Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Вибір способу захисту

. Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Найчастіше спосіб захисту порушеного права прямо визначено спеціальним законом, який регламентує конкретне цивільне правовідношення. Так, власник, який незаконно позбавлений володіння річчю, відповідно до ст. 301 ГК має право витребувати її з чужого незаконного володіння, тобто відновити становище, яке існувало до порушення права. Частіше, однак, власнику суб'єктивного права надається можливість певного вибору способу захисту свого порушеного права. Наприклад, у договорі підряду, якщо підрядчик допустив відступи від умов договору, що погіршили роботу, або допустив інші недоліки в роботі, замовник має право за своїм вибором вимагати безоплатного виправлення зазначених недоліків у розумний строк, або зменшення встановленої за роботу ціни, або відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, коли право замовника усувати їх передбачено в договорі підряду (ст. 723 ЦК).
Закріплення в спеціальних нормах тих чи інших способів захисту, так само як і вибір способу захисту з числа передбачених ст. 12 ГК у випадках, коли в спеціальних нормах немає вказівок на конкретні способи захисту, в свою чергу, визначаються специфікою захищається права і характером порушення. Наприклад, такі способи захисту, як відшкодування збитків і стягнення неустойки, застосовуються найчастіше при порушенні майнових прав. Навпаки, припинення дій, що порушують право або створюють загрозу його порушення, є типовим способом захисту особистих немайнових прав. Досить очевидно вплив на вибір конкретних способів захисту та характеру правопорушення. Так, якщо внаслідок правопорушення суб'єктивне право повністю знищується, відновити становище, яке існувало до порушення права, практично неможливо, і тому підлягають застосуванню ті способи захисту, які спрямовані на загладжування заподіяної шкоди, - стягнення збитків і неустойки, відшкодування шкоди в натурі і т. п. Таким чином, хоча власник порушеного суб'єктивного права в окреслених законом рамках самостійно вибирає конкретний спосіб його захисту, сам цей вибір зазвичай зумовлюється зазначеними вище обставинами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вибір способу захисту "
 1. § 2. Способи захисту цивільних прав
  вибір. Вибір способу захисту. Як правило, власник порушеного права може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Найчастіше спосіб захисту порушеного права прямо визначено спеціальним законом, який регламентує конкретне цивільне правовідношення. Так, власник, який незаконно позбавлений володіння річчю, відповідно до ст. 301 ГК має право витребувати її
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  вибір товару методом самообслуговування) - завжди спосіб вираження волі на укладання договору, а значить, специфічне волевиявлення. Такі конклюдентні (від лат. Facta concludentia - виразні) дії слід розглядати не тільки (і не стільки) з фізичної, скільки з психологічної (юридичної) точки зору. Тому вони є не самостійною стадією в процесі укладання
 3. § 6. Захист авторських і суміжних прав
  вибір способів захисту, які передбачені як загальними положеннями (ст. 1251-1253 ЦК), так і правилами про авторське право і суміжні права (ст. 1301, 1311 ЦК). Як правило, потерпілий може скористатися не будь-яким, а цілком конкретним способом захисту свого права. Найчастіше спосіб захисту порушеного права або прямо визначений спеціальною нормою закону, або випливає з характеру порушеного
 4. § 5. Захист сімейних прав
  вибір способу захисту порушеного права залежить, як правило, не від розсуду потерпілого або особи, що виступає на захист його прав, а від цілого ряду факторів, і в першу чергу від природи порушеного права і характеру правопорушення. Тому нерідко порушені права учасника сімейних правовідносин можуть бути захищені тільки застосуванням певного способу захисту. Так, право близьких
 5. 5.1. Цивільно-правовий захист авторських і суміжних прав: загальні положення
  вибором від порушника відшкодування збитків або виплати компенсації відповідно до ст. 1301 ЦК РФ, крім випадків, коли ГК РФ допускає використання твору без згоди автора чи іншого правовласника. Примірний перелік способів захисту цивільних прав міститься у ст. 12 ГК РФ і включає в себе: визнання права; відновлення становища, яке існувало до порушення права, і припинення
 6. 5. Проблеми недійсності договору
  виборі способу захисту порушеного права і не ставить використання загальних способів захисту цивільних прав в залежність від наявності можливості використовувати спеціальні речове - правові способи захисту. По-четверте, право на використання передбачених законодавством способів захисту за своєю природою є суб'єктивним правом, а відповідно до ст. 9 ГК громадяни та юридичні особи
 7. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  вибір терміна залежить від розсуду перекладача). Про владу ми вже говорили і дійшли висновку, що влада (можливість владі), складаючи серцевину суб'єктивного права, дозволяє виокремити в суцільний навколишнього нас матерії окремі, дискретні її частини (що саме по собі тавтологія, вибачався лише тим, що вона породжується вторгненням права у фізичний світ) як об'єктів права, речей.
 8. Глава 19. ЗАХИСТ володіння і РЕСТИТУЦІЯ
  вибірково що торкнулося тільки частина з ланцюга угод, так і рекомендації наглядової інстанції, не цілком послідовно пропонує вибрати для реституції інші більш прийнятні з точки зору исполнимости об'єкти. --- Характерні коливання судів різних інстанцій, очевидно уникають повертати вже переїхали сім'ї в колишні квартири, добре помітні і в іншому
 9. Глава 20. РЕСТИТУЦІЯ, віндикація І кондікція
  вибору способів захисту права. Є всі підстави вважати, що банк, прийнявши на зберігання арештоване майно, не мав права його відчужувати від власного імені, оскільки такий порядок звернення стягнення на майно боржників не передбачений процесуальним законом. Отже, даний договір дійсно може бути визнаний нікчемним. Проблема, однак, полягає в іншому. Сама незначна
 10. 2. Необхідна оборона
  вибіркових соціологічних досліджень, при необхідній обороні найчастіше посягає заподіюється шкода здоров'ю. При необхідній обороні шкода, заподіяну посягає, може бути більше тієї шкоди, який міг би бути заподіяна в процесі суспільно небезпечного посягання. Тому, наприклад, заподіяння смерті особі, що намагався згвалтувати жінку, правомірно. Держава зацікавлена в
© 2014-2022  yport.inf.ua