Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 543. Обов'язки покупця з утримання та експлуатації мереж, приладів і обладнання


1. Абонент зобов'язаний забезпечувати належний технічний стан і безпеку експлуатованих енергетичних мереж, приладів та обладнання, дотримувати встановлений режим споживання енергії, а також негайно повідомляти енергопостачальної організації про аварії, про пожежі, несправності приладів обліку енергії та про інші порушення, що виникають при користуванні енергією.
2. У разі, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, обов'язок забезпечувати належний технічний стан і безпеку енергетичних мереж, а також приладів обліку споживання енергії покладається на енергопостачальну організацію, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами.
3. Вимоги до технічного стану та експлуатації енергетичних мереж, приладів та обладнання, а також порядок здійснення контролю за їх дотриманням визначаються законом, іншими правовими актами та прийнятими відповідно до них обов'язковими правилами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 543. Обов'язки покупця з утримання та експлуатації мереж, приладів і обладнання "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 3. 1. Види договорів, що оформляють постачання електроенергією
  Прийняття Федерального закону "Про електроенергетику", що супроводжувалося зміною і доповненням правил про договір енергопостачання, що містяться в ЦК, внесло серйозні зміни в правове регулювання відносин, пов'язаних з реалізацією та придбанням електричної енергії. Зокрема, воно призвело до появи нових договірних форм, покликаних врегулювати відносини, пов'язані з реалізацією і
 4. 6. Істотні умови договору енергопостачання
  Істотними умовами договору енергопостачання крім предмета договору є кількість і якість енергії, режим споживання енергії, ціна, а також умови щодо забезпечення утримання і безпечної експлуатації мереж, приладів та обладнання. Предмет договору Як зазначалося, предмет договору енергопостачання включає в себе два роду об'єктів: дії сторін по подачі енергії через
 5. 9. Застосування правил про енергопостачання до іншими договорами
  Як зазначалося, правила про договір енергопостачання застосовуються також до відносин, пов'язаних з постачанням через приєднану мережу газом, нафтою і нафтопродуктами, водою та іншими товарами, якщо інше не встановлено законом , іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання (п. 2 ст. 548 ЦК). Ми вже звертали увагу на деяку поспішність висновків окремих авторів про те, що
 6. 6. Правова природа договору лізингу
  Правова природа лізингу, його місце в системі цивільно - правових зобов'язань залишаються в числі найбільш дискусійних питань в юридичній літературі, присвяченій дослідженню лізингових правовідносин. Відповідно до поглядів одних авторів договір лізингу являє собою окремий вид договору оренди, що володіє певними кваліфікуючими ознаками, що дозволяє як відрізняти його від інших
 7. § 3. Активні операції комерційних банків
  Поняття і пруденційного регулювання активних операцій ком-мерческих банків. Залучені кошти інших осіб, а також власні капітали комерційних банків залучаються ними в товарно-грошовий оборот. Ця сторона діяльності комерційних банків має не менше макроекономічне значення, ніж їх діяльність по залученню грошових ресурсів: гроші, зібрані і залучені в оборот
 8. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  Поняття "економічна основа місцевого самоврядування" було введено Федеральним законом 1995 Воно не втратило актуальності і в даний час. Ресурсну базу місцевого самоврядування становлять муніципальна власність, місцеві фінанси, майно, що перебуває у державній власності і передане в управління органам місцевого самоврядування, а також інша власність, яка служить
 9. § 2. Договір роздрібної купівлі-продажу
  Договір роздрібної купівлі-продажу та кваліфікуючі його ознаки. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю (п. 1 ст. 492 ЦК). Даний договір має наступні
 10. § 4. Договір енергопостачання
  Договір енергопостачання та кваліфікуючі його ознаки. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і
© 2014-2022  yport.inf.ua