Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення (ред. від 02.04.2012), 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 27.16. Тимчасова заборона діяльності


(введена Федеральним законом від 09.05.2005 N 45-ФЗ)
1. Тимчасова заборона діяльності полягає в короткочасному, встановленому на строк до розгляду справи судом або посадовими особами, зазначеними у пунктах 1 і 4 частини 2 статті 23.31 справжнього Кодексу, припинення діяльності філій, представництв, структурних підрозділів юридичної особи, виробничих ділянок, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг. Тимчасова заборона діяльності може застосовуватися, якщо за вчинення адміністративного правопорушення можливе призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Тимчасова заборона діяльності може застосовуватися тільки у виняткових випадках, якщо це необхідно для запобігання безпосередньої загрози життю або здоров'ю людей, виникнення епідемії, епізоотії, зараження (засмічення) підкарантинних об'єктів карантинними об'єктами, настання радіаційної аварії або техногенної катастрофи, заподіяння істотної шкоди станом або якістю навколишнього середовища, для усунення допущених порушень, що виразилися в незаконному залученні до трудової діяльності в Російській Федерації іноземного громадянина або особи без громадянства, або у недотриманні встановлених у відповідності з федеральним законом щодо іноземних громадян, осіб без громадянства та іноземних організацій обмежень на здійснення окремих видів діяльності , або в порушенні правил залучення іноземних громадян та осіб без громадянства до трудової діяльності, здійснюваної на торгових об'єктах (у тому числі в торговельних комплексах), і якщо запобігання зазначених обставин іншими способами неможливо.
(В ред. Федеральних законів від 05.11.2006 N 189-ФЗ, від 23.07.2010 N 171-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
За порушення законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму тимчасову заборону діяльності не застосовується. Призупинення операцій по рахунках організації, що здійснює операції з грошовими коштами або іншим майном, провадиться відповідно до законодавства Російської Федерації про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
2. Тимчасова заборона діяльності здійснюється посадовою особою, уповноваженим відповідно до статті 28.3 цього Кодексу складати протокол про адміністративне правопорушення, за вчинення якого може бути призначено адміністративне покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності.
3. Про тимчасову заборону діяльності складається протокол, в якому зазначаються підстава застосування цієї заходи забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, дата і місце його складання, посада, прізвище та ініціали посадової особи, яка склала протокол, відомості про особу, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, об'єкт діяльності, що піддався тимчасовому забороні діяльності, час фактичного припинення діяльності, пояснення особи, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або законного представника юридичної особи.
4. Протокол про тимчасову заборону діяльності підписується його посадовою особою, особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або законним представником юридичної особи. У разі, якщо будь-ким із зазначених осіб протокол не підписаний, посадова особа робить у ньому про це відповідний запис.
5. Копія протоколу про тимчасову заборону діяльності вручається під розписку особі, яка здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або законному представнику юридичної особи.
6. При тимчасову заборону діяльності посадовою особою, що склала протокол про тимчасову заборону діяльності, виробляється накладення пломб, опечатування приміщень, місць зберігання товарів та інших матеріальних цінностей, кас, а також застосовуються інші заходи по виконанню посадовою особою юридичної особи, особою, що здійснює підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, або законним представником юридичної особи зазначених у протоколі про тимчасову заборону діяльності заходів, необхідних для тимчасової заборони діяльності.
(Частина 6 введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 27.16. Тимчасова заборона діяльності"
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 4. Страхування
  часу дії договору страхування. Ці обов'язки можна розділити на дві групи. До першої групи належать обов'язки, пов'язані з відношенням страхувальника до об'єкту страхової охорони: дотримання правил експлуатації щодо майна або відповідне ставлення до об'єктів охорони особистого страхування: здоров'ю та життю. Виконання подібних обов'язків вимагає усвідомлення їх значущості
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 4. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  тимчасової Комісії з бюджету Красноярського міської Ради "була затверджена тимчасова Комісія з бюджету м. Красноярська. Новосибірське міське Збори депутатів рішенням від 16 березня 1995 р. N 34 затвердило склад постійної Комісії міської Зборів депутатів з бюджетно-фінансової, податкової та соціально-економічній політиці. Міська Дума м. Калуги рішенням від 28 січня 1997 р. N 5
 5. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 6. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  тимчасові види договору купівлі-продажу перш мали самостійне значення і закріплювалися поряд з договором купівлі-продажу (постачання, контрактація) або ж і зовсім були відсутні (продаж підприємства). В результаті звільнення закону вартості від впливу закону планомірного і пропорційного розвитку економіки сфера відносин купівлі-продажу помітно розширилася. Однак поряд з процесом
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  статтях (див. ст. 5, 6, 7, 14, 19) передбачає поряд з гарантійним терміном і терміном придатності (див. ст. 470-473, 477 ЦК) невідомий гл. 30 ГК термін служби товару, особливість якого в наступному. Термін служби встановлюється тільки виробником (на відміну від гарантійного терміну, який може бути встановлений також і продавцем). Термін служби (на відміну від гарантійного терміну) встановлюється
 10. § 2. Елементи договору оренди
  тимчасове цивільне законодавство відійшло від дореволюційної доктрини, в якій договір піднайму зізнавався можливим і без згоди наймодавця, якщо протилежне не було обумовлено угодою сторін * (176). Які ж наслідки здачі орендованого майна в суборенду без згоди орендодавця, коли така згода необхідна? У літературі справедливо зазначається, що подібне розпорядження