Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 512. Асортимент товарів при поповненні недопоставки


1. Асортимент товарів, недопоставка яких підлягає заповненню, визначається угодою сторін. При відсутності такої угоди постачальник зобов'язаний заповнити недопоставлена кількість товарів в асортименті, встановленому для того періоду, в якому допущено недопоставка.
2. Поставка товарів одного найменування в більшій кількості, ніж передбачено договором поставки, не зараховується в покриття недопоставки товарів іншого найменування, що входять в той же асортимент, і підлягає поповненню, крім випадків, коли така поставка проведена з попередньої письмової згоди покупця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 512. Асортимент товарів при поповненні недопоставки "
 1. 2. Договірні умови
  Договірні умови являють собою спосіб фіксації взаємних прав та обов'язків. З цієї причини, коли говорять про зміст договору в його якості правовідносини, мають на увазі права і обов'язки контрагентів. На відміну від цього зміст договору - угоди складають договірні умови. Їх фіксаціонная роль дозволила протягом певного часу широко використовувати в законодавстві та
 2. 1. Виконання договору
  Динаміка сформованого договірного правовідносини включає в якості його окремих стадій виконання, а поряд з ним зміна і розірвання. ЦК не містить загальних норм про виконання договорів. У відповідних випадках регулювання здійснюється обширної главою "Виконання зобов'язань" (гл. 22). Крім того, саме виконанню договірних зобов'язань присвячена основна маса спеціальних норм,
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  Поняття і загальна характеристика договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх
 4. § 3. Договори поставки та контрактації
  Договір поставки і кваліфікуючі його ознаки. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ЦК).
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. 4. Виконання договору поставки
  Важливе значення в поставних відносинах має порядок виконання постачальником своїх обов'язків з поставки товарів покупцю (ст. 509 ЦК). Поставка повинна здійснюватися шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцеві за договором або особі, зазначеній у ньому в якості одержувача. У випадках, коли договором передбачено право покупця давати постачальнику вказівки про відвантаження товарів конкретним
 7. 12. Тлумачення договорів
  Потреба в тлумаченні договору виникає у зв'язку з неповнотою або недостатньою ясністю окремих його умов, оскарженням його наявності, а також сенсу використовуваних в ньому понять або його правової природи. Суд вдається до такого тлумачення тоді, коли між сторонами виникає спір щодо сутності договору та окремих його елементів. Більш того, керуючись закріпленим діючими
 8. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 9. 5. Права та обов'язки сторін
  Обов'язки постачальника Важливе значення в поставних відносинах має порядок виконання постачальником своїх обов'язків з поставки товарів покупцю (ст. 509 ЦК). Поставка повинна здійснюватися шляхом відвантаження (передачі) товарів покупцеві за договором або особі, зазначеній у ньому в якості одержувача. У випадках же, коли договором передбачено право покупця давати постачальнику вказівки про
 10. 5.10. Договір поставки
  Загальні положення Договір поставки є різновидом договору купівлі-продажу, але він обслуговує не будь-який продаж товарів, а тільки відносини, що складаються в цілях підприємницької діяльності або в інших цілях, виключаючи приватне, сімейне, домашнє використання товару. Договори поставки та купівлі-продажу спрямовані на досягнення одного і того ж результату - передачі майна в
© 2014-2022  yport.inf.ua