Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням ними військового обов'язку або їх вступом на військову службу за контрактом

1. Відповідно до ст. 170 ТК РФ працівникам, які залучаються до виконання державних, у тому числі військових, обов'язків, надаються гарантії та пільги, передбачені законодавством. Зазначені гарантії передбачені ст. 6 коментованого Федерального закону.
2. Середній заробіток, витрати, пов'язані з наймом (піднайм) житла та оплатою проїзду від місця проживання (роботи, навчання) і назад, а також витрати на відрядження виплачуються в порядку, викладеному в коментарі до ст. 5, який визначається Правилами компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704 (з наступними змінами).
3. Положенням про проведення військових зборів, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 29 травня 2006 р. N 333, встановлено, що матеріальне забезпечення громадян, проходять військові збори, включає:
а) забезпечення продовольством за нормами пайка, встановленим для особового складу військових частин, що проводять військові збори;
б) забезпечення майном за нормами, встановленими для відповідних категорій військовослужбовців;
в) фінансове забезпечення у зв'язку з призовом на військові збори та проходженням військових зборів відповідно до законодавства Російської Федерації.
Фінансове забезпечення передбачає виплату (відшкодування):
а) за час участі у заходах, пов'язаних з призовом на військові збори:
- середнього заробітку (допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (обліку в державній установі служби зайнятості населення) або мінімального розміру оплати праці для громадян, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення;
- витрат за проїзду громадян від місця проживання до військового комісаріату (пункту збору) і назад;
- витрат по найму (піднайму) житла;
- відрядних (добових);
б) за час проходження військових зборів відповідно до п. 4 вищеназваного Положення:
- окладу по військової посади, передбаченої штатом військової частини (далі - оклад по військової посади), та окладу за військовим званням;
- коефіцієнтів (районних, за проходження військових зборів у високогірних районах, за проходження військових зборів у пустельних і безводних місцевостях) за проходження військових зборів у районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, до окладу по військової посади і окладу за військовим званням і процентних надбавок в розмірах, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, для громадян, які працюють і проживають у зазначених районах і місцевостях;
- середнього заробітку (допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (обліку в державній установі служби зайнятості населення) або мінімального розміру оплати праці для громадян, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення;
- відрядних (добових) при доставці (проїзді) громадян від військового комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і назад.
Здійснення витрат проводиться військовими комісаріатами у порядку, встановленому Правилами компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу".
4. Розрахунок розміру компенсації здійснюється з урахуванням часу перебування громадянина у військовому комісаріаті і (або) на військових зборах, зазначеного в довідці військового комісаріату за формою згідно з додатком N 2 до вищеназваних Правил, видається громадянинові не пізніше дати його вибуття з військового комісаріату. Громадянам, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, військові комісаріати виробляють відшкодування відповідних витрат до вибуття з військового комісаріату (пункту збору) до місця проживання.
5. Громадянам, які проходять військові збори в районах Крайньої Півночі, прирівняних до них місцевостях та інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, зокрема віддалених, до окладу по військової посади і окладу за військовим званням встановлюються коефіцієнти (районні, за проходження військових зборів у високогірних районах, за проходження військових зборів у пустельних і безводних місцевостях) і виплачуються процентні надбавки в розмірах, встановлених федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для громадян, які працюють і проживають у зазначених районах і місцевостях. Коефіцієнти встановлюються пенсійним законодавством.
Постановою Уряду Російської Федерації "Про районних коефіцієнтах, застосовуваних при встановленні трудових пенсій і пенсій по державному пенсійному забезпеченню особам, що проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в районах з важкими кліматичними умовами "від 17 квітня 2006 р. N 216 встановлено, що надалі до встановлення розміру районного коефіцієнта і порядку його застосування для розрахунку заробітної плати працівників організацій, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також базової частини трудової пенсії, пенсій по державному забезпеченню, посібників, стипендій та компенсацій особам, які проживають в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, органами, які здійснюють пенсійне забезпечення, при призначенні зазначеним особам трудових пенсій відповідно до ст.ст. 14-16 Федерального закону "Про трудові пенсії в Російській Федерації", а також при призначенні зазначеним особам і особам, що проживають в районах з важкими кліматичними умовами, що потребує додаткових матеріальних та фізіологічних витрат проживають там громадян, пенсій по державному пенсійному забезпеченню відповідно до ст . ст. 14-18 Федерального закону "Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації" застосовуються районні коефіцієнти до заробітної плати, встановлені рішеннями органів державної влади СРСР або федеральних органів державної влади, які відповідно до законодавства Російської Федерації застосовувалися при збільшенні розмірів цих пенсій для громадян, що проживали у зазначених районах і місцевостях, станом на 31 грудня 2004 р., а також діяв на зазначену дату порядок їх застосування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 6. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням ними військового обов'язку або їх вступом на військову службу за контрактом "
 1. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  Принципи виборчого права діляться на три групи. Перша включає вихідні принципи виборів як політико-правового інституту, другий - принципи організації виборів, третя - принципи правового становища громадян у сфері виборів. Вихідні принципи виборів конкретизуються в принципах другої і третьої групи. Вихідні принципи виборів. Вихідними для виборів є принципові положення, в
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 4. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 5. 6. Типізація договірних форм
  Принципова схема договору зводиться до того, що кожна зі сторін абсолютно вільно висловлює свою волю. І тоді, коли виражені таким чином волі збігаються, тобто кожна зі сторін згодна із запропонованою іншою редакцією його умов, договір вважається укладеним. Зазначена система ідеальна для разових угод. Інша річ, якщо укладання договору стає частиною підприємницької
 6. 4. Зміст і виконання договору банківського вкладу
  Загальні питання визначення змісту договору Як раніше вже неодноразово підкреслювалося, зобов'язання, що випливає з договору банківського вкладу, носить односторонній характер: на стороні банку є лише обов'язки, на стороні вкладника - кореспондуючі їм права вимоги. У силу того що договір банківського вкладу є реальним договором, дії вкладника по внесенню суми вкладу
 7. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
  У ст. 331 КК РФ наведено поняття злочинів проти військової служби. У КК РФ це єдине визначення поняття злочинів, виділених із сукупності інших злочинів по об'єкту посягання. Відповідно до зазначеної норми злочинами проти військової служби визнаються передбачені главою 33 КК РФ злочини проти встановленого порядку проходження військової служби, вчинені
 8. Стаття 342. Порушення статутних правил вартової служби Коментар до статті 342
  Об'єктом злочину є встановлений порядок несення караульної (вахтової) служби. Караульна служба призначена для надійної охорони та оборони бойових прапорів, сховищ з озброєнням, військовою технікою, іншими матеріальними засобами та інших військових і державних об'єктів, а також для охорони осіб, які утримуються на гауптвахті й у дисциплінарному батальйоні. Вахтова служба за своїм
 9. Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби
  1. У даній статті визначено основи правового регулювання військовий обов'язок і військової служби та система законодавства, яку складають Конституція Російської Федерації, законодавчі та інші нормативні правові акти у галузі оборони, військовий обов'язок, військової служби та статусу військовослужбовців, міжнародні договори Російської Федерації. 2. Конституція Російської Федерації
 10. Стаття 7. Відповідальність громадян та посадових осіб за порушення цього Закону
  1. Залежно від характеру та тяжкості вчиненого правопорушення у сфері застосування коментованого Федерального закону громадяни можуть нести кримінальну, адміністративну, цивільно-правову, матеріальну та дисциплінарну відповідальність. 2. КоАП РФ встановлює адміністративну відповідальність за адміністративні правопорушення в галузі військового обліку (гл. 21). КК РФ передбачає
© 2014-2022  yport.inf.ua