Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 979. Обов'язки спадкоємців повіреного та ліквідатора юридичної особи, яка є повіреним


У разі смерті повіреного його спадкоємці зобов'язані повідомити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема зберегти його речі і документи, і потім передати це майно довірителю.
Такий же обов'язок лежить на ліквідатора юридичної особи, яка є повіреним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 979. Обов'язки спадкоємців повіреного та ліквідатора юридичної особи, яка є повіреним "
 1. § 5. Доручення
  Поняття договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. § 4. Припинення доручення
  Підстави припинення доручення. Говорячи про припинення доручення, законодавець має на увазі припинення права довірителя вимагати вчинення дій, що становлять предмет договору доручення, і кореспондуючий йому обов'язки повіреного. Оскільки ці право і обов'язок не є зобов'язальними, пряме застосування приписів гл. 26 ГК про припинення зобов'язань у даному випадку
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 5. 4. Припинення договору доручення
  Оскільки довіритель позбавлений можливості постійно контролювати дії свого повіреного, але автоматично стає стороною укладених ним угод, беручи на себе не тільки випливають з них права, але й обов'язки, у взаєминах учасників договору доручення необхідна високий ступінь довіри. Втрата довіри до свого контрагента будь-яким з учасників договору повинна спричиняти його
 6. 5. Договір і треті особи
  З визнання цивільного обороту сукупністю угод безпосередньо випливає, що договір з моменту його укладення складає певну частину цивільного обороту. І в цій своїй якості кожен окремо договір може бути протиставлений всьому іншому обороту. Відповідно контрагенти таким же чином протистоять іншим учасникам цивільного обороту. Маючи на увазі зазначене
 7. 3. Спеціальні випадки припинення договору
  "Спеціальними випадками припинення договорів" можна назвати ситуації, при яких втрачають свою силу при наявності зазначених у законі обставин зобов'язання, що складають зміст договору. Складні при цьому відносини регулюються в основному гл. 29 ЦК, яка поширює свою дію в рівній мірі на всі види зобов'язань незалежно від підстав їх виникнення, а значить, і на
 8. 8. Права та обов'язки сторін у договорі
  Норми ГК, присвячені змісту договору доручення, приділяють особливу увагу обов'язкам повіреного, оскільки даний договір може бути і одностороннім, коли є тільки один боржник - повірений. В останньому випадку, як уже зазначалося, йдеться про те, що обов'язки довірителя носять кредиторський характер. В обов'язки повіреного - активної сторони в договорі - входить вчинення
 9. 8. Припинення договору
  Підстави припинення агентського договору передбачені в ГК імперативними нормами. У них міститься ряд особливостей в порівнянні з тим, як вирішуються відповідні питання стосовно договорами доручення (ст. 977 - 979), а також комісії (ст. 1002 - 1004). Спеціально присвячена цим договором ст. 1010 ЦК називає три підстави припинення агентського договору. Одне з них являє
 10. 5.4. Договір доручення
  Договір доручення знаменує дуже важливий перехід від простого посередництва до надання агенту більш широких повноважень. Подібне ускладнення взаємовідносин сторін обумовлено для принципала зростанням комерційного ризику і залежності від сумлінності агента (представника) у зв'язку з отриманням останнім вельми важливого юридичного правомочності щодо укладення від імені та за рахунок принципала
© 2014-2022  yport.inf.ua