Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Ціна договору підряду

. Оскільки договір підряду - завжди відшкодувальний договір, то виконана підрядником робота і досягнутий результат вимагають оплати замовником. Між предметом даного договору і ціною існує послідовна зв'язок: зазвичай оплата здійснюється після закінчення всіх робіт і здачі результату, а тому по відношенню до результату ("причини") є "наслідком" (див. ст. 711 ЦК). Ціна роботи узгоджується сторонами договору при його укладенні, при цьому сторони можуть визначити саму ціну або тільки спосіб її визначення. Разом з тим, оскільки ціна (на відміну від предмета) не є об'єктивно-істотною умовою договору підряду, неузгодженість ціни або хоча б способу її визначення при укладенні даного договору не перешкоджає його укладення. У такому випадку ціну визначають порівнянні обставини і звичайні розцінки за аналогічну роботу (див. п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ЦК). Ціна включає в себе компенсацію витрат підрядника та належна йому винагорода за виконану працю і досягнутий результат (див. п. 2 ст. 709 ЦК).
Ціна при значущості обсягу та складності виконуваної роботи, а також різноманітності її складових може визначатися шляхом складання спеціального документа - кошторису. У деяких випадках складання кошторису обов'язково (див. ст. 743 ЦК). Кошторис може складатися обома сторонами договору або тільки підрядником, компетентним у питаннях виконання роботи, при цьому в першому випадку кошторис (включаючи всі утворюють її пункти) стає частиною договору підряду з моменту її узгодження сторонами, а в другому - з моменту її підтвердження замовником. Зазвичай кошторис є твердою і тільки при наявності спеціального застереження в договорі - приблизної (див. п. 3, 4 ст. 709 ЦК). Різниця між двома видами кошторису полягає насамперед в різних можливостях сторін щодо їх зміни, а також в неоднакове на них вплив з боку деяких обставин (СР п. 5 та абз. 2 п. 6 ст. 709 ЦК).
1. Приблизна ціна (кошторис) виходячи з самою своєю суттю дає сторонам договору можливість вільного її зміни. А оскільки вільне зміна приблизного кошторису можливо тільки в певних (і узгоджених сторонами) межах, закон особливо регулює питання про таке перевищення, яке виходить за допустимі межі. Таке істотне перевищення пов'язане з двома умовами: a) необхідністю проведення додаткових робіт і б) своєчасністю попередження підрядником замовника. Буквальне тлумачення правила абз. 1 п. 5 ст. 709 ЦК (в частині згадуваних тут "додаткових робіт" - тобто нових, раніше не узгоджених робіт) означає, що в тих випадках, коли істотне подорожчання приблизної ціни (кошторису) викликане іншими обставинами (наприклад, подорожчанням узгоджених робіт або вартості матеріалів , змінами в системі оподаткування та інш.), підрядник зобов'язаний виконати роботи за ціною, визначеною у договорі (а якщо бути більш точним - не вправі вийти за межі, передбачені приблизною кошторисом). До речі, саме це наслідок прямо передбачено законом і в тому випадку, якщо підрядник своєчасно не попередив замовника про істотне перевищення ціни (кошторису). Замовник, своєчасно попереджений про істотне перевищення ціни (кошторису) через необхідність проведення додаткових робіт, може погодитися або не погодитися з таким перевищенням, в останньому випадку (при незгоді) він має право відмовитися від договору, повідомивши про це підрядника, і при цьому зобов'язаний оплатити йому ціну за частину виконаних робіт (див. п. 5 ст. 709 ЦК).
2. При твердою ціною (кошторису) сторони не вправі вимагати її зміни (підрядник - збільшення, а замовник - зменшення), навіть якщо при укладанні договору виключалася неможливість передбачити весь обсяг підлягають виконанню робіт або необхідних витрат. І тільки при істотному зростанні вартості матеріалів і устаткування, наданих підрядчиком, а також надають йому третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладенні договору, підрядник має право вимагати збільшення встановленої ціни, а при відмові замовника виконати цю вимогу - розірвання договору в судовому порядку на підставі ст. 451 ЦК (див. п. 6 ст. 709 ЦК) * (411).
3. На тлі правил п. 5 та абз. 2 п. 6 ст. 709 ГК, особливо присвячених перегляду відповідно приблизною і твердого кошторису (причому в тому і іншому випадку - в бік її подорожчання), відомі і універсальні підстави перегляду ціни, не пов'язані з видом кошторису (тобто не знаходяться в залежності від того, є вона твердою або приблизною). Саме такою підставою є економія підрядника, при якій фактичні витрати підрядника при виконанні роботи виявилися менше юридичних (тобто тих, які враховувалися при визначенні ціни). За загальним правилом економія підрядника не впливає на узгоджену ціну, а тому підрядник зберігає право на оплату робіт за ціною, передбаченої договором. Однак замовник може доводити, що економія підрядника вплинула на якість виконаних робіт і, довівши це, домогтися перегляду ціни у бік її зменшення (див. п. 1 ст. 710 ЦК). Перегляд ціни у бік її зменшення незалежно від виду кошторису можливий також у разі, якщо за підрядником залишається невикористаний матеріал замовника (див. п. 1 ст. 713 ЦК), а також при неналежну якість виконаної роботи, коли замовник вимагає відповідного зменшення встановленої за роботу ціни (див. п. 1 ст. 723 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ціна договору підряду "
 1. § 1. Підряд
  ціна вважається твердою. Крім того, важливо врахувати, що підряд відноситься до числа тих договорів, на які поширюється дія п. 3 ст. 424 ГК, згідно з якою, якщо ні законодавство, ні договір не дозволяють визначити ціну договору, то ціна, на яку має право підрядник, - це середня ціна таких робіт у порівнянних обставин. Таким Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф.
 2. § 1. Загальні положення про підряд
  ціна (на відміну від предмета) не є об'єктивно-істотною умовою договору підряду, неузгодженість ціни або хоча б способу її визначення при укладенні даного договору не перешкоджає його укладення. У такому випадку ціну визначають порівнянні обставини і звичайні розцінки за аналогічну роботу (див. п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 709 ЦК). Ціна включає в себе компенсацію витрат
 3. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  договору. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результати (п. 1 ст. 758 ЦК). Зазначений договір, як і договір будівельного підряду, безпосередньо пов'язаний зі сферою капітального
 4. 2. Зміст договору підряду
  ціна підлягають виконанню робіт або способи її визначення. Однак за відсутності в договорі підряду таких вказівок ціна визначається відповідно до п. 3 ст. 424 ГК. Ціна у договорі підряду складається з двох складових і включає: по-перше, компенсацію витрат, понесених підрядником, і, по-друге, належне йому винагороду за виконану роботу. Якщо виконувані роботи
 5. 21.1. Загальні положення про підряд
  ціна. У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи (проміжні терміни). Підрядник несе відповідальність за порушення як початкового і кінцевого, так і проміжних строків виконання роботи (ст. 708 ГК РФ). Також у договорі має бути вказана ціна
 6. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  ціна встановлюється угодою сторін. У випадках, передбачених законом, застосовуються ціни, які встановлюються або регулюються уповноваженими на те державними органами. Зміна ціни після укладення договору допускається у випадках і на умовах, передбачених самим договором, законом або у встановленому законом порядку. Наприклад, Федеральний закон «Про закупівлі та постачання
 7. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  ціна - це ціна, що складається на ринку під впливом попиту та пропозиції і, отже, не регульована державою. Різновидом вільної ціни є договірна ціна, яка визначається вільним розсудом сторін. Регульована ціна - ціна, яка визначається уповноваженими органом держави. Методи визначення такої ціни можуть бути різними: визначення верхнього або нижньої межі ціни,
 8. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  ціна угоди; наявність у угоди побутового характеру (вона повинна задовольняти звичайні, в тому числі щоденні, потреби самого малолітнього або членів його сім'ї (придбання продуктів харчування, квитки в кіно, іграшок, канцелярських приладдя, оплата проїзду в транспорті, оренда спортінвентарю, здійснення дрібного ремонту тощо); відповідність дрібної (незначною) ціни угоди та її
 9. § 5. Умовні угоди
  ціна), то вказана особа набуває право власності на річ і може тепер вимагати від відчужувача видачі речі (ст. 301 ЦК) * (594). Стан підвішеності існує не тільки при відкладальною, а й при отменітельнимумовою, оскільки у момент скоєння отменітельним обумовленої угоди залишається неясним, чи припиниться в майбутньому її дія чи ні. Незважаючи на стан підвішеності,
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  ціна (ст. 424 ЦК). Еквівалентність обміну припускає тільки таке зустрічне надання, яке відповідає суспільної вартості товару. Еквівалентний обмін завжди передбачає возмездность відносин, але не всяка возмездность свідчить про еквівалентність здійсненого обміну, оскільки возмездность увазі плату чи інше зустрічну надання взагалі, часом досить далеке
© 2014-2022  yport.inf.ua