Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Предмет договору підряду

. Предмет договору підряду - діяльність підрядника по: a) виготовлення або б) переробці речі (тобто створення нового об'єкта речового права в результаті знищення іншого об'єкта - матеріалу, сировини, іншого майна); в) обробці речі (тобто зміни властивостей наявного об'єкта речового права); г) виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові (див. п. 1 ст. 703 ЦК). Звідси підрядним результатом можуть бути: a) новостворена річ (побудований будинок, зшитий костюм), б) нове або оновлене (відновлене) споживчу якість існуючої речі (відремонтований будинок, відпрасований костюм); в) іншої об'єктивований результат (розроблена технічна документація, перенесене з одного місця на інше майно, зроблена зачіска і т.д.). Діяльність підрядника може бути як творчій, так і спрямованої на знищення тих чи інших об'єктів (роботи з демонтажу будівлі, розчищення території, знищення відходів * (406) і т.п.). Підрядним результату притаманні такі ознаки. Всякий підрядний результат:
згідно п. 1 ст. 702 та п. 1 ст. 703 ЦК повинен бути здатним до здачі, тобто передаватися за актом прийому-передачі, включаючи у відповідних випадках і фізичну його передачу (вручення), а якщо таким є виготовлена річ, підрядник передає права на цю річ замовнику (див. п. 2 ст. 703 ЦК) * (407);
будучи здатним до здачі, повинен бути уречевленим або, принаймні, матеріалізованим (у новій речі або в оновленому її якості) і віддільним (від виконаної роботи), тобто здатним до автономного існування (від особистості підрядника). Відповідно конструкцією підряду не охоплюються результати, які мають матеріального ефекту і не здатні до автономного існування. Саме з цієї причини надана консультація (інформація), заспівана пісня, зіграний спектакль негайно "поглинаються" клієнтом, слухачем, глядачем, складаючи предмет самостійного договору на надання відповідних (консультаційних, інформаційних, культурно-видовищних) послуг (див. гл. 39 ЦК) ;
в принципі може бути об'єктом гарантії підрядника (див. ст. 722 ЦК). Мова при цьому йде не про реальність існування такої гарантії, а про потенційну можливість її існування, про те, що підрядник, будучи фахівцем у відповідній сфері (будівництві будинків, пошитті одягу, ремонті апаратури тощо), може щоразу гарантувати якість результату, а значить, і задоволення потреб замовника. Говорячи інакше, йдеться про передбачуваність підрядного результату, який за умови належного виконання сторонами підрядного договору обов'язково має настати * (408). Цього не можна сказати про виконавців послуг (педагогах, лікарях, артистах і т.п.), виконавський професіоналізм і віртуозність яких не можуть бути достатньою гарантією сприйняття учнем преподносимого матеріалу і наступного його вступу до вузу, засвоєння організмом пацієнта призначеного лікування і подальшого його позбавлення від недуги (так само як і успіху вистави, концерту тощо);
характеризується тісним зв'язком з майновою сферою. Підрядний результат або сам є майном (побудований будинок, зшитий костюм), або яким-небудь його якістю, властивістю, ознакою (відремонтований будинок, відпрасований костюм, перенесена меблі, вимитий підлогу), при цьому його виникнення знову-таки зазвичай пов'язане з використанням різного майна (матеріалів, * (409) обладнання і інш.). І тільки окремі підрядні результати можуть мати зв'язок з особистістю замовника (зроблена зачіска, макіяж, манікюр і т.д.), які саме з цієї причини близько підходять до суміжній з підрядом сфері надання послуг * (410).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Предмет договору підряду "
 1. § 1. Підряд
  предмета. Договори будівельного підряду виділені в спеціальний вид за таким критерієм, як особливість предмета договору: це повинні бути будівельні роботи, в тому числі і ремонтні, монтажні, пусконалагоджувальні роботи або реконструкція будівель, споруд та інших об'єктів. Разом з тим у випадках, коли предметом договору є будівництво, що виконується для задоволення споживчих потреб
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  предметів їх відання. У цих актах виражається воля держави, що відображає загальні його інтереси в регульованій сфері суспільних відносин. Акти, видавані органами виконавчої влади, вдягаються в різні форми, наприклад, акти державного регулювання (постанови, розпорядження), планові акти (програми, проекти), методичні вказівки, інструкції, положення, листи і т.п. На
 3. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  предметом договору підряду є результат роботи підрядника. На момент укладення договору підряду даного результату ще не існує в природі, але це не означає, що виникло між замовником і підрядником правовідносини безоб'ектно. Об'єкт в ньому присутня, але якщо спочатку він виражений в завданні замовника у нематеріальній формі, тобто у вигляді того бажаного для замовника результату,
 4. § 1. Загальні положення про підряд
  предмет договору), інше - оплата даного результату. Оскільки мова йде саме про оплату результату роботи (див. п. 1 ст. 702 ЦК) і про ціну робіт (див. ст. 709 ЦК), підрядний результат повинен оплачуватися грошима і нічим іншим. При передачі виконаного за індивідуальним замовленням результату роботи на інших умовах наявності змішаний договір, що сполучає в собі елементи підряду та інших договорів в
 5. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  предметів. Якщо в договорі на виконання НДР ним є результат наукового дослідження, який має бути досягнутий у ході творчого виконання технічного завдання замовника, то договір на виконання ДКР спрямований на вирішення більш конкретних завдань, а саме на розробку зразка нового виробу, конструкторської документації, нової технології і т.п. Обидва договори є консесуальними,
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  предмет незаконного позбавлення волі 24. Idem per idem [ідем пер ідем] - те ж за допомогою того ж; визначення через яке визначається 25. In brevi [ін бреві] - коротко 26. In corpore [ін корпоре] - в повному складі 27. In pleno [ін ПЛЕН] - в повному складі 28. In re [ін ре] - на ділі 29. In situ [ин ситу] - в місці знаходження 30. In deposito [ін депозіто] - на зберігання 31. Inter alia
 7. 76. ДОГОВІР НАЙМУ І ЙОГО ВИДИ. ДОГОВІР ПІДРЯДУ
  предмет найму та наймана плата. Наймана плата повинна була виражатися у грошовій формі. Виняток: при наймі земельних ділянок - в натуральній формі, коли наймана плата вносилася у вигляді частки від отриманого на цій ділянці врожаю (colonia partiaria). Наймана плата мала бути: певної (certa), а не залежної від розсуду одного з контрагентів; дійсної (vera), а не уявної під
 8. 2. Зміст договору підряду
  предмет. З аналізу ст. 702 ГК випливає, що предметом договору підряду є як сама робота (діяльність з виготовлення речі, її переробці чи обробці, інші види робіт), так і її матеріалізований результат. При відсутності в договорі підряду умови про предмет або при недосягненні сторонами угоди про його предмет, договір вважається неукладеним. Враховуючи, що предметом договору
 9. 3. Виконання зобов'язань з договору підряду
  предмету підряду. Ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження майна, необхідного для здійснення передбачених договором підряду робіт, відноситься: - до матеріалів та обладнання, наданими для виробництва, переробки або обробки речі; - до переданої для переробки (обробки) речі; - до іншого використовуваному для виконання договору майну. Згідно ст. 705 ГК
 10. 4. Наслідки порушення зобов'язань з договору підряду
  предмета договору підряду. У зв'язку з цим у випадках, коли робота виконана підрядником з відступами від договору підряду, що погіршили результат роботи, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в договорі використання або (за відсутності в договорі відповідної умови) - непридатним для звичайного використання, замовнику надається ряд
© 2014-2022  yport.inf.ua