Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу


1. Смерть чоловіка припиняє шлюб. Вона підлягає державній реєстрації в органах РАГС відповідно до Закону про акти громадянського стану. Підставою для державної реєстрації смерті є:
- документ, встановленої форми про смерть, виданий медичною організацією або частнопрактикующим лікарем (ст. 64 Закону про акти громадянського стану);
- документ, виданий компетентними органами, про факт смерті особи, необгрунтовано репресованого і згодом реабілітованого на підставі закону про реабілітацію жертв політичних репресій.
Державна реєстрація смерті проводиться органом РАЦС за останнім місцем проживання померлого або місцем настання смерті, місцем виявлення тіла померлого або за місцем знаходження організації, що видала документ про смерть (п. 1 ст. 65 Закону про акти громадянського стану). У разі якщо смерть наступила на судні, в поїзді, в літаку або в іншому транспортному засобі під час його прямування, державна реєстрація смерті може бути проведена органом РАЦС, розташованому на території, в межах якої померлий був знятий з транспортного засобу (п. 2 ст . 65 Закону про акти громадянського стану). У разі якщо смерть настала в експедиції, на полярній станції або у віддаленій місцевості, в якій немає органів РАЦС, державна реєстрація смерті може бути проведена в найближчому до фактичного місця смерті органі РАЦС (п. 3 ст. 65 Закону про акти громадянського стану).
Особі, яка звернулася із заявою про смерть, видається свідоцтво про смерть (ст. 68 Закону про акти громадянського стану), яке містить такі відомості:
- прізвище, ім'я , по батькові, дата і місце народження, громадянство, дата і місце смерті померлого;
- дата складання і номер запису акта про смерть;
- місце державної реєстрації смерті (найменування органу РАЦС, якими здійснено державна реєстрація смерті);
- дата видачі свідоцтва про смерть.
Такі вимоги, що пред'являються до оформлення такого важливого документа, як свідоцтво про смерть. Всякого роду сумніви в його автентичності можуть перешкодити укладанню пережили чоловіком повторного шлюбу, ускладнити отримання спадщини і т.п.
Аналогічно за своєю суттю і така підстава для припинення шлюбу, як оголошення одного з подружжя померлим.
Оголошення громадянина померлим здійснюється відповідно до ст. 45 ГК, згідно з якою:
- громадянин може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її проживання немає відомостей про місце його перебування протягом п'яти років, а якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців;
- військовослужбовець або інший громадянин, який пропав без вісті в зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою не раніше ніж по закінчення двох років з дня військових дій;
- днем смерті громадянина, оголошеного померлим, вважається день набрання законної сили рішення суду про оголошення її померлою. У разі оголошення померлим громадянина, який зник без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем смерті цього громадянина день його гаданої загибелі.
Визнання громадянина безвісно відсутнім не є підставою для припинення шлюбу. Тому чоловік особи, визнаної безвісно відсутньою, не може вступити в інший шлюб. Йому лише надається право розірвання шлюбу в спрощеному порядку в органах РАГС (див. коментар до ст. 19 СК). Разом з тим, якщо рішення суду про визнання громадянина безвісно відсутнім, з якихось причин скасовується, шлюб може бути поновлений органом РАЦС, але тільки за спільною заявою подружжя. Аналогічні правові наслідки явки громадянина, оголошеного померлим. Причому мається на увазі не тільки його поява, але і виявлення місця його перебування. До сімейно-правових наслідків такої події відноситься відновлення шлюбу за спільною заявою подружжя. Але це неможливо, якщо інший чоловік вступив у новий шлюб.
2. За життя подружжя шлюб може бути припинений шляхом його розірвання:
- у спрощеному порядку в органах РАЦС за заявою одного з подружжя (див. коментар до п. 2 ст. 19, ст. 20 СК);
- за заявою обох подружжя (див. коментар до п. 1 ст. 19, ст. 20 СК);
- у судовому порядку (див. коментар до ст. 21-23 СК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  Сім'я і сімейні правовідносини. Як показано в попередньому розділі, сімейне право регулює групу суспільних відносин, які хоч і називаються сімейними, але по своїй суті являють собою різновид відносин, що входять у предмет цивільного права. Зазначені відносини досить численні і різноманітні, проте сама їх виділення в особливу групу свідчить про наявність у них
 5. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  Поняття усиновлення. Серед форм постійного влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, усиновлення (удочеріння) належить особливе місце * (399). Російське законодавство розглядає його в якості пріоритетної форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків. Усиновлення та удочеріння тягнуть одні й ті ж правові наслідки і підкоряються єдиним правилам, тому в
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  Цивільні правовідносини прийнято ділити за різними ознаками. При цьому, як правило, на основі двучленной формули. З усіх видів освічених таким чином пар "речове - зобов'язальне" має особливе значення. Це пов'язано з тим, що на відміну, наприклад, від такого, як "майнове - немайнове" або "абсолютна - відносне", що розглядається розподіл дозволяє в один і той же час
 8. 4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
  Вирішення питання про сторони стосовно кожного з типів договорів найму житлових приміщень має свою специфіку. У ролі наймодавців за договором комерційного найму виступають як юридичні особи, так і громадяни. Відповідно до п. 1 ст. 671 ГК маються на увазі власники житлового приміщення і уповноважені ними особи. У ролі останніх найчастіше виступають житлово - експлуатаційні організації та
 9. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
 10. Коментар до п. 1
  1. Дана стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38
© 2014-2022  yport.inf.ua