Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Вільне використання твору, яка не є порушенням виключного прав

а
1) Без згоди правовласника та без виплати йому винагороди допускається:
- Вільне використання твору будь-якою особою щодо твору, який перейшов у суспільне надбання.
- Перепродаж (інше відчуження) оригіналу або примірників твору, введеного в цивільний оборот шляхом їх продажу або іншого відчуження.
- Відтворення громадянином виключно в особистих цілях правомірно оприлюдненого твору.
- Тимчасове безоплатне користування екземплярами творів, наданих бібліотекою.
- Відтворення, повідомлення в ефір або по кабелю фотографічного твори, твори архітектури або твори образотворчого мистецтва, які постійно знаходяться в місці, відкритому для вільного відвідування.
- Публічне виконання музичного твору під час офіційної чи релігійної церемонії або похорону.
- Відтворення твору для здійснення судочинства.
2) Без згоди правовласника та без виплати йому винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора, твір якого використовується, і джерела запозичення допускається:
- Цитування оприлюднених творів.
- Використання оприлюднених творів як ілюстрацій у навчальних цілях.
- Відтворення опублікованих статей з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів такого ж характеру (якщо тільки це не було спеціально заборонено автором або іншим правовласником).
- Відтворення публічно виголошених політичних промов, звернень, доповідей та інших аналогічних творів.
- Відтворення або повідомлення для загального відома в оглядах поточних подій творів, які стають побаченими або почутими в ході таких подій.
- Відтворення спеціальними способами для сліпих опублікованих творів, окрім творів, спеціально створених для відтворення такими способами.
- Репродукування (факсимільне відтворення) творів бібліотеками та архівами в єдиному екземплярі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вільне використання твору, яка не є порушенням виключного прав "
 1. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
  Поняття інтелектуальної власності. Одним з об'єктів цивільних прав є інтелектуальна власність (ст. 128 ЦК). З 1 січня 2008 р. даним терміном в російському законодавстві позначаються результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона. Іншими
 2. § 1. Загальні положення про заповіті
  Поняття заповіту. Право визначати долю майна на випадок смерті є елементом правоздатності фізичної особи (громадянина Російської Федерації, іноземного громадянина, особи без громадянства; далі для стислості - громадянина), що випливає зі ст. 18 ГК. Розпорядитися майном на випадок смерті можна тільки шляхом складання заповіту (п. 1 ст. 1118 ЦК). Заповіт - це одностороння
 3. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію поділяють і багато сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
 4. 1. Поняття і сфера застосування
  Значення і сфера застосування Значення комерційної концесії (франчайзингу, франшизи) полягає в тому, що дана договірна форма є оптимальним засобом розширення бізнесу великих фірм та інших комерційних організацій-правовласників, що забезпечують за допомогою цього договору підтримка високих стандартів відповідної підприємницької діяльності. При цьому використання комерційної
 5. 6. Виконання позикового зобов'язання
  Як відомо, концепція виконання цивільно-правових зобов'язань будується на принципах реального та належного виконання. Принцип реального виконання означає, що боржник зобов'язаний вчинити саме ті дії, які становлять предмет відповідного зобов'язання (іншими словами, вчинити ці дії в натурі). Принцип належного виконання полягає в тому, що вказані дії по
 6. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  В основі ігор і парі лежить ризик, який, укладаючи між собою договір, беруть на себе сторони. В.А. Ойгензіхт в одній зі своїх робіт піддав аналізу більше сотні мали місце в різний час висловлювань щодо питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. ---
 7. 5.11. Рекомендації Міжнародної торгової палати для дистриб'юторських контрактів
  Типовий дистриб'юторський контракт МТП призначений для взаємовідносин сторін у міжнародних комерційних відносинах, коли дистриб'ютори виступають в ролі покупців - оптових торговців і імпортерів і організують розміщення товарів на договірній території (у цьому їхня відмінність від дилерів, які реалізують товари на рівні роздрібної торгівлі). Дистриб'ютор - не посередники або брокер, він купує
 8. § 5. Найважливіші особливості регулювання права власності
  Регулювання права власності зазнає у процесі своєї еволюції ряд принципових змін. Традиційне визнання виняткових правомочностей володіння, користування і розпорядження майном відповідає загальним цілям і завданням експлуатації та захисту приватної власності. Разом з тим на сучасній стадії державно-монополістичного капіталізму правовий режим власності значно
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  За десятиліття, що минув з першого видання книги, тема співвідношення віндикації з реституцією придбала велику популярність і стала ледь чи не найпоширенішим предметом наукових досліджень початківців цивілістів. З'явилося багато робіт, присвячених цим темам. прояснить та практичні аспекти застосування норм про реституцію. Це вже не дає підстав розцінювати проблематику реституції як
 10. 4. Злочини проти інтересів держави
  В Англії, в найбільш авторитетних курсах кримінального права, такі державні злочини, як зрада, підбурювання до заколоту, шпигунство, виділяються в самостійну категорію під назвою або "злочини проти безпеки держави" (Сміт і Хоган), або "злочини проти корони і уряду" (Хупер). Англійський юрист Хелсбері виділяє спеціальну групу злочинів - проти
© 2014-2022  yport.inf.ua