Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна про-ти основою для тривалого робочого часу

Робочий час - час, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та умов трудового договору повинен виконувати трудові обов'язки, а також інші періоди часу, які відповідно до цим Кодексом, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації ставляться до робочого време-ні.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
Нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
Порядок обчислення норми робочого часу на певні календарні періоди (місяць, квартал, рік) залежно від встановленої тривалості робочого часу на тиждень визначається федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно -правового регулювання у сфері праці.
(Частина третя введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 157-ФЗ)
Роботодавець зобов'язаний вести облік часу, фактично відпрацьованого кожним працівником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 91. Поняття робочого часу. Нормальна про-ти основою для тривалого робочого часу "
 1. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  1. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях, визначається в трудовому договорі виходячи з необхідності участі у здійсненні обрядів і церемоній, а також часу проведення богослужінь. При цьому повинна бути дотримана встановлена законом норма робочого часу. 2. Згідно із загальними нормами ТК нормальна тривалість робочого часу не повинна перевищувати 40 годин на
 2. Стаття 97. Робота за межами встановленої про-должительности робочого часу
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Роботодавець має право в порядку, встановленому цим Кодексом, залучати працівника до роботи за межами продовж -ності робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до цього Кодексу, іншими федеральними зако-нами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором,
 3. Стаття 104. Підсумований облік робочого часу
  Коли за умовами виробництва (роботи) в індивідуального підприємця, в організації в цілому або при виконанні від-ділових видів робіт не може бути дотримана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева продовж- ність робочого часу, допускається запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період
 4. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, працюю-щих в релігійних організаціях
  Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях, визначається з урахуванням встановленої цим Кодек-сом нормальної тривалості робочого часу виходячи з режиму здійснення обрядів чи іншої діяльності релігійної організації, визначеної її внутрішніми
 5. Стаття 345. Режим робочого часу осіб, які працюють у релігійних організаціях
  Коментар до статті 1. На працівників релігійних організацій поширюються загальні норми Трудового кодексу про встановлення нормальної тривалості робочого часу. Іншими словами, релігійні організації повинні дотримуватися нормальну тривалість робочого часу, що не перевищує 40 годин на тиждень (ст. 91 ТК). Уповноважені особи релігійної організації зобов'язані вести облік часу,
 6. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  Коментар до статті Надаючи право роботодавцю залучати працівника до праці за межами тривалості робочого часу, встановленої для даного працівника відповідно до Трудового кодексу, іншими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором для виконання
 7. Стаття 97. Робота за межами встановленої тривалості робочого часу
  1. За певних обставин робота понад нормальну тривалість робочого часу, встановленої законодавством, колективним договором, угодами, локальними нормативними актами, трудовим договором, може стати неминучою. Із змісту статті випливає, що ініціатива залучення до роботи за межами тривалості робочого часу виходить від роботодавця. Щоб не допустити
 8. Стаття 320. Скорочений робочий тиждень
  1. Стаття, що надає організаціям, розташованим в районах Півночі, для яких нормальна тривалість робочого часу становить 40 годин на тиждень, можливість встановити для жінок в колективному договорі організації або трудовому договорі скорочену 36-годинний робочий тиждень. Раніше скорочена 36-годинний робочий тиждень для всіх жінок, які працюють в районах Півночі, була
 9. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  1. Частина 1 коментованої статті встановлює вимогу, згідно з яким при вахтовому методі роботи повинен застосовуватися підсумований облік робочого часу (див. коментар. До ст. 104). Ця вимога обумовлена тим, що при вахтовому методі організації роботи не може бути додержана встановлена для тієї чи іншої категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу
 10. Стаття 95. Тривалість роботи напередодні неробочих святкових і вихідних днів
  1. Неробочі святкові дні вказані в ст. 112 ТК. 2. З тексту статті випливає, що зменшенню на 1:00 підлягає робочий день (зміна) як при нормальній тривалості робочого часу, так і при скороченій. У порівнянні з положеннями КЗпП тривалість робочого часу при шестиденному робочому тижні напередодні вихідних днів зменшена з шести до п'яти годин. У даному випадку мова йде
 11. Контрольні питання до § 7.4
  1. Дайте поняття робочого часу як правової категорії. 2. Які існують види, і нормативи робочого часу? 3. Що являють собою режим і облік робочого часу? 4. У чому відмінність скороченого і неповного робочого часу? 5. Які умови і порядок введення понаднормових робіт? 6. Дайте поняття часу відпочинку як правової категорії. 7. Які види часу відпочинку передбачені
 12. Стаття 100. Режим робочого часу
  Режим робочого часу повинен передбачати тривалість робочого тижня (п'ятиденний з двома вихідними днями, шестиденний з одним вихідним днем, робочий тиждень з наданням вихідних днів за змінним графіком, неповний робочий тиждень), роботу з ненормованим робочим днем для окремих категорій працівників, тривалість щоденної роботи (зміни), в тому числі неповного робочого
 13. Стаття 300. Облік робочого часу при роботі вахтовим методом
  Коментар до статті 1. При вахтовому методі організації роботи вводиться підсумований облік робочого часу, коли встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу не може бути дотримана і що настає в період вахти переробка робочих годин балансується в рамках більш тривалого облікового періоду з тим, щоб тривалість
 14. Стаття 284. Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом
  (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ) Тривалість робочого часу при роботі за сумісництвом не повинна перевищувати чотирьох годин на день. У дні, коли за основним місцем роботи працівник вільний від виконання трудових обов'язків, він може працювати за сумісництвом повний робо-чий день (зміну). Протягом одного місяця (іншого облікового періоду) тривалість робочого
© 2014-2022  yport.inf.ua