Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 92. Звільнення чоловіка від обов'язку по утриманню другого з подружжя або обмеження цього обов'язку строком


Правила коментованої статті є спеціальними і застосовуються крім загальних підстав звільнення від обов'язку щодо сплати аліментів (див. коментар до ст. 119 СК). Крім звільнення від сплати аліментів суд вправі застосувати іншу, більш м'яку міру: обмежити обов'язок по сплаті аліментів певним терміном. Закон не розмежовує, в яких випадках суд може звільнити зобов'язаного дружина від сплати аліментів, а в яких - обмежити цей обов'язок певним строком. Вирішення цього питання цілком залежить від розсуду суду; одні й ті ж обставини можуть бути підставами як для звільнення від сплати аліментів, так і для обмеження аліментні обов'язки певним терміном. Перелік таких обставин є вичерпним. Звільнення зобов'язаної чоловіка від сплати аліментів або обмеження цього обов'язку строком - не обов'язок, а право суду, який може стягнути аліменти за наявності обставин, зазначених у цій статті. З урахуванням конкретних обставин справи суд має право не застосовувати зазначену міру, зокрема, щодо дружини (колишньої дружини) в період вагітності і протягом трьох років після народження загального дитини. Суд може вирішити питання про звільнення зобов'язаної чоловіка від сплати аліментів або про обмеження цього обов'язку строком як при пред'явленні позову про сплату аліментів, так і в тих випадках, коли аліменти раніше вже були стягнуті. Питання про звільнення або обмеження строком аліментні обов'язки чоловіка або колишнього чоловіка вирішується судом лише за відсутності угоди про сплату аліментів. У разі негідної поведінки в сім'ї чоловіка - одержувача аліментів за наявності угоди чоловік-платник має право вимагати зміни або розірвання угоди через істотного порушення іншою стороною його умов, але не має права звертатися до суду з позовом про звільнення або обмеження строком обов'язків з виплати аліментів.
У коментованій статті міститься єдиний випадок, коли закон враховує причину настання непрацездатності одержувача аліментів: чоловік (колишній чоловік) може бути звільнений від аліментні обов'язки або такий обов'язок може трансформуватися з безстрокової (за загальним правилом) в строкову у разі, якщо непрацездатність одержувача аліментів наступила в результаті зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами чи в результаті вчинення ним умисного злочину. Не має значення час настання непрацездатності із зазначених причин: у шлюбі або після його розірвання. Непрацездатність повинна вважатися настала в результаті зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, якщо таке зловживання призвело до стійкої втрати працездатності, внаслідок чого особу було визнано інвалідом, а також у випадках, коли в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння чоловік потрапив в аварію, пошкодив здоров'я внаслідок обмороження і т.п. Непрацездатність повинна вважатися настала в результаті вчинення особою умисного злочину не тільки тоді, коли чоловік (колишній чоловік) став інвалідом в момент вчинення такого злочину (наприклад, при його затриманні було застосовано зброю, внаслідок чого настала інвалідність), а й у випадках, коли він став непрацездатним при відбуванні покарання за вчинення умисного злочину.
Питання про нетривалість шлюбу, як і питання про його тривалості, вирішується судом з урахуванням конкретних обставин справи. Питання про те, чи був шлюб нетривалим, може виникнути лише після його розірвання, так як якщо він не розірваний, не можна судити про те, скільки часу він може протривати, якщо позов про стягнення аліментів пред'явлений під час шлюбу. Безумовно, нетривалим слід вважати шлюб, який проіснував менше одного року; в цьому випадку доцільно звільнити чоловіка від сплати аліментів. На думку більшості фахівців і по сформованій практиці, нетривалим визнається шлюб, що тривав не більше трьох - п'яти років. У цьому випадку суд з урахуванням конкретних обставин справи може як звільнити чоловіка від обов'язку по сплаті аліментів, так і обмежити таку обов'язок строком, приблизно рівним терміну тривалості шлюбу.
Негідну поведінку чоловіка або колишнього чоловіка в сім'ї може служити підставою для звільнення від сплати аліментів або обмеження її строком як у тих випадках, коли негідну поведінку мало місце в минулому, так і у випадках, коли чоловік (колишній чоловік) веде себе негідно після розірвання шлюбу, у тому числі після стягнення на його користь аліментів. Не можна визнати вдалою дане формулювання підстави звільнення або обмеження строком обов'язки по сплаті аліментів, так як вона не дає можливості врахувати негідну поведінку чоловіка або колишнього чоловіка, вже одержує аліменти, якщо він проживає один, але витрачає отримані кошти на придбання спиртних напоїв, наркотичних засобів, на участь в азартних іграх тощо, в той час як чоловік-платник аліментів відчуває після їх сплати недолік коштів, необхідних на його лікування, на утримання нової сім'ї і т.п. Більш розумною видається редакція ст. 27 КпШС, в якій говорилося про негідну поведінку чоловіка не тільки в сім'ї.
Як негідну поведінку чоловіка (колишнього чоловіка) в сім'ї слід розцінювати вчинення ним умисного злочину проти будь-якого члена сім'ї, а не тільки платника аліментів, правопорушень, які не є злочинами, але створюють в сім'ї обстановку дискомфорту, а також вчинків, що суперечать принципам моралі і моральності, що склалися в суспільстві (тобто ведення аморального способу життя).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 92. Звільнення чоловіка від обов'язку по утриманню другого з подружжя або обмеження цього обов'язку строком "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена . Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 3. 5. Договір і треті особи
  статтях першої та другої частин ГК, присвячених як договірним, так і іншим правовідносин. Зв'язки з участю третіх осіб є не тільки широкими, але й різноманітними. Це викликає необхідність певним чином класифікувати статус третіх осіб стосовно характеру правовідносин, в яких вони беруть участь, і перш за все до договорів, виступ в яких третіх осіб особливо важливо.
 4. 4. Основні елементи договору дарування
  звільненню обдаровуваного від його зобов'язань, проте немає ніяких підстав не допускати можливості такого дару на адресу держави. Фізичні та юридичні особи, що у відносинах, пов'язаних з даруванням, повинні відповідати загальним вимогам, що пред'являються до суб'єктів цивільного права в частині їх правоздатності та дієздатності (стосовно до громадян). Особливість договору дарування
 5. 4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
  стаття може діяти тільки за умови, якщо на цей рахунок буде міститися пряма вказівка в договорі. З двох виділених в ній ситуацій одна (п. 1 ст. 686 ЦК) має місце тоді, коли наймач і "громадяни, які постійно проживають разом з наймачем", відповідно до досягнутого між ними угодою вимагають заміни наймача будь-ким з них. Така заміна передбачає неодмінно
 6. 5. Страхові терміни
  стаття називає, зокрема, певне майно або інший майновий інтерес, що є об'єктом страхування. Норм, аналогічних тим, які визнають наявність інтересу неодмінною умовою договору майнового страхування (маються на увазі згадані вище п. 1 і 2 ст. 930 ЦК), стосовно договору особистого страхування ЦК не містить. Це послужило, очевидно, приводом до того, щоб в
 7. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  звільнення від відповідальності та їх наслідки такого змісту: у разі стихійних лих (включаючи, але не обмежуючи, повінь, землетрус, тайфун, епідемію чи інше має природний характер подія) , війни або збройного конфлікту або серйозної загрози цього (включаючи, але не обмежуючи, ворожу атаку, блокаду, ембарго, повстання чи заколот) урядового заборони чи
 8. Стаття 12. Обов'язки поліції
  стаття 141 КПК РФ називається "Заява про злочин". Порядку прийняття заяви про явку з повинною присвячена наступна стаття, яка так і називається "Явка з повинною". У ній законодавець посилається на ч. 3 ст. 141 КПК РФ. Однак нічого не говорить про те, що на порядок прийняття явки з повинною поширюється і ч. 4 ст. 141 КПК РФ. Тому видається, що ч. 4 ст. 141 КПК РФ не має
 9. Тема 5.2. Трудові правовідносини
  статтях КЗпП термін «трудовий договір» сусідить з терміном «контракт». Таке сусідство означає, що законодавець не бачить відмінностей між трудовим договором і контрактом. Тому якщо укладається трудовий договір на невизначений термін, то можна вважати, що працівник має не обмежений строком контракт із підприємством. Укладення контракту на певний строк означає укладення строкового
 10. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  статтях (нагадаємо ще раз, що норма - це правило поведінки, заборона, дозвіл, заохочення певних вчинків, а стаття закону - словесне викладення цієї норми), мають складну структуру. Вони складаються з так званої диспозиції - латинське слово, що спочатку означало опис розташування військ або кораблів, - і санкції. Диспозиція містить найменування злочину конкретного виду та
© 2014-2022  yport.inf.ua