Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
В.Х. Улюкаєв, В.Е. Чуркін, В.В. Нахратов, Д.В. Литвинов. Земельне право, 2010 - перейти до змісту підручника

§ 6. Виникнення, зміна і припинення земельних правовідносин

Земельні відносини необхідно сприймати не тільки в статиці, а й у динаміці. Вони можуть виникати, змінюватися і припинятися, і це їх розвиток, постійна рухливість передбачаються правовою нормою. Правова норма вказує на юридичний факт (дія, бездіяльність, подія і т.п.), який породжує певні права та обов'язки для учасників земельних відносин (відведення земельної ділянки, зміна його кордонів, повне його вилучення або часткове зменшення і т.д.) . При цьому вона виходить з рухливості земельних відносин.
Юридичним фактом, що служить підставою для виникнення відносин з приводу надання землі, є заява (клопотання) про це зацікавленої особи. На цій початковій стадії земельних відносин можуть проводитися обстеження затребуваного ділянки, необхідні узгодження та інші дії. Юридичним фактом, що служить підставою для наступної стадії земельних відносин - відведення землі, виступає рішення компетентного органу про надання заявнику даного конкретної ділянки. Юридичним фактом, що створює право на відведення заявнику ділянки, може служити також договір, наприклад при наданні землі в оренду.
Потім настає стадія безпосереднього користування землею, що пов'язано з низкою юридичних дій (фактів). При цьому виникають відносини з внутрішньогосподарської організації землекористування (землеустрою), виконання договірних зобов'язань і т.д. Таким чином, у виникненні і розвитку земельних правовідносин проявляється реальне життя земельного законодавства, тобто застосування норм земельного права. При цьому завершення одних правовідносин служить підставою для виникнення інших.
Зміна земельних правовідносин в процесі використання землі завжди пов'язане з подальшою еволюцією тих чи інших дій і подій, а також розвитком законодавства. Так, орендар при погіршенні умов користування землею, викликаному стихійним явищем, має право вимагати зміни раніше вказаних у договорі зобов'язань (наприклад, якщо зазнав значних збитків від посухи, пилової бурі, повені тощо). Отже, змінюються права та обов'язки що володіє землею особи.
Рухливість у земельних правовідносинах особливо характерна для динамічного сільськогосподарського виробництва, де об'єкт цих відносин - земля (її якість, родючість) - не залишається постійним. Тут важливо, однак, щоб зміни у земельних відносинах відбувалися не довільно, а на підставі конкретної правової норми, тобто відповідно до вимог закону.
Припинення земельних правовідносин зазвичай відбувається одночасно з припиненням користування конкретним земельною ділянкою. Підставою для такого припинення служать договір про продаж земельної ділянки, рішення компетентного державного органу про вилучення землі для державних або муніципальних потреб і т.д. Підставою для припинення земельних правовідносин можуть бути також такі події або дії (юридичні факти), як смерть громадянина - власника землі або землекористувача, закінчення терміну оренди землі (якщо термін договору про оренду не відновлюється), добровільна відмова від земельної ділянки, тощо
Припинення земельних правовідносин буває повним або частковим. Так, при зменшенні розмірів земельної ділянки відбувається припинення користування ним лише в певній частині, що відповідає зменшенню його розмірів. За інших обставин, зазначених у законі, користування припиняється повністю.
Правоохоронні земельні відносини припиняються після вчинення учасником або учасниками цих відносин дій, що усувають правопорушення. Якщо порушник земельного закону притягнутий до юридичної відповідальності, то акт застосування стягнення (покарання) означає припинення охоронних земельних правовідносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин "
 1. § 3. Виконання зобов'язань
  виникнення зобов'язання Треба враховувати, що для застосування цієї норми необхідно одночасне наявність трьох умов а) боржник вступив в договір без зобов'язання доставки товару кредитору, б) місце виготовлення та зберігання товару було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання, в) боржник бере участь у зобов'язанні, здійснюючи підприємницьку діяльність Водночас
 2. § 2. Предмет цивільного права
  виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальних прав), регулює договірні та інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності
 3. § 5. Підприємницька діяльність громадянина
  виникнення цієї єдиної підприємницької праводееспособності, але цілком виразно говорить про те, що здійснювати підприємницьку діяльність (і реєструватися як підприємець) можуть і неповнолітні, для чого необхідно нотаріально засвідчена згода їх батьків (усиновителів) або піклувальника або відповідні документи, що підтверджують виникла у них в
 4. § 2. Правове становище публічних утворень
  виникнення спірних правовідносин, втратив відповідний статус (у зв'язку з передачею відповідних повноважень іншому органу або у зв'язку з ліквідацією), в якості представника публічно-правової освіти повинен залучатися орган, що володіє необхідними повноваженнями на момент розгляду справи в суді, а за відсутності такого (у разі якщо відповідні повноваження не передані іншому
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  виникненням з приводу речей правовідносин власності. Речі - суть матеріальні предмети зовнішнього по відношенню до людини навколишнього світу. Ними є як предмети матеріальної і духовної культури, тобто продукти людської праці, так і предмети, створені самою природою і використовуються людьми у своїй життєдіяльності, - земля, корисні копалини, рослини і т.д. Найважливіша ознака
 6. § 2. Ознаки речового права
  виникнення речового права з договору і його конституювання договором: виникає відоме законодавству право, в той час як конституюється невідоме. Можливість виникнення речового права з договору заснована на законі (п. 2 ст. 218, ст. 223 ЦК), чого не можна сказати про конституювання. На сказане можуть заперечити з посиланням на п. 3 ст. 274 ГК , згідно з яким сервітут (прямо
 7. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  виникнення речі означає створення такої індивідуально-визначеної речі, якої не було досі * (770). При цьому створення включає в себе і суттєву реконструкцію речі. По-друге, власником речі стає особа, яка виготовила її для себе (у своєму інтересі, для задоволення власних потреб) (п. 1 ст. 218 ЦК). Якщо річ створюється за договором для іншої особи, то
 8. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  виникнення права власності має свої переваги. Наприклад, система консенсусу точно відповідає дійсним відносинам колишнього власника (відчужувача) і набувача. Коли вони досягли угоди, тоді й перейшло право. Недолік цієї системи полягає в тому, що треті особи не можуть точно визначити, хто саме є власником, поки що відбувся перехід будь-яким чином
 9. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  виникнення таких ситуацій цим особам має бути виплачена компенсація вартості земельних ділянок. Таким чином, земельна ділянка як об'єкт права приватної власності громадян являє собою придбану громадянином за встановленими в законодавстві підстав індивідуально-визначену й обмежену в обороті річ, що складається з частини поверхні землі (в тому числі грунтового
 10. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  виникнення права власності некомерційних організацій можуть бути надходження від засновників, добровільні пожертвування * (912), майно, отримане від здійснення дозволеної підприємницької діяльності * (913), державне фінансування і т.д. Джерела формування майна, порядок його використання в разі ліквідації некомерційної організації повинні визначатися в
© 2014-2022  yport.inf.ua