Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
В.Л. Гейхман, Е.Н. Сидоренко. Коментар до Трудового кодексу Російської Федерації, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором

1. Стаття, що містить одну з основних гарантій стабільності трудового договору. ТК гарантує працівникові дотримання тих умов договору, які були обумовлені при укладенні трудового договору.
2. Зміна визначених сторонами умов трудового договору, в тому числі переклад на іншу роботу, допускається лише за згодою сторін трудового договору, за винятком випадків, передбачених ТК. Угода про зміну визначених сторонами умов трудового договору полягає в письмовій формі (див. ст. 72 ТК і коммент. До неї).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором "
 1. Стаття 60. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
  вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором, знаходить вираження один з основних принципів регулювання трудових відносин, закріплених ст. 2 ТК, а саме свобода праці, включаючи право на працю, який кожен вільно обирає або на яку вільно погоджується, право вільно розпоряджатися своїми здібностями до праці, обирати професію і рід діяльності. 2.
 2. Стаття 72. Зміна визначених сторонами умов трудового договору
  вимагати від працівника виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (див. ст. 60 ТК і коммент. До неї). Зміна визначених сторонами умов трудового договору - це зміна одного або декількох обов'язкових або додаткових умов трудового договору. Зміна змісту (умов) трудового договору можливе у таких формах: а) переведення на іншу роботу (див. ст. 72.1 ТК і
 3. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  виконання роботи у вільний від основної роботи час. Виконання працівником іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час іменується сумісництвом (див. коментар. до ст. 282). Робота, виконувана у вільний від основної роботи час на підставі трудового договору, укладеного з тим же роботодавцем, з яким працівник перебуває вже в
 4. Стаття 711. Порядок оплати роботи
  вимагати виплати йому авансу або завдатку тільки у випадках і в розмірі , зазначених у законі або договорі
 5. Стаття 285. Оплата праці осіб, які працюють за сумісництвом
  виконаний обсяг роботи. 3. Якщо працівник уклав трудовий договір про роботу за сумісництвом в районі, в якому встановлені районні коефіцієнти і надбавки до заробітної плати, оплата його праці повинна проводитися з урахуванням цих коефіцієнтів і надбавок (див. коментар. до ст. ст. 316,
 6. Стаття 60.2. Поєднання професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  виконанню додаткової роботи за іншою або такий же професії (посади) протягом встановленої тривалості робочого дня (зміни). 2. Згідно з ч. 1 коментованої статті роботодавець може доручити працівнику виконання такої додаткової роботи тільки за його письмовою згодою і за додаткову плату. Розмір додаткової плати відповідно до ст. 151 ТК встановлюється за
 7. Стаття 769. Договори на виконання науково-дослідних робіт, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести обумовлені технічним завданням замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію, а замовник зобов'язується прийняти роботу та оплатити її. 2. Договір з виконавцем може
 8. Стаття 379. Форми самозахисту
  статтю доповнено ч. 2, в якій вказується на право працівника в цілях самозахисту трудових прав відмовитися від виконання роботи також і в інших випадках, передбачених ТК або іншими федеральними законами. Наприклад, згідно зі ст. 142 ТК при затримці виплати заробітної плати на термін більше 15 днів, працівник має право припинити роботу на весь період до виплати затриманої суми. Таке
 9. Стаття 288. Додаткові підстави припинення трудового договору з особами, які працюють за сумісництвом
  стаття передбачає додаткове, крім передбачених ст. 77 ТК, підстава для звільнення працівників, що працюють за сумісництвом. Відповідно до коментарів статтею передбачене в ній додаткову підставу для припинення трудового договору може застосовуватися не до всіх працівників, які уклали трудовий договір про роботу за сумісництвом, а тільки до тих, хто уклав такий
 10. Стаття 60.1. Робота за сумісництвом
  стаття визначає два види сумісництва: внутрішнє (у того роботодавця, з яким працівник уже перебуває у трудових відносинах) і (або) зовнішнє (в іншого роботодавця). Відповідно до цієї статті працівник, що складається в трудових відносинах з роботодавцем, може укласти з цим самим роботодавцем як терміновий, так і безстроковий трудовий договір про роботу за сумісництвом і водночас він
 11. Стаття 220. Гарантії права працівників на працю в умовах, відповідних вимогам охорони праці
  статтями розділів "Робочий час" і "Час відпочинку"), а також інші вимоги, пропоновані законами і правилами охорони праці (див. коментар. до ст. ст. 212, 184, 219, 221, до статей гл. 57 ТК "Державний нагляд і контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, містять норми трудового
 12. Стаття 294. Особливості укладення трудового договору про виконання сезонних робіт
  роботи, повинні бути попереджені про це при укладенні трудового договору. Така умова має бути включено в укладається письмовий трудовий договір з працівниками. У наказі (розпорядженні) про прийом на роботу також має бути зазначено, що даний працівник приймається на сезонну роботу. Трудовий договір при прийманні на сезонні роботи може бути укладений на термін, що не перевищує
 13. Стаття 149. Оплата праці в інших випадках виконання робіт в умовах, що відхиляються від нормальних
  стаття відображає підвищення рівня гарантій для працівників при виконанні роботи в умовах, що відхиляються від нормальних. У зазначених у коментованій статті випадках оплата праці повинна провадитися в підвищеному розмірі шляхом встановлення доплат, надбавок. Виплати за роботу в умовах, що відхиляються від нормальних, можуть бути встановлені трудовим законодавством і іншими нормативними правовими
 14. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професії (посади). У такій ситуації працівник крім основної роботи виконує іншу роботу в межах встановленої для основної роботи тривалості робочого часу за рахунок інтенсивності (ущільнення) роботи протягом робочого дня. Варіанти можливого суміщення
 15. Стаття 718 . Сприяння замовника
  вимагати відшкодування завданих збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, або перенесення термінів виконання роботи, або збільшення зазначеної в договорі ціни роботи. 2. У випадках, коли виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або недогляду замовника, підрядник зберігає право на сплату йому зазначеної в договорі ціни з урахуванням виконаної
 16. 2. Наказ про прийом на роботу
  виконання тимчасових робіт може бути вказана конкретна дата закінчення цих робіт (якщо вона вказана в трудовому договорі) або момент "до закінчення робіт з генерального прибирання приміщень". Крім того, "терміновість" повинна відображатися у графі "Умови прийому на роботу, характер роботи". Наприклад, там може бути вказано: - при заміщенні відсутнього працівника - "за строковим договором на час
 17. Стаття 306. Зміна визначених сторонами умов трудового договору роботодавцем
  стаття недостатньо чітко визначає, чи вправі роботодавець - фізична особа змінювати умову про трудової функції працівника. Вважаємо, що відповідь на це питання має бути негативним. За змістом ст. 74 ТК зміна визначених сторонами умов трудового договору передбачає зміну будь-яких умов трудового договору, за винятком умови про трудової функції. Умовою про трудової функції в
 18. 43. Поняття трудового договору. Зміна та припинення трудового договору
  вимагала їх припинення; 3) розірванню трудового договору з ініціативи працівника; 4) розірванню трудового договору з ініціативи роботодавця; 5) переведення працівника за його прохання або за його згодою на роботу до іншого роботодавця або переходу на виборну посаду; 6) відмови працівника від продовження роботи у зв'язку зі зміною власника майна організації; 7) відмови працівника
© 2014-2022  yport.inf.ua