Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяль-ності

До повноважень органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяльності відносяться:
1) підготовка та затвердження документів територіального планування Російської Федерації;
2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів федерального значення у випадках, передбачених цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) технічне регулювання в області містобудівної діяльності;
3.1) ведення державного реєстру саморегулюючих організацій;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.2) здійснення державного нагляду за діяльністю саморегулівних організацій;
(п. 3.2 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
3.3) звернення до арбітражного суду з вимогою про виключення відомостей про некомерційну організацію з державного реєстру саморегулівних організацій у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими федеральними законами;
(п. 3.3 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.4) встановлення переліку видів робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, ре-конструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капі-тального будівництва (далі також - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва);
(п. 3.4 введений Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3.5) ведення федеральної державної інформаційної системи територіального планування;
(п. 3.5 введений Федеральним законом від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4) встановлення порядку ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності;
4.1) встановлення вимог до програм комплексного розвитку систем комунальної інфраструктури поселень, міських округів;
(п. 4.1 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
5) втратив чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ;
5.1) організація та проведення державної експертизи проектної документації об'єктів, будівництво, реконструкцію ко-торих передбачається здійснювати на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації, посольств , консульств і представи-нізацією Російської Федерації за кордоном, у виключній економічній зоні Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, об'єктів оборони та безпеки, інших об'єктів, відомості про які становлять державну таємницю, автомобільних доріг федерального значення, об'єктів культур-ного спадщини (пам'яток історії та культури) федерального значення (у разі, якщо при проведенні робіт із збереження об'єкта культурної спадщини федерального значення зачіпаються конструктивні і інші характеристики надійності та безпеки такого об'єкта), зазначених у статті 48.1 справжнього Кодексу особливо небезпечних, технічно складних і унікальних об'єктів, об'єктів, пов'язаних з розміщенням та знешкодженням відходів I - V класів небезпеки, інших об'єктів, визначених Урядом Російської Федерації, а також результатів інженерних вишукувань, які виконуються для підготовки проектної документації зазначених у цьому пункті об'єк-тів ;
(в ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 24.07.2007 N 215-ФЗ, від 08.11.2007 N 257-ФЗ, від 18.07.2011 N 215 - ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.2) встановлення порядку організації та проведення державної експертизи проектної документації та державної експертизи результатів інженерних вишукувань, недержавної експертизи проектної документації та недержавної експертів-зи результатів інженерних вишукувань , розміру плати за проведення державної експертизи проектної документації та державного-кої експертизи результатів інженерних вишукувань, порядок справляння даної плати;
(п. 5.2 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.3) встановлення порядку оскарження висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерні шукування;
(п. 5.3 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337 - ФЗ)
5.4) встановлення порядку акредитації юридичних осіб на право проведення недержавної експертизи проектної доку-ментації та (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.4 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.5) встановлення порядку ведення державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недер-жавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань ;
(п. 5.5 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.6) ведення державного реєстру юридичних осіб, акредитованих на право проведення недержавної експертизи проектної документації і (або) недержавної експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.6 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.7) встановлення порядку атестації , переатестації на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань, в тому числі порядку продовження терміну дії кваліфікаційного атестата на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.7 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.8) проведення атестації, переатестації на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експер-тизи результатів інженерних вишукувань , анулювання кваліфікаційних атестатів на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.8 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5.9) встановлення порядку ведення реєстру осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документа-ції і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.9 введений Федеральним законом від 28.11. 2011 N 337-ФЗ)
5.10) ведення реєстру осіб, атестованих на право підготовки висновків експертизи проектної документації і (або) експертизи результатів інженерних вишукувань;
(п. 5.10 введений Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6) встановлення порядку здійснення державного будівельного нагляду й організація науково-методичного забезпе-чення такого нагляду;
7) здійснення федерального державного будівельного нагляду у випадках, передбачених цим Кодексом;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
7.1) здійснення контролю за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місце-вого самоврядування законодавства про містобудівну діяльність;
(п. 7.1 введений Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
7.2) погодження проектів генеральних планів, проектів правил землекористування і забудови, підготовлених стосовно до територій історичних поселень, що мають особливе значення для історії і культури Російської Федерації (далі - історичні поселення федерального значення), відповідно до Федерального закону від 25 червня 2002 року N 73-ФЗ "Про об'єкти культурної на-слід (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації";
(п. 7.2 введений Федеральним законом від 12.11.2012 N 179-ФЗ)
7.3) встановлення порядку здійснення моніторингу розробки та затвердження програм комплексного розвитку систем комунальній інфраструктури поселень, міських округів;
(п. 7.3 введений Федеральним законом від 30.12.2012 N 289-ФЗ)
8) здійснення інших повноважень, віднесених цим Кодексом, іншими федеральними законами до повноважень органів державної влади Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 6. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в області містобудівної діяльності "
 1. Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
  органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Рос-сийской Федерації, органи місцевого самоврядування в межах своєї
 2. Стаття 7. Повноваження органів державної вла-сті суб'єктів Російської Федерації в області містобудівельно-котельної діяльності
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в області містобудівної діяльності від-носяться: 1) підготовка та затвердження документів територіального планування суб'єктів Російської Федерації ; 2) затвердження документації з планування території для розміщення об'єктів регіонального значення у випадках, передбачених цим Кодексом; (в ред. Федерального
 3. Стаття 2. Основні принципи законодавства про містобудівну діяльність
  органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування за забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини; 7) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог технічних регламентів; 8) здійснення містобудівної діяльності з дотриманням вимог безпеки
 4. Стаття 3. Законодавство про містобудівну діяльність
  області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 3. Закони та інші нормативні правові акти суб'єктів Російської Федерації, що містять норми, що регулюють відносини в області містобудівної діяльності, не можуть суперечити цьому Кодексу. 4. З питань містобудівної діяльності приймаються муніципальні правові акти, які не повинні
 5. 28. Федеративний устрій Росії
  повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, рівноправність і самовизначення народів в Російській Федерації. Усі суб'єкти Російської Федерації рівноправні у відносинах з федеральними органами державної влади. Організація державної влади суб'єктів Федерації відбувається шляхом прийняття
 6. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 7. Стаття 57. Порядок ведення інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності та на-дання відомостей інформаційних систем забезпечення градо-будівельної діяльності
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральним орга-ном виконавчої влади. (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ) 6. Органи місцевого самоврядування міських округів, органи місцевого самоврядування муніципальних районів зобов'язані пре-доставляти відомості інформаційних систем забезпечення містобудівної діяльності за запитами органів державної влади,
 8. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 9. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації здійснюва-ляется державний контроль за
 10. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на підставі договорів між органами державної влади автономного округу і відповідно органами державної влади краю чи області, укладених в соот- повідно до законодавства Російської Федерації; субсидій федеральному бюджету з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; (абзац введений
 11. Стаття 9. Повноваження Російської Федерації в галузі земельних відносин
    повноважень Російської Федерації в галузі земельних відносин належать: 1) встановлення основ федеральної політики в галузі регулювання земельних відносин; 2) встановлення обмежень прав власників земельних ділянок, землекористувачів, землевласників, орендарів земельних ділянок, а також обмежень оборотоздатності земельних ділянок; 3) державне управління в
 12. Стаття 58. Відповідальність за порушення законодав-ства про містобудівну діяльність
    містобудівної діяльності, несуть дисциплінарну, майнову, адміні-стративно, кримінальну відповідальність відповідно до законодавства Російської
 13. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
    повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів дер-жавної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи
 14. Стаття 44. Містобудівні плани земельних ділянок
    Повноважним Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади. (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N
 15. Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
    повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування податкових та неподаткових доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, визначення обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідно до єдиних принци-пами і вимогами,
 16. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
    статтями 9, 10 і 11 цього Кодексу. КонсультантПлюс: примітка. Про особливості надання земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для розміщення об'єктів, необхідних для проведення зустрічі глав держав і урядів країн - учасників форуму "Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво" в 2012 році, див. Федеральний закон від
 17. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
    повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними законами. 2. Мета та умови надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади
© 2014-2022  yport.inf.ua