Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 35. Володіння, користування і розпорядження спільним майном подружжя


1. Характер володіння, користування і розпорядження спільним майном подружжя зумовлений тим, що воно належить їм на рівних підставах. Подружжя в рівній мірі є власниками всього нажитого в шлюбі майна, а отже, наділені і однаковими правами на нього.
2. Здійснюючи правомочності власників, подружжя здійснюють різні угоди як між собою, так і з третіми особами. Сам по собі цей момент, безсумнівно, цілком позитивний, оскільки саме таким шляхом в чому примножується матеріальна база сім'ї. Разом з тим тут таїться і відома небезпека, бо один з подружжя, безконтрольно розпоряджаючись спільною власністю, цілком може нанести майну членів сім'ї значної шкоди.
СК для забезпечення нормального цивільного обороту встановлює презумпцію взаємної згоди подружжя при здійсненні розпорядчих угод з приводу речей, що входять до складу їх спільної сумісної власності.
Однак ця презумпція, як і будь-яке припущення, може бути спростована чоловіком, не бере участі в угоді. Іншими словами, така угода за правовою природою є оспорімой. Суд, у свою чергу, може визнати її недійсною лише в тому випадку, якщо буде доведено, що контрагент дружина, бере участь в операції, знав або свідомо повинен був знати про незгоду подружжя-позивача на її вчинення.
У літературі справедливо зазначається, що легке спростування презумпції згоди подружжя на вчинення правочину не сприяє стійкості цивільного обороту. У цьому зв'язку робляться цілком розумні пропозиції про необхідність збереження сфери використання такої презумпції. Зокрема, пропонується залишити її тільки в тих випадках, коли відповідні розпорядчі угоди відбуваються в рамках звичайного ведення домашнього господарства * (42).
СК не встановлює строку позовної давності для оскарження чоловіком угоди, досконалої без його участі. Однак угода - категорія цивільного права. А воно дозволяє оспорювання угод у межах річного строку позовної давності, надаючи тим самим необхідну стійкість цивільного обороту. Стаття ж 4 СК допускає можливість застосування цивільного законодавства до сімейних відносин, не врегульованих нормами сімейного права (див. коментар до ст. 4 СК). Виходячи з правила п. 2 ст. 181 ГК чоловік, що не бере участь в угоді, може оскаржити її з мотивів відсутності своєї згоди протягом одного року з того дня, коли дізнався або повинен був дізнатися про здійснення такої угоди іншим чоловіком.
3. Прагнучи з найбільшою повнотою захистити майнові інтереси подружжя, СК встановлює дві ситуації, в яких презумпція згоди чоловіка, не бере участь в операції, не діє. В силу п. 3 коментованої статті необхідно отримати нотаріально засвідчена згода другого з подружжя для здійснення одним з подружжя:
а) угоди з розпорядження спільною нерухомістю;
б) угоди, вимагає нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації.
Нерухомістю у відповідності зі ст. 130 ЦК, у тому числі є земельні ділянки, ділянки надр, а також все те, що міцно пов'язане із землею (зокрема, будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва та ін.)
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо вчинення окремих видів нотаріальних дій нотаріусами Російської Федерації * (43) нотаріус при посвідченні угод, зазначених у коментованій статті, перевіряє наявність нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя на здійснення угоди. Причому, якщо в нотаріально засвідчена згода другого з подружжя вказані будь-які умови угоди, нотаріус, засвідчуючи угоду, перевіряє, чи дотримані ці умови (п. 17).
За правовою природою угода, укладена без нотаріально посвідченої згоди чоловіка, не бере участь в операції, є оспорімой. Чоловік, чиє нотаріально засвідчена згода на здійснення такої угоди не було отримано, може звернутися до суду з вимогою визнати її недійсною протягом одного року з того дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про її скоєнні.
Поряд з подружжям власниками конкретного майна можуть бути й інші особи. У подібних випадках розпорядитися річчю можна, тільки дотримуючись переважне право купівлі частки учасниками спільної власності (ст. 250 ЦК).
Захищаючи майнові права неповнолітніх дітей, ЦК містить правило, згідно з яким відчуження належних подружжю житлових приміщень, в яких проживають неповнолітні діти, може бути проведено подружжям лише за згодою органів опіки та піклування, якщо при цьому зачіпаються права та охоронювані законом інтереси дитини * (44). Природно, при розпорядженні житловими приміщеннями подружжя повинні дотримуватися і права інших членів сім'ї (п. 1 і 2 ст. 292 ЦК).
У зарубіжних країнах континентальної Європи, що встановлюють режим спільності подружнього майна, до цих пір відсутня істинне рівноправність чоловіка і дружини в управлінні та розпорядженні спільним майном. Зокрема, у Франції навіть після реформи сімейного законодавства, значно вирівняти становище жінки в сім'ї, по суті, чоловік один управляє подружньої спільністю * (45). Аналогічне правило закріплене в законодавстві Іспанії, цілого ряду держав Латинської Америки і в інших регіонах. Правда, у Франції в рамках подружньої спільності була відособлена частка, що отримала назву "резервна частина дружини", якою вона має право вільно розпоряджатися. У цю частину входить майно, набуте дружиною на свою заробітну плату, а також на інші надходження від своєї професійної діяльності * (46).
В інших же країнах реформа виробила більше значних змін. Так, сім штатів США з восьми, де закріплено режим спільності, позбавили чоловіка права керувати подружньої спільністю одноосібно. Тепер кожен з подружжя може самостійно управляти спільним майном. Згода ж іншого чоловіка необхідно в основному для здійснення деяких найбільш важливих угод, наприклад для відчуження нерухомості.
У Німеччині, де загальним є тільки приріст майна подружжя, існує ряд законодавчих обмежень навіть при розпорядженні кожним з них своїм особистим майном. Так, наприклад, чоловік належать особисто йому предметами домашнього побуту самостійно ними розпоряджається, лише отримавши згоду другого з подружжя. Причому угода, укладена без необхідної згоди другого з подружжя, є нікчемним, тоді як СК встановлює, що в подібних ситуаціях угода оспоріма.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 35. Володіння, користування і розпорядження спільним майном подружжя "
 1. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  володіння, користування і розпорядження в своїх приватних інтересах і своєї абсолютною владою. Різновидами права власності (або право власності на чужі речі) французька доктрина вважає узуфрукт, сервітут, емфітевзис. До додаткових, або аксессорним, речових прав відносяться іпотека, застава і заставна. Всі речові права абсолютні, пріоритетні, слідують за річчю. На відміну від
 2. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття з проекту Кодексу була виключена. Цим частково пояснюється те, що в § 4 гл. 37 ГК вирішуються лише самі загальні питання про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт. * (449) У строгому сенсі мірою цивільно-правової відповідальності є лише остання з названих санкцій, а саме стягнення збитків. * (450) СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1096. * (451) СЗ РФ. 1994. N 34.
 4. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 5. § 2. Оформлення спадкових прав і розділ спадщини
  володіння спадковим майном може стати перешкодою у вільному здійсненні сособственником своїх правомочностей. У таких умовах цілком логічним є звернення спадкоємців до розділу спадкового майна, що виступає в якості підстави припинення права спільної часткової власності. Розділ спадщини є найдавнішим інститутом римського права, закріплює вже в Законі
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 7. 1. Договір в системі речових і зобов'язальних правовідносин
  стаття ГК (ст. 216) зробила цей перелік незамкнутим, відкритим. Зобов'язальне право в новому ЦК складає зміст уже двох розділів ГК, один з яких присвячений загальним положенням зобов'язального права, а інший - окремими видами зобов'язань. Разом з тим поділ на "речове" і "зобов'язальне" доводиться проводити стосовно і до інших інститутів ГК. Зокрема, воно має
 8. 1. Поняття договорів найму житлових приміщень
  статтями ГК РФ (гл. 34 "Оренда") ". --- --- На це протиріччя звернув увагу Ю.К. Толстой (див.: Толстой Ю.К. Житлове право. М., 1996. С. 23). Седугин П.І. Указ. соч. С. 83. Отже, з точки зору ГК між наданням житлового приміщення орендарю і цим останнім громадянину повинно існувати проміжна ланка. Під ним мається на увазі договір,
 9. 6. Сторони у договорі
  стаття (п. 2) передбачає різні форми універсального правонаступництва на стороні ссудодателя. Так, у разі смерті громадянина або реорганізації юридичної особи, які виступали в якості позикодавців, їх права та обов'язки за договором безоплатного користування переходять до спадкоємця (правонаступнику) або до іншого особі, до якої перейшло належало ссудодателю право власності або
 10. 5.9. Рекомендації Міжнародної торгової палати для договорів франчайзингу
  володінні на дату отримання такої інформації або яка була розкрита для широкої публіки або стала частиною загального надбання іншим чином, ніж шляхом порушення зобов'язання щодо франчайзора або одного з його агентів; б) будь-яка інформація, розкриття якої необхідно для споживачів як неминучого результату здійснення ділової активності. В обов'язки франчайзі по
© 2014-2022  yport.inf.ua