Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням загально-жавного боргу (п. «б» ч. 2 ст. 105 КК) .


Подібне вбивство має місце, коли воно відбувається з метою перешкодити потерпілому виконувати службовий або громадський обов'язок, а також за мотивами помсти за такі дії. Пленум Вер-ховного Суду РФ роз'яснив, що під здійсненням службової діяльності слід розуміти дії будь-якої особи, що входять в коло його службових обов'язків, що випливають з трудового до-говору з державними, кооперативними та іншими зарегистри-рова в установленому порядку підприємствами та організаціями, діяльність яких не суперечить законодавству, а під виконанням громадського обов'язку - здійснення гра-Ждан як спеціально покладених на них громадських обов'яз-занностей, так і інших дій в інтересах суспільства або від-ділових осіб (припинення правопорушень, повідомлення органам влади про вчинені або підготовлювані злочини і т.п.) 2.
Для кваліфікації не має значення час, що минув з мо-мента вчинення зазначених діянь. Головне, щоб вбивство було скоєно у зв'язку з їх виконанням.
Потерпілими по даному виду вбивства можуть бути як са-ми виконавці службових чи громадських функцій, так і їх близькі. Під близькими слід розуміти родичів, осіб, які перебувають у властивості з потерпілим, а також інших осіб, життя, здоров'я і благополуччя яких в силу сформованих жизнен-них обставин дороги потерпілому (п. 3 ст. 5 КПК РФ).
У випадках коли має місце вбивство, вчинене у зв'язку з виконанням убитим свого службового або громадського обов'язку, виділене в самостійний склад, вчинене має кваліфікуватися за спеціальною нормою (ст. 277, 295, 317 КК).
В)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вбивство особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням загально-жавного боргу (п.« б »ч. 2 ст. 105 КК)."
 1. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
  особи, відкривати філії та представництва. Кредитні організації за участю іноземного капіталу, у тому числі дочірні банки зарубіжних і міжнародних банків, а також їх філії та представництва підпорядковуються чинному в Росії правовому режиму і входять до складу російської банківської системи. Навпаки, дочірні банки російських банків за кордоном, а також відкриваються російськими банками
 2. Глава 24 Формування нової системи права
  вбивство. Артикули розрізняли умисне (каравшееся відсіканням голови), необережне (карається тілесним укладанням, штрафом, шпіцрутенами), випадкове (ненаказуемое). До найбільш тяжких видів вбивств законодавець відносив: вбивство по найму, отруєння, вбивство батька, матері, дитини або офіцера. Особлива етична забарвлення цих складів очевидна, за цим слідував і особливий вид покарання -
 3. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  вбивства потерпілого спільними діями кількох винних шляхом погроз, жорстокого поводження або приниження людської гідності потерпілого; вчинення розпусних дій декількома винними одночасно; завідомо неправдиве повідомлення про одне й те ж акті тероризму кількома особами за домовленістю між собою і т.д.). Законодавцем як обтяжливої обставини виділена
 4. Стаття 97. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру Коментар до статті 97
  вбивства, як видно з акта судово-психіатричної експертизи, було встановлено, що він виявляв ознаки легкої розумової відсталості з емоційно-вольовою порушенням, у зв'язку з чим міг не повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними, тобто мало місце психічний розлад, що не виключає його осудності. Примусові заходи
 5. Стаття 105. Вбивство Коментар до статті 105
  вбивством розуміється протиправне умисне заподіяння смерті іншій людині. Це визначення, вперше закріплене в російському кримінальному законі, дозволяє успішно вирішувати питання відмежування даного злочину від самогубства, заподіяння смерті з необережності, правомірних випадків заподіяння смерті (наприклад, у стані необхідної оборони) та знищення інших, крім людини, об'єктів
 6. Стаття 295. Посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування Коментар до статті 295
  вбивство (ст. 105 КК РФ) "вказується:" До близьких потерпілому особам, поряд з близькими родичами, можуть ставитися інші особи, перебувають з ним у родинних стосунках, властивості (родичі чоловіка), а також особи, життя, здоров'я і благополуччя яких завідомо для винного дороги потерпілому в силу сформованих особистих відносин ". --- --- Бюлетень Верховного Суду РФ.
 7. Тема 8.3. Кримінально-правова відповідальність
  вбивство, передбачає, що, якщо воно вчинене при обтяжуючих обставинах, застосовуються заходи покарання у вигляді тривалих термінів позбавлення волі або смертної кари. Наприклад, якщо вбивство скоєно або у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку, або з мотивів національної або релігійної ворожнечі, або способом, небезпечним для життя багатьох людей, і т.д. У той же час
 8. 12.2. Кримінальна відповідальність за окремі злочини проти особистості, у сфері економіки, проти громадської безпеки та громадського порядку, проти державної влади
  вбивство взагалі і вбивство при обтяжуючих обставинах. Зокрема, ст. 105 КК РФ у частині першій дає визначення: вбивство - це умисне заподіяння смерті іншій людині. За цей кримінальне діяння встановлено покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до п'ятнадцяти років. Частина друга ст. 105 КК закріпила обтяжуючі обставини при вбивстві. Це вбивство: а) двох або більше осіб;
 9. 3. Предмет злочину
  вбивства, "фомка" при вчиненні квартирної крадіжки, розмножувальна техніка при виготовленні фальшивих грошей і т.д.). Одна і та ж річ може в одних випадках виступати як предмет злочину, в інших - як знаряддя чи засоби вчинення злочину. Так, наприклад , автомобіль буде предметом злочину при його викраденні і засобом вчинення злочину при вивезенні на ньому викраденого
 10. 4. Обставини, які обтяжують покарання
  вбивство, імітувавши загибель людини при пожежі. Крім цього винним може бути скоєно один злочин, щоб полегшити вчинення іншого. Наприклад, щоб заволодіти цінностями, винний вбиває власника цих цінностей як перешкоду для заволодіння ними. Вчинення злочину щодо особи або його близьких у зв'язку зі здійсненням даною особою службової діяльності або виконанням
© 2014-2022  yport.inf.ua