Головна
ГоловнаГромадянське , підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Суб'єкти страхової діяльності

. Послуги страховиків із страхування доповнюються супутніми страхуванню послугами з укладення та виконання страхових договорів (послуги страхових брокерів), а також послугами з розрахунку страхових тарифів та страхових резервів (послуги страхових актуаріїв). Діяльність страховиків, страхових брокерів та страхових актуаріїв іменується страховим справою або страховою діяльністю (п. 2 ст. 2 , п. 2 ст. 4.1 Закону про організацію страхової справи).
Функцію страховика виконують страхові організації та суспільства взаємного страхування * (750).
Страхова організація є комерційна організація, створена для здійснення діяльності в якості страховика. Вона повинна володіти спеціальною правоздатністю * (751). Закон встановлює для страхових організацій мінімальний розмір статутного (складеного, пайового) капіталу, який залежить від виду здійснюваного ними страхування. В даний час статутний капітал страхової організації не може бути менше 30 млн руб. (п. 3 ст. 25 Закону про організацію страхової справи). Страхові організації повинні мати ліцензію із зазначенням конкретних видів страхування, якими вони можуть займатися. Порядок ліцензування страхової діяльності врегульовано ст. 32-32.9 Закону про організацію страхової справи.
Товариство взаємного страхування є некомерційна організація, створена для страхування майнових ризиків своїх членів (фізичних та юридичних осіб). Воно являє собою самостійну організаційно-правову форму некомерційної організації і діє у відповідності з Федеральним законом від 29 листопада 2007 р. "Про взаємне страхування" * (752). Страхові премії сплачуються членами товариства у складі членських внесків. Право члена суспільства на страхову виплату грунтується на членстві в суспільстві, якщо статутом товариства не передбачено укладення договору страхування (абз. 1 п. 3 ст. 968 ЦК). Страхова діяльність товариства взаємного страхування підлягає ліцензуванню. Суспільство, яка бажає страхувати ризики сторонніх осіб, має отримати статус страхової організації, тобто перетворитися на комерційну організацію, сформувати необхідний статутний капітал і отримати ліцензію на здійснення відповідних видів страхування (п. 5 ст. 968 ЦК).
Страховими агентами є фізичні особи чи комерційні організації, які надають посередницькі послуги страховику, виступаючи від його імені та за його дорученням у відносинах страховика зі страхувальниками . Страхові агенти діють на підставі договору-доручення або агентування. Їх діяльність найчастіше зводиться до укладання договорів страхування та проведення супутніх йому заходів (наприклад, по огляду застрахованого майна для оцінки страхового ризику - ст. 945 ЦК).
Страховими брокерами є індивідуальні підприємці чи комерційні організації, які надають посередницькі послуги страховику або страхувальнику в укладенні та виконанні страхових договорів. Основна відмінність брокерів від агентів полягає в їх можливості діяти в інтересах страхувальника (наприклад, проконсультувати потенційного страхувальника з питань страхування, підшукати страховика і укласти з ним договір і т.д.). Надаючи посередницькі послуги з укладення страхових договорів, страховий брокер, в вилучення з приписи п. 2 ст. 184 ЦК, не може діяти в інтересах страхувальника і страховика одночасно (абз. 1 п . 2 ст. 8 Закону про організацію страхової справи). Страховий брокер повинен мати ліцензію.
Страховими актуаріями є фізичні особи, які розраховують страхові тарифи та страхові резерви страховика, а також проводять оцінку його інвестиційних проектів. В основі їхньої діяльності лежать актуарні розрахунки, тобто система статистичних та економіко-математичних методів, що використовує показники страхової статистики для розрахунку математичної ймовірності настання страхового випадку і т.д. Страховий актуарій може перебувати у трудових відносинах зі страховиком або ж надавати йому послуги за цивільно-правовим договором. Він повинен мати кваліфікаційний атестат (ст. 8.1 Закону про організацію страхової справи).
З метою координації своєї діяльності, представлення і захисту загальних інтересів суб'єкти страхової справи можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання (ст. 14 Закону про організацію страхової справи). Від цих об'єднань, які є юридичними особами (ст. 121 ЦК), слід відрізняти страхові пули (ст. 14.1 Закону про організацію страхової справи), тобто базуються на договорі про спільну діяльність тимчасові об'єднання страховиків для проведення конкретних страхових операцій, пов'язаних з великими, небезпечними, маловідомими або новими ризиками (наприклад, страхування у сфері космічної діяльності).
Нагляд за діяльністю суб'єктів страхової справи, включаючи ліцензування страховиків і брокерів, а також атестацію страхових актуаріїв, здійснює Федеральна служба страхового нагляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Суб'єкти страхової діяльності"
 1. § 1. Загальна характеристика страхування
  суб'єкти страхової справи можуть утворювати спілки , асоціації та інші об'єднання (ст. 14 Закону про організацію страхової справи). Від цих об'єднань, які є юридичними особами (ст. 121 ЦК), слід відрізняти страхові пули (ст. 14.1 Закону про організацію страхової справи), тобто базуються на договорі про спільну діяльність тимчасові об'єднання страховиків для проведення конкретних
 2. 1. Юридична особистість страховика
  суб'єктам страхової діяльності (страхової справи) - страховим організаціям, товариствам взаємного страхування, страховим брокерам - право на здійснення діяльності зі страхування, перестрахування, взаємному страхуванню, страхової брокерської діяльності, із зазначенням у ній передбачених класифікацією відповідних видів страхування (абз. 2 п. 2 ст. 4.1, п. 1 ст. 6, ст. 32 Закону про
 3. 2. Об'єднання учасників страхової діяльності
  суб'єкти страхової діяльності (страхової справи) - страхові організації, товариства взаємного страхування, страхові брокери і страхові актуарії - можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання (п. 1 ст. 14 Закону про організацію страхової справи). --- Вони підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру суб'єктів страхової справи, реєстр об'єднань
 4. 5.18. Страхування
  суб'єктів страхового правовідносини входять: страховик, страхувальник, особливі треті особи (застрахований і вигодонабувач: застрахованим може бути будь-яка особа, яка укладає договір або призначена ним (при страхуванні дітей), а вигодонабувачем спадкоємець або призначена особа, на чию користь укладено договір). Сторонами за договором страхування виступають страховик і страхувальник.
 5. § 2. Місцева адміністрація
  суб'єктів Федерації. Місцева адміністрація утворюється для реалізації повноважень місцевого самоврядування. Вона, як правило, є органом загальної компетенції у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності та наділяється правами юридичної особи. Наприклад, відповідно з Положенням про адміністрацію муніципального освіти міста Пушкіна, затвердженим постановою Пушкінського
 6. § 1. Поняття комерційного права
  суб'єктивного (особистого) ознаки. Комерційні відносини - це відносини, що регулюються цивільним правом, учасниками яких є спеціальні суб'єкти цивільного права - підприємці (особи, які здійснюють підприємницьку діяльність). На підприємців і відносини з їх участю в рамках цивільного права поширюється особливий нормативно-правовий режим. Комерційне право.
 7. § 2. Джерела комерційного права
  суб'єктивне. суб'єктивність і елементи цієї системи - галузі законодавства, оскільки тексти складових їх нормативних актів компонуються законодавцем довільно, виходячи з практичної доцільності. Одні нормативні акти містять переважно норми однієї галузі права , наприклад, цивільний, кримінальний кодекси. Такі нормативні акти іменують галузевими і відносять до основних галузей
 8. § 2. Створення комерційних організацій
  суб'єкті права, закріпленість його за створюваної комерційної організацією. З економічної точки зору в даному випадку відбувається відокремлення функції продуктивного (комерційного) використання капіталу засновника від решти його капіталу, що власне і характерно для ринкової економіки. Особливо важливе значення це має при об'єднанні капіталів багатьох засновників для здійснення
 9. § 4. Акціонерні товариства
  суб'єктність акціонерних товариств, як і інших комерційних організацій, є загальною, вони мають цивільні права і несуть обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених федеральними законами Виняток становлять тільки ті види діяльності, для заняття якими необхідно отримання спеціальної ліцензії (банки, страхові компанії тощо). Якщо умовами
 10. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  суб'єктів РФ, а також на території інших адміністративно-територіальних утворень РФ, причому на одній і тій же території може бути утворена тільки одна торгово-промислова палата. Законом передбачено значні права, надані ТПП, серед яких найважливішими можна назвати здійснення незалежної експертизи проектів нормативних актів в галузі економіки, зовнішньоекономічних
© 2014-2022  yport.inf.ua