Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. Ісайчева. Коментар до Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", 2006 - перейти до змісту підручника

Стаття 5. Заходи щодо забезпечення виконання військового обов'язку або вступу на військову службу за контрактом

1. У п. 1 коментованої статті міститься норма прямої дії, що визначає обов'язки державних органів і організацій щодо забезпечення виконання громадянами військового обов'язку або вступу громадян на військову службу.
В організаціях військовий облік ведеться відповідно до Інструкції з ведення військового обліку в організаціях, затвердженої начальником Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації.
Уряд Російської Федерації постановою від 5 червня 2000 р. N 436 затвердило Положення про проведення конкурсу серед суб'єктів Російської Федерації на кращу підготовку громадян до військової служби, організацію та проведення призову на військову службу. У Міністерстві оборони Російської Федерації видано наказ від 30 серпня 2000 р. N 455 про заходи щодо виконання зазначеної постанови Уряду Російської Федерації.
Питання організації медичного забезпечення підготовки громадян Російської Федерації до військової служби визначені наказом міністра оборони Російської Федерації та Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації від 23 травня 2001 р. N 240/168.
Слід звернути увагу на те, що Федеральним законом від 31 грудня 2005 р. N 199-ФЗ у ст. 5 коментованого Федерального закону внесено зміни, які набрали чинності з 1 січня 2006 р., згідно з якими проведення заходів щодо медичного обстеження при постановки на військовий облік, призовом або вступом на військову службу за контрактом, надходженні у військові освітні установи професійної освіти, призов на військові збори здійснюється медичними організаціями у напрямку військових комісаріатів, а не самими військовими комісаріатами, як було раніше. Тим самим з них зняті невластиві їм функції.
2. Згідно ст. 170 ТК РФ роботодавець зобов'язаний звільняти працівника від роботи із збереженням за ним місця роботи (посади) на час виконання ним державних або громадських обов'язків у випадках, якщо відповідно до федеральним законом ці обов'язки повинні виконуватися в робочий час. Державний орган або громадське об'єднання, які залучили працівника до виконання державних або громадських обов'язків, у зазначених випадках виплачують працівнику за час виконання цих обов'язків компенсацію в розмірі, визначеному законом, іншим нормативним правовим актом або рішенням відповідного громадського об'єднання.
Виплата середнього заробітку працівнику провадиться за рахунок органу, який залучає працівника до цих обов'язків в його робочий час. Середній заробіток обчислюється відповідно до Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 11 квітня 2003 р. N 213.
Для обчислення середнього заробітку беруться виплати, на які нараховуються страхові внески, за три календарні місяці, що передують тому місяцю, коли працівник був залучений до виконання державних або громадських обов'язків, зазначених у ст. 170 ТК РФ.
3. Порядок реалізації п. 2 коментованої статті встановлено Правилами компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу", затвердженими постановою Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704) (з наступними змінами).
Компенсації підлягають витрати організацій і громадян, пов'язані:
1) з підготовкою громадян з основ військової служби в навчальних пунктах організацій (крім федеральних установ);
2) з проїздом громадян, що беруть участь у заходах щодо забезпечення виконання військового обов'язку, у тому числі в роботі (заняттях з підготовки до роботи) у складі апарату посилення військових комісаріатів або при надходженні на військову службу за контрактом (за винятком осіб , зазначених у подп. 3 цього пункту), до місця проведення зазначених заходів і назад, з наймом (піднайм) житла, виплатою відрядних (добових), а для працюючих громадян, учнів, а також громадян, які перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, - з виплатою середнього заробітку (стипендії, допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (навчання, обліку в державній установі служби зайнятості населення);
3) з виплатою середнього заробітку (з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці) лікарям-фахівцям і середньому медичному персоналу, відшкодуванням витрат за їх проїзду в іншу місцевість і назад, наймом (піднайму) житла, а також на відрядження (добових) витрат у разі участі зазначених осіб у проведенні наступних заходів:
- медичний огляд громадян у зв'язку з військовим урахуванням, призовом на військову службу, надходженням у воєнний освітній заклад професійної освіти, надходженням на військову службу за контрактом, призовом на військові збори;
- медичний огляд громадян, які не перебувають в запасі, призваних на військову службу, перед їх направленням до місця проходження військової служби;
- контрольний медичний огляд громадян, які отримали звільнення від призову на військову службу за станом здоров'я, та громадян, які заявили про незгоду з висновком про їх придатності до військової служби за результатами медичного огляду;
4) з підготовкою громадян з військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин в освітніх установах громадських об'єднань у напрямку військового комісаріату;
5) з проїздом громадян до місця виконання військового обов'язку від місця проживання (роботи, навчання) і назад, наймом (піднайм) житла (за винятком часу проходження військових зборів), виплатою відрядних (добових), у тому числі при доставці (проїзді) громадян від військового комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і назад, а для працюючих громадян, учнів, а також громадян, які перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення, - з виплатою середнього заробітку (стипендії, допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (навчання, обліку в державній установі служби зайнятості населення), у разі:
- підготовки з основ військової служби в навчальних пунктах організацій та за військово-обліковими спеціальностями солдатів, матросів, сержантів і старшин у напрямку військового комісаріату;
- проходження медичного огляду, медичного обстеження або лікування для вирішення питань про військовому обліку, про обов'язкову підготовці до військової служби, про призов або добровільному вступі на військову службу, про призов на військові збори;
- проходження військових зборів;
- виклику військовим комісаріатом для вирішення питань, пов'язаних з військовим урахуванням, обов'язкової підготовкою до військової служби, призовом або добровільним вступом на військову службу, призовом на військові збори та проходженням військових зборів;
6) з провозом транспортними організаціями по військових перевізних документів громадян, призваних на військову службу, до місця проходження військової служби (військових зборів).
Компенсація перерахованих витрат здійснюється за рахунок коштів федерального бюджету, передбачених на ці цілі Міністерству оборони Російської Федерації.
4. Порядок реалізації вищеназваної постанови встановлено наказом міністра оборони Російської Федерації "Про заходи щодо виконання постанови Уряду Російської Федерації від 1 грудня 2004 р. N 704" Про порядок компенсації витрат, понесених організаціями та громадянами Російської Федерації у зв'язку з реалізацією Федерального закону "Про військовий обов'язок і військову службу "від 17 червня 2005 р. N 251.
5. Апарат посилення військового комісаріату - необхідне число громадян, що залучаються військовим комісаріатом до роботи щодо забезпечення гарантованого проведення оповіщення, призову та відправки мобілізаційних ресурсів у Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування та органи, спеціальні формування. Склад цього апарату визначається військовим комісаріатом в залежності від обсягу виконуваних військовим комісаріатом завдань (Положення про військових комісаріатах, затверджене Указом Президента Російської Федерації від 15 жовтня 1999 р. N 1372) (з наступними змінами).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 5. Заходи щодо забезпечення виконання військового обов'язку або вступу на військову службу за контрактом "
 1. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  заходи, пов'язані з призовом на військову службу, в період чергового призову або протягом декількох призовів поспіль, неявка у військовий комісаріат після закінчення дії поважної причини та інші обставини. Самовільне залишення призовником збірного пункту до відправки його до місця проходження військової служби з метою ухилення від призову на військову службу підлягає кваліфікації за ч.
 2. Стаття 3. Правова основа військового обов'язку і військової служби
  заходах (у тому числі переговорах, нарадах, засіданнях, відрядженнях і т.д.), в яких він представляє відповідну організацію або орган; - дарувальник прямо або побічно зацікавлений у виданні акта, у підписанні договору чи іншого документа, у видачі ліцензії (патенту) або іншого спеціального дозволу, в іншому дії з реалізації військовослужбовцям своїх посадових обов'язків
 3. Стаття 5.1. Медичний огляд та медичне обстеження громадян у зв'язку з виконанням військового обов'язку або вступом на військову службу за контрактом
  стаття вступила в чинності 1 січня 2006 р. відповідно до Федерального закону від 31 грудня 2005 р. N 199 -ФЗ. Вона містить як норми прямої дії, так і відсильні норми. 2. Порядок організації та проведення медичного огляду громадян, зазначених у п. 1 коментарів статті, визначено Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим Урядом Російської Федерації "Про
 4. Стаття 6. Матеріальне забезпечення громадян у зв'язку з виконанням ними військового обов'язку або їх вступом на військову службу за контрактом
  заходах, пов'язаних з призовом на військові збори: - середнього заробітку (допомоги) з урахуванням відповідних нарахувань на фонд оплати праці за місцем постійної роботи (обліку в державному установі служби зайнятості населення) або мінімального розміру оплати праці для громадян, які не працюють і не перебувають на обліку в державній установі служби зайнятості населення; - витрат по
 5. Стаття 9. Первісна постановка громадян на військовий облік
  заходи з професійного психологічного відбору громадян для визначення їх придатності до підготовки за військово-обліковими спеціальностями і прийняти рішення про постановку громадянина на військовий облік або внести на розгляд призовної комісії питання про зарахування в запас громадянина, визнаного обмежено придатним до військовій службі, або питання про звільнення від виконання військового обов'язку
 6. Коментар до п. 1
  стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого
 7. Коментар до п. 1
  заходів. Громадянин (військовослужбовець) має право оскаржити це рішення у вищестоящу організацію або до суду. Допуск посадової особи або громадянина (військовослужбовця) до державної таємниці (державна таємниця - захищені державою відомості у його військової, зовнішньополітичної, економічної, розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності,
 8. Коментар до п. 1
  статтями в резолютивній частині вироку повинно бути зазначено, по якій з цих статтею призначається покарання у вигляді позбавлення військового звання, а також повинна міститися посилання на закон, відповідно до якого воно призначене (див. касаційне визначення Військової колегії Верховного суду Російської Федерації від 11 січня 2005 р. N 73-004-36). 14. Частина 3 ст. 16 ДВК РФ визначає, що покарання в
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ЦК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі заходом цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 10. Глава 24 Формування нової системи права
  статтями про державних і приватних (партикулярних) злочинах, про судовий процес у цивільних справах, про кримінальні злочини, про спадкування, про благочинні та міському управлінні. В 1725 р. проект нового Уложення був закінчений. Він включав чотири книги: 1) "0 процесі, тобто про суд, місці та про осіб, до суду належать", 2) "Про процес в кримінальних, розшукових та питочних справах"; 3)
© 2014-2022  yport.inf.ua