни не на день виявлення шкоди, а на день його відшкодування.
4. Заява працівника, звернене до роботодавця, має бути письмовим. Частина 3 ст. 235 не встановлює строк, протягом якого - з дня виявлення шкоди - працівник звертається до роботодавця.
5. Законодавець встановив строк, у межах якого заява має бути розглянута роботодавцем. Якщо роботодавець прийняв рішення відшкодувати шкоду, заподіяну майну працівника, за угодою з ним визначається форма відшкодування. За згодою працівника шкода може бути відшкодована в натурі (надана річ такого ж роду і якості, виправлена пошкоджена річ тощо).
6. При нерозгляді заяви працівника в 10-денний термін незалежно від причин або неотриманні відповіді від роботодавця в той же термін працівник має право звернутися до суду.
7. Для звернення працівника до суду застосовується загальний строк позовної давності, встановлений ст. 196 ГК.
8. Майно працівника включає не тільки його ж речі, а й грошові кошти. У деяких випадках працівник може нести зайві грошові витрати в зв'язку з тим, що переноситься надання щорічної оплачуваної відпустки, за його згодою він відгукується з відпустки, що тягне заподіяння йому матеріальної шкоди. У зв'язку з цим практика укладання угод пішла шляхом звернення уваги на те, що в колективних договорах в організаціях може передбачатися відшкодування матеріального збитку, що виник унаслідок перенесення відпустки з ініціативи роботодавця - різниця між вартістю квитків на транспорт і здавальної вартістю, сума броні за місця в готелі на період відпустки та інші фактичні витрати.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 235. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну майну працівника "
 1. Контрольні питання до § 7.8
  матеріальної відповідальності працівників. 2. Яке законодавство реалізує матеріальну відповідальність працівників перед роботодавцем? 3. Назвіть умови настання матеріальної відповідальності працівників. 4. Які види матеріальної відповідальності працівників? 5. Який порядок визначення розміру та відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної
 2. Стаття 232. Обов'язок сторони трудового договору відшкодувати збиток, заподіяну нею іншій стороні цього договору
  матеріальної відповідальності сторін трудового договору - роботодавця і працівника - характерні такі ознаки: виникнення двосторонньої матеріальної відповідальності обумовлюється існуванням трудового договору; її суб'єктами є тільки сторони цього договору; відповідальність виникає в результаті порушення обов'язків за трудовим договором; кожна сторона несе матеріальну
 3. 2.4. Дисциплінарна відповідальність
  матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність сторони трудового договору настає за шкоду, заподіяну нею іншій стороні цього договору в результаті її винного протиправної поведінки (дій чи бездіяльності). Роботодавець, який заподіяв шкоду майну працівника, відшкодовує цю шкоду в повному обсязі. Розмір шкоди обчислюється за ринковими цінами, що діють у даній місцевості
 4. Стаття 233. Умови настання матеріальної відповідальності сторони трудового договору
  матеріальної відповідальності має виключення. Воно не застосовується до обставин, викладених у ст. 236 ТК (див. коментар. До неї). Відповідальність роботодавця за названою статтею настає і за відсутності його вини. 4. Причинний зв'язок між діями однієї зі сторін і які настали шкодою означає, що збиток наступив невипадково, а з'явився наслідком конкретних дій (чи бездіяльності). За
 5. Ознайомлення працівника з локальними нормативними актами
  матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну роботодавцю; - положення про документообіг; - інші документи. Майте на увазі, не ознайомивши працівника з локальними нормативними актами, роботодавець у майбутньому може зіткнутися з ситуаціями, коли доведення порушень з боку працівника буде
 6. Особливості відповідальності юридичної особи чи громадянина за шкоду, заподіяну його працівником
  відповідальність за шкоду, заподіяну працівником, виникає безпосередньо у роботодавця. Роботодавець виступає боржником по деліктним зобов'язанням і володіє правом вимоги до безпосереднього винуватця про відшкодування виплачених сум. Для правильної оцінки дій працівника, яка завдала шкоди, і встановлення характеру відносин працівника і роботодавця необхідно враховувати пріоритет норм
 7. Стаття 1461. Службова топологія
  матеріальних коштів роботодавця, але не у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця, не є службовим. Виключне право на таку топологію належить працівнику. У цьому випадку роботодавець має право за своїм вибором вимагати надання безоплатної простий (невиключної) ліцензії на використання створеної топології для
 8. Стаття 102. Матеріальна відповідальність засуджених до позбавлення волі
  матеріальну відповідальність за заподіяння матеріальної шкоди державі або фізичним та юридичним особам. Збиток може бути заподіяна як при виконанні засудженим своїх трудових обов'язків, так і при здійсненні ним інших дій. Засуджений зобов'язаний відшкодувати заподіяну пряму дійсну шкоду. Неодержані доходи (упущена вигода) стягненню з засудженого не підлягають. Матеріальна
 9. Стаття 32. Обов'язки роботодавця щодо створення умов, що забезпечують діяльність представників працівників
  роботодавця створювати для представників працівників необхідні умови обумовлено тим, що професійні спілки та інші представники працівників здійснюють свою діяльність в приміщенні (на території) організації, роботодавця - індивідуального підприємця. 2. Відповідно до ст. 377 ТК роботодавець зобов'язаний безоплатно надати виборним профспілковим органам приміщення для
 10. 2.7. Інші підстави звільнення з ініціативи роботодавця
  роботодавця: - незадовільний результат випробування при прийнятті на роботу (ст. 71 Трудового кодексу РФ); - зміна власника майна організації (щодо керівника організації, його заступників та головного бухгалтера). Це підстава передбачено п. 4 ч. 1 ст. 81 Трудового кодексу РФ; - вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку,
 11. 2.2. Скорочення штату або чисельності працівників
  відповідальності, крім того, роботодавець буде зобов'язаний оплатити працівнику час вимушеного прогулу (ст. 394 Трудового кодексу РФ). Отже, зупинимося на важливих моментах, які потрібно врахувати при проведенні скорочення чисельності або штату
 12. 3.6. Звільнення у порядку переведення, зміна власника й інші підстави звільнення працівника
  роботодавця або перехід на виборну роботу (посаду) (п. 5 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 2) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації, зі зміною підвідомчості (підпорядкованості) організації або її реорганізацією (п. 6 ч. 1 ст. 77 Трудового кодексу РФ), 3) відмова працівника від продовження роботи у зв'язку із зміною певних
 13. Стаття 7.27.1. Заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
  шкоди власнику чи іншому власникові майна шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак кримінально караного діяння - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі до п'ятикратної вартості заподіяної шкоди, але не менш п'яти тисяч
 14. Коментар до статті 5.31
  роботодавця, особи, його представляє, см. п. 1 коментаря до ст. 5.28, п. 1 коментаря до ст. 5.29. Невиконання колективного договору, угоди, на відміну від порушення окремих передбачених ним зобов'язань, тягне за собою заподіяння більш значної шкоди. Наприклад, недотримання роботодавцем або особою, його представляють, положень колективного договору, що визначають форму, систему
 15. Стаття 163. Забезпечення нормальних умов роботи для виконання норм виробітку
  роботодавці повинні забезпечити їх усім працівникам на всіх робочих місцях. 2. Якщо роботодавець не забезпечив умов, зазначених у ст. 163, і працівник не виконав встановлені норми праці, вважається, що невиконання норм мало місце не з вини працівника. Оплата праці в цьому випадку проводиться в розмірі не нижче середньої заробітної плати (визнання провини роботодавця). (Див. ст. 155 і коммент. До
 16. Стаття 195. Залучення до дисциплінарної відповідальності керівника організації, керівника структурного підрозділу організації, їх заступників на вимогу представницького органу працівників
  роботодавцю про порушення трудових прав працівників керівником організації або його заступником. Чинна редакція коментованої статті надає представницьким органам працівників право звертатися до роботодавця із заявою про порушення також керівником структурного підрозділу або його заступником трудового законодавства та інших актів, що містять норми трудового права, умов
 17. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  роботодавцем і працівником, відповідно до якого роботодавець зобов'язується надати працівникові роботу за обумовленою трудової функції, забезпечити умови праці, своєчасно і в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку. У зміст
 18. Стаття 62. Видача копій документів, пов'язаних з роботою
  роботодавця за письмовою заявою працівника видавати йому копії документів, пов'язаних з роботою, в т.ч. і документів про нараховані та фактично сплачених страхових внесках на обов'язкове пенсійне страхування. Перелік документів (копій документів), перелічених у ч. 1 ст. 62, не є вичерпним. Крім названих роботодавець зобов'язаний за письмовою вимогою працівника видати йому і
 19. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  роботодавцем, укладати інші трудові договори для виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. до ст. 282). Робота, виконувана у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з
© 2014-2022  yport.inf.ua