Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Укладення договору на торгах

Істотними особливостями відрізняється такий спосіб оформлення договірних відносин, як укладення договору на торгах (ст. ст. 447 - 449 ЦК). Шляхом проведення торгів може бути укладений будь-який договір, якщо тільки це не суперечить його суті. Наприклад, неможливо представити висновок подібним способом видавничого договору з автором певного твору, договору дарування або договору про спільну діяльність. У той же час не існує перешкод для продажу у порядку проведення торгів якого майна, включаючи нерухомість, цінні папери, майнові права (наприклад, права оренди приміщення) і т.п. До їх числа, зокрема, відносяться:
- продаж державного або муніципального майна на аукціоні, зокрема продаж на спеціалізованому аукціоні акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств;
- продаж державного або муніципального майна на комерційному конкурсі з інвестиційними та (або) соціальними умовами;
- відчуження перебувають у державній або муніципальній власності акцій створених у процесі приватизації відкритих акціонерних товариств власникам державних або муніципальних цінних паперів, що засвідчують право придбання таких акцій.
При продажу речей або майнових прав на відкритих торгах договір повинен бути укладений з особою, що виграв торги. Укладення такого договору - обов'язок продавця, тому в разі необгрунтованого ухилення від укладення договору переможець торгів має право вимагати спонукання продавця до його укладення, а також відшкодування збитків, викликаних ухиленням від укладення договору. У певних випадках, передбачених законом, договори про продаж майна, в тому числі майнових прав, можуть укладатися лише шляхом проведення торгів. Зокрема, серед способів приватизації державного та муніципального майна є такі, які можуть бути реалізовані виключно шляхом проведення відкритих торгів (1). Шляхом проведення торгів реалізується предмет застави при зверненні стягнення на заставлене майно (ст. 350 ЦК).
---
(1) Детальніше про це див: § 2 гл. 21 т. II цього підручника.
Власник речі або власник майнового права, який вирішив укласти договір про їх відчуження на торгах, може сам організувати торги або звернутися до послуг спеціалізованої організації, яка виступить в якості організатора торгів. При цьому спеціалізована організація повинна діяти на основі договору з власником (володарем права) і залежно від умов такого договору виступає від імені власника або від свого імені.
Форма торгів обирається власником реалізованої речі (володарем права), якщо інше не буде встановлено законом. Однак його вибір обмежений лише двома можливостями: торги можуть бути проведені у формі або конкурсу, або аукціону. Різниця між ними полягає в тому, що на аукціоні виграв визнається особа, що запропонувала найвищу ціну, а за конкурсом - особа, яка, за висновком конкурсної комісії, запропонує кращі умови. У свою чергу, і аукціон, і конкурс можуть бути відкритими або закритими. У першому випадку учасником аукціону чи конкурсу, а отже, і його переможцем може бути будь-яка особа, у другому - тільки особи, спеціально запрошені для участі в конкурсі (аукціоні).
На організатора торгів покладаються певні обов'язки як з підготовки торгів, так і з їх проведення. Насамперед він зобов'язаний забезпечити доведення до передбачуваних учасників сповіщення про їх проведення не менше ніж за 30 днів до цього. Повідомлення має містити відомості про час, місце і форму торгів, їх предмет і порядок проведення, в тому числі про оформлення участі в торгах, визначення особи, який виграв торги, а також відомості про початкову ціну продаваного об'єкта.
Згодом організатор торгів, що дав повідомлення, може відмовитися від їх проведення у строк не пізніше ніж за три дні до настання оголошеної дати проведення торгів у формі аукціону і не пізніше ніж за 30 днів до проведення конкурсу. Якщо при цьому передбачалося провести закриті торги, їх організатору доведеться відшкодувати учасникам понесені ними збитки (реальні збитки). Що ж до відкритих торгів, то обов'язок відшкодувати їх учасникам понесені збитки виникає в організатора торгів тільки у випадку порушення встановлених строків відмови від їх проведення.
Певні обов'язкові умови повинні дотримуватися також учасниками торгів - вони зобов'язані внести завдаток. Розмір, строки і порядок внесення завдатку визначаються повідомленням про проведення торгів. Доля завдатку, внесеного учасниками торгів, визначається спеціальними правилами, суть яких полягає в тому, що тим особам, які взяли участь у торгах, але не стали їх переможцями, завдаток повинен бути повернений. Завдаток також підлягає поверненню всім учасникам, якщо торги не відбулися. Інакше вирішується доля завдатку, внесеного особою - майбутнім переможцем торгів: відповідна грошова сума зараховується в рахунок виконання його зобов'язань з оплати придбаної речі або майнового права.
Результати торгів засвідчуються протоколом, який підписується організатором торгів і їх переможцем і має силу договору. Якщо ж яка-небудь з названих сторін буде ухилятися від підписання договору, виникають певні несприятливі наслідки: переможець торгів втрачає внесений ним завдаток, а на організатора торгів покладається обов'язок повернути особі, котра виграла торги, внесений ним завдаток у подвійному розмірі, а також відшкодувати йому збитки в частині, що перевищує суму завдатку.
У випадках, коли предметом торгів є право на укладення договору (наприклад, договору оренди приміщення), відповідний договір повинен бути підписаний сторонами не пізніше 20 днів після завершення торгів і оформлення протоколу, якщо інший термін не був вказаний в повідомленні про проведення торгів. Ухилення однієї із сторін від оформлення договірних відносин дає право іншій стороні звернутися до суду з вимогами як про спонукання до укладення договору, так і про відшкодування збитків, викликаних ухиленням від його укладення.
Торги, проведені з порушенням правил, встановлених законом, можуть бути визнані судом недійсними, що тягне за собою недійсність договору, укладеного за їх результатами.
Аукціон або конкурс, в яких взяв участь тільки один учасник, визнаються що не відбулися.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Укладення договору на торгах "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  укладання договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  укладення договору. Оферта. Акцепт. Укладення договору в обов'язковому порядку. Укладення договору на торгах. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладенні договору. Форма договору. Момент укладання договору. Зміна і розірвання договору. Наслідки зміни або розірвання договору. Зміна і розірвання договору за угодою сторін. Зміна і розірвання договору
 3. 11. Застосування норм договірного права за аналогією
  укладено договір, прямо в законі не врегульований, але близький до підряду, і в суді виникла суперечка про наслідки суттєвого підвищення вартості матеріалу. Якщо, керуючись аналогією закону, буде застосовано п. 6 ст. 709 ГК, це означає, що замовник при відмові підрядника від збільшення встановленої ціни може вимагати тільки розірвання договору. Тим часом, якщо замість аналогії закону суд
 4. 7. Торги
  укладення договорів, який тісно пов'язаний з основними законами вільного ринку і висловлює їх найбільш послідовно. Це, зокрема, проявляється у притаманній торгів конкуренції. Така конкуренція може охоплювати найширшу область. Наприклад, при державних поставках і підрядах відбувається конкуренція між тими, хто адресує організатору торгів свої пропозиції з поставки товарів,
 5. 1. Загальні положення
  укладення з ними Пенсійним фондом Російської Федерації договору довірчого управління коштами пенсійних фондів (СЗ РФ. 2003. N 20. Ст. 1900), а також Правила проведення архітектурних та містобудівних конкурсів в Москві (Вісник мерії Москви. 1998. N 20) передбачали можливість проведення конкурсу лише не менше ніж з трьома учасниками. Е.А. Суханов з повною підставою
 6. 45. Укладення договору в обов'язковому порядку
  укладення договору на торгах), 2) договору (попереднього договору, пролонгації договору оренди). Якщо сторона, для якої відповідно до ГК РФ або іншими законами укладення договору обов'язково, ухиляється від його укладення, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір. Договір може бути укладений шляхом проведення на торгах з особою, що виграв
 7. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  укладенні публічних договорів за умови встановлення в цих договорах неустойки. Чи можна в цьому випадку буде розглядати таку неустойку як законну? Розмір законної неустойки може бути збільшений угодою сторін, якщо закон цього не забороняє. Якщо неустойка встановлюється угодою сторін, то ця угода повинна бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного
 8. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  укладення організацією орендарів орендного договору підприємство набувало статусу орендного (ч. 1 ст. 16 Основ про оренду), але орендним підприємством - юридичною особою воно ставало лише з моменту державної реєстрації. Незрозуміло, яке значення законодавець надавав поняттю «статус» і які правові наслідки це тягло. Основи про оренду передбачали можливість викупу
 9. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  укладення договору. У цьому випадку протокол про результати торгів грає роль попереднього договору купівлі-продажу, а остаточний договір укладається після закінчення наданого для цієї мети терміну. Якщо одна зі сторін ухиляється від укладення остаточного договору, інша сторона має право звернутися до суду з вимогою про спонукання укласти договір (ч. 4 ст. 445 ЦК). Порядок проведення
 10. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  укладення (п. 1 ст. 422 ЦК). Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 60 Той же принцип знайшов закріплення в спеціальній нормі ЦК, присвяченій ціною: виконання договору оплачується за ціною, встановленою угодою сторін, але у передбачених законом випадках застосовуються ціни (тарифи, розцінки, ставки тощо),
© 2014-2022  yport.inf.ua