Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Укладення договору в обов'язковому порядку

. Для тих випадків, коли укладення договору для однієї із сторін є обов'язковим, законом встановлена певна процедура його укладення. Залежно від того, хто виступає ініціатором укладення договору, законодавець встановлює два сценарії розвитку відносин між сторонами.
Перша ситуація розрахована на випадки, коли ініціатива в укладенні договору виходить від суб'єкта, для якого укладення договору не є обов'язковим. Особа, яка отримала оферту про укладення обов'язкового для неї договору, зобов'язана відповісти на неї протягом 30 днів з дня отримання оферти. Закон передбачає три види наслідків залежно від того, який була відповідь акцептанта. По-перше, якщо послідував повний і беззастережний акцепт, то договір вважається укладеним у момент отримання оферентом відповідного повідомлення. По-друге, якщо акцептант прийняв запропонований проект договору на інших умовах (приклавши протокол розбіжностей до початкового проекту договору), то оференту надається право прийняти умови договору в редакції акцептанта або протягом 30 днів передати розбіжності, що виникли при укладенні договору, на розгляд суду. По-третє, при відмові акцептанта від акцепту стороні, яка направила оферту, надано право звернутися до суду з позовною вимогою про спонукання укласти договір.
Друга ситуація розрахована на випадки, коли ініціатором укладення договору є особа, для якої укладення договору не обов'язково. Тут також встановлено ряд правил, що регулюють взаємовідносини сторін. По-перше, законодавець не покладає на особу, якій направлена оферта, обов'язок як-небудь реагувати на пропозицію. Якщо реакції не послідувало, договір не буде укладений і ніяких несприятливих правових наслідків для суб'єкта, який отримав оферту, не передбачено. По-друге, при повному і беззастережному прийнятті пропозиції договір вважається укладеним у момент отримання оферентом повідомлення про прийняття пропозиції. По-третє, якщо акцептант прийняв адресований йому пропозицію про укладення договору в частині, направивши оференту протягом 30 днів з дня отримання оферти протокол розбіжностей, то оферент може або погодитися із запропонованою редакцією договору, сповістивши другу сторону про це, або відхилити протокол розбіжностей, направивши відповідне повідомлення зацікавленій особі. Останнє, отримавши повідомлення про відхилення протоколу розбіжностей або не отримавши ніякого сповіщення, має право звернутися до суду з позовною вимогою про розгляд і вирішення розбіжностей, що виникли.
Регулювання строків для процедур укладання договорів в обов'язковому порядку є диспозитивним. Всі ці терміни застосовуються тільки в разі, якщо інші терміни не встановлені законом, іншими правовими актами або особливим чином не узгоджені сторонами.
Якщо контрагент ухиляється від обов'язкового укладання договору, то зацікавлена сторона має право звернутися до суду з позовом про спонукання до укладення договору та відшкодування збитків, заподіяних ухиленням від його укладення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Укладення договору в обов'язковому порядку "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту
 2. § 2. Правове становище публічних утворень
  укладення договору в обов'язковому порядку (абз. 2 п. 1 ст. 421 ЦК), невірно, так як дане виняток із загального правила про свободу договорів встановлено рівним чином для всіх учасників цивільного обороту. По-друге, неможливе використання яких би то не було переваг, що випливають з притаманних публічним утворень владних повноважень. Так, публічна освіта не вправі диктувати
 3. § 4. Укладення договору
  укладенні договору, починають дії, спрямовані на встановлення юридичного зв'язку, тобто на укладення договору. На етапі преддоговорного періоду боку формулюють стоять перед ними економічні завдання, які належить реалізувати за допомогою певних юридичних інструментів. У літературі зазначено, що навіть однотипні економічні взаємозв'язки можуть набувати різну
 4. § 4. Припинення договору оренди
  укладення нового договору, а орендодавець проти цього не заперечує. У такому випадку договір вважається поновленим на колишніх умовах, за винятком умови про термін: останній стає невизначеним (п. 2 ст. 610, п. 2 ст. 621 ЦК). Поновлення відбувається без спеціального (позитивного) угоди сторін, тобто так званим безмовним продовженням найму. Підставою відновлення
 5. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладання договору. Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору
 6. 3. Підстави виникнення зобов'язань
  висновок більшості конкретних угод між державними юридичними особами, а також розподіляючи деякі види дефіцитного майна, зокрема житла (шляхом видачі ордерів на право укладення договорів житлового найму). В даний час такі підстави виникнення зобов'язань залишилися лише як виняток, головним чином у формі замовлень на постачання і підрядні роботи для
 7. 5. Укладення договору в обов'язковому порядку
  укладення договору не допускається, за винятком випадків, коли обов'язок укласти договір передбачена ЦК, іншим законом або добровільно прийнятим зобов'язанням. Є чимало випадків, коли укладення договору є обов'язковим для однієї зі сторін. Зокрема, це має місце при укладенні основного договору в строк, встановлений попереднім договором (ст. 429 ЦК); при
 8. 2. Зміст і виконання зобов'язань з проведення ігор і парі
  укладанні договору в обов'язковому порядку має містити умови про термін проведення ігор, порядок визначення виграшу і його розмірі (абз. 1 п. 3 ст. 1063 ЦК). Відкликані особи, визнані виграли відповідно до умов проведення гри, мають право на отримання виграшу в розмірі, формі і в термін, встановлені умовами, а якщо термін отримання виграшу спеціально не встановлений, то чи не
 9. 6. Обов'язкове укладення договорів
  укладанні договорів. Як вже неодноразово зазначалося, в нашій країні протягом тривалого часу ситуація в цивільному обороті була прямо протилежною тій, яка закріплена в новому Кодексі: загальним правилом служило обов'язкове укладення договорів, а те, що вкладалося в рамки свободи договорів, становило лише виняток. Мається на увазі, що дійсно вільним можна було вважати
 10. 2. Договірні умови
  укладеним і тим самим здатним породити права і обов'язки у його сторін. На відміну від "істотних" виділення умов "звичайних" і "випадкових" проводиться тільки в літературі. Виключно доктринальний характер цього останнього поділу став однією з причин відсутності єдності в уявленні про те, в чому полягають класифікаційні ознаки звичайних і відповідно випадкових умов і
© 2014-2022  yport.inf.ua