Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

Запитання для самоперевірки

1. Назвіть основні міжнародно-правові акти у галузі права арешту суден і дайте їм коротку характеристику.
2. За яким вимогам може бути арештоване судно згідно з положеннями Кодексу торговельного мореплавства Російської Федерації?
3. Які заходи захисту власника арештованого судна встановлені національним законодавством?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання для самоперевірки "
 1. Матеріали для самоперевірки та практичні завдання
  для самоперевірки та практичні
 2. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під загальною аварією, і які її ознаки? 2. Які принципи розподілу загальної аварії? 3. У якому порядку здійснюється розрахунок збитків по загальній аварії? 4. Що розуміється під морським
 3. Запитання для самоперевірки
  1. За допомогою яких методів забезпечується безпека мореплавання? 2. Якими правомочностями володіє капітан морського порту з контролю за безпекою міжнародного мореплавства? 3. Які правові наслідки порушення судами портових правил? 4. Назвіть основні міжнародні правові акти, що передбачають обов'язок держав проводити розслідування морських
 4. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під міжнародним морським суперечкою? 2. Які засоби вирішення міжнародних морських суперечок передбачені Конвенцією ООН з морського права 1982 р.? 3. Яку роль у вирішенні морських суперечок виконує Міжнародний трибунал з морського
 5. Запитання для самоперевірки
  1. Що розуміється під лоцманськими послугами, і які цілі їх здійснення? 2. На які види поділяється лоцманська проводка судів? 3. Які міжнародно-правові вимоги встановлені до безпечного приймання лоцмана на судно і сходу його з судна? 4. У яких випадках капітан судна має право відмовитися від послуг морського лоцмана? 5. Хто несе відповідальність за неналежну лоцманську проводку судна?
 6. Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009
  питання для самоперевірки студентами отриманих знань, список літератури, рекомендованої для прочитання при підготовці до здачі заліків та іспитів, а також додатки, які допоможуть у вивченні дисципліни "Медичне право ". Для студентів медичних та юридичних вузів, а також практикуючих юристів та медичних
 7. Методичні вказівки
  питань на базі національного законодавства досліджуваних країн, для чого передбачається крім підручника самостійне вивчення студентами основний і додаткової спеціальної літератури як з загальних питань, так і по праву окремих країн. Очікується, що, приступаючи до освоєння курсу, студенти вивчили політичну економію, теорію держави і права, римське приватне право, державне
 8. Стаття 338. Постановка питань, які підлягають раз-рішенням присяжними засідателями
  питання, що підлягають доз-шению присяжними засідателями, зачитує їх і передає сторонам. 2. Сторони вправі висловити свої зауваження за змістом і формулюванні питань і внести пропозиції про постановку нових питань. При цьому суддя не вправі відмовити підсудному або його захиснику в постановці питань про наявність у кримінальній справі фактичних обставин, що виключають відповідальність
 9. Права та обов'язки експерта в процесі
  питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу і їх представникам представити в письмовому вигляді питання експерту. Поставлені
 10. Стаття 339. Зміст питань присяжним засе Датель
  питання: 1) чи доведено, що діяння мало місце; 2) чи доведено, що це діяння вчинив підсудний; 3) чи винен підсудний у вчиненні цього діяння. 2. У питально аркуші можлива також постановка одного основного питання про винність підсудного, що є з'єднанням питань, зазначених у частині першій цієї статті. 3. Після основного питання про винність підсудного можуть ставитися
 11. Стаття 343. Винесення вердикту
  питань повинні прагнути до прийняття одностайних рішень. Якщо присяжним засідателям при обговоренні протягом 3 годин не вдалося досягти одностайності, то рішення приймається го-лосованіем. 2. Обвинувальний вердикт вважається прийнятим, якщо за позитивні відповіді на кожен з трьох питань, зазначених у частині першій статті 339 цього Кодексу, проголосувала більшість присяжних засідателів.
 12. Стаття 282. Допит експерта
  питання сторонами. При цьому перші питання задає сторона, з ініціативи якої була призначена експертиза. 3. При необхідності суд має право надати експерту час, необхідний для підготовки відповідей на питання суду і
 13. Стаття 14
  питань, передбачених у статті 11, прийнято іншою стороною в явно вираженій формі , певне таким чином право підлягає застосуванню за вказаними
 14. Контрольні питання по темі
  питання про визнання безвісного відсутності і оголошенні ^ громадянина померлим? д, 6 Що таке емансипація несовершеннолетнего7
 15. Стаття 104. Оскарження ухвали суду з питань, пов'язаних із судовими витратами
  питання? Відповідь. Відповідно до ст. 201 ЦПК України суд, який прийняв рішення по справі, може прийняти додаткове рішення у випадку, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. У даному випадку судом, який прийняв рішення по справі, є касаційна інстанція. Проте відповідно до ч. 3 ст. 98 ЦПК РФ питання про розподіл судових витрат у тому випадку, якщо він не був дозволений судом
 16. Стаття 300. Вирішення питання про осудність підсівши-димого
  питання про осудність під-судимого, якщо даний питання виникало в ході попереднього розслідування або судового розгляду. 2. Визнавши, що підсудний під час вчинення діяння перебував у стані неосудності або у підсудного після вдосконалення-ності злочину настало психічний розлад, яка позбавляє його можливості усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх
 17. Стаття 283. Виробництво судової експертизи
  питання експерту. Поставлені питання повинні бути оголошені і по них заслухані думки учасників судового розгляду. Розглянувши зазначені питання, суд своєю ухвалою або постановою відхиляє ті з них, які не відносяться до кримінальної справи або ком-тенції експерта, формулює нові питання. 3. Судова експертиза проводиться в порядку, встановленому главою 27 цього
 18. М. Л. Завражнов. Аграрне право.Шпаргалкі, 2008
  питання курсу "Аграрне право" відповідно до Державного освітнього стандарту. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
© 2014-2022  yport.inf.ua