Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Укладення договору позики

. Укладення договору позики припускає передачу грошей або речей, супроводжувану угодою про повернення отриманих коштів.
Передача готівки або замінних речей являє собою договір про передачу рухомих речей у власність позичальника (traditio), а передача безготівкових грошових коштів - банківську операцію по перерахуванню цих коштів на банківський рахунок позичальника. В обох випадках позикові кошти надходять у розпорядження позичальника. Припустимо надання позикових коштів не безпосередньо позичальнику, а вказаною ним третій особі.
Угода про повернення позики може за часом передувати передачі, слідувати за нею або відбуватися одночасно з передачею позикових коштів. Воно повинно містити вказівку на отримані в борг кошти і обов'язок до повернення такої ж кількості грошей або речей. Решта умов (наприклад, термін повернення або процентна ставка) може бути заповнені приписами закону.
Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш ніж у 10 разів встановлений мінімальний розмір оплати праці, а в разі, коли позикодавцем є юридична особа - незалежно від суми (п. 1 ст. 808 ЦК). Вимога до форми договору позики охоплює як передачу позикових коштів, так і угода про їх повернення. На підтвердження вчинення договору позики позичальник може видати позикодавцеві одну лише розписку, яка засвідчує факт отримання грошей або речей у позику (п. 2 ст. 808 ЦК).
Позичальник має право оспорити позику за тій підставі, що гроші або інші речі в дійсності їм не отримані або отримані в меншому обсязі, ніж зазначено в документі про позику (п. 1 ст. 812 ЦК). Якщо ці факти підтвердяться, то договір позики буде вважатися неукладеним або укладеними на меншу кількість позикових коштів, ніж вказано в документі про позику (п. 3 ст. 812 ЦК).
Недотримання простої письмової форми договору позики позбавляє сторони можливості посилатися на показання свідків на підтвердження здійснення договору і його умов (п. 1 ст. 162 ЦК). Однак у випадку заперечування позики по безгрошовість можна посилатися на показання свідків, якщо при укладенні договору позичальник діяв (наприклад, видав позикову розписку) під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника позичальника з позикодавцем або збігу тяжких обставин (п. 2 ст. 812 ЦК).
У теорії та практиці виникло питання про наслідки укладення консенсуальних договорів позики та допустимості попередніх договорів позики.
Сконструювавши договір позики в якості реального (абз. 2 п. 1 ст. 807 ЦК), законодавець тим самим висловив своє негативне ставлення до встановлення обов'язки займодавца видати позичальникові кошти на поворотній основі. Винятки передбачені для банківського (п. 1 ст. 819 ЦК) і товарного кредиту (абз. 1 ст. 822 ЦК). Консенсуальної договір позики нікчемний в частині, що зобов'язує позикодавця видати позичальникові позикові кошти (ст. 168, 180 ЦК). Якщо ж позичальник отримав гроші в позику за таким договором, то фактичний склад реального договору позики вважається виконаним. Тому консенсуальної договір позики в частині зобов'язування позичальника повернути отримані кошти є дійсним.
Закон не містить перешкод до укладення попереднього договору про позику (ст. 429 ЦК). Цей договір може бути двостороннім або одностороннім, тобто зобов'язувати обидві сторони або лише одну сторону укласти в майбутньому договір позики * (616). Існування загального законодавчої заборони зобов'язуватися до видачі грошових позик дає підставу стверджувати, що при ухиленні зобов'язаної сторони за попереднім договором від укладення договору позики інша сторона не має права вимагати його укладення шляхом стягнення грошей на свою користь. У цьому випадку мова може йти лише про відшкодування збитків і застосуванні інших санкцій (наприклад, договірної неустойки) * (617).
Позикові відносини можуть грунтуватися не тільки на договорі позики, а й на договорі про новації (ст. 818 ЦК) і договорі про зміну зобов'язання. Наприклад, борг, що виник із договорів купівлі-продажу, оренди або надання послуг, може бути замінений позиковим боргом або перетворений на позиковий борг. У першому випадку (при новації) колишній борг припиняється разом з встановленими для нього забезпеченнями і наявними у сторін запереченнями, а замість нього з'являється позикове зобов'язання. У другому випадку (при зміні зобов'язання) сторони своєю угодою підпорядковують існуючий борг дії приписів про позику із збереженням у сторін існуючих забезпечень та належних їм заперечень * (618).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Укладення договору позики "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  укладення спеціальних договорів, які опосередковують ці фінансові операції або забезпечують передумови для їх вчинення, бо рух грошових коштів здійснюється через банки та інші кредитні організації. Правові відносини підприємців з комерційними банками та іншими кредитними організаціями також опосередковуються договорами, оскільки ці відносини засновані на рівності, автономії волі і
 2. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  укладеною з моменту погодження сторонами всіх її істотних умов * (1390). Однак, утворюючи незавершений юридичний склад, дана угода не тягне припинення зобов'язання. Подібний ефект настає лише в момент фактичного надання відступного. Оскільки в більшості випадків існує часовий розрив між моментом укладення угоди про відступне та наданням
 3. § 2. Позика
  укладеним з моменту передачі позикових коштів, яка вважається вчиненою у момент надходження речі у володіння позичальника (абз. 2 п. 1 ст. 224 ЦК). По-друге, укладену в легальній дефініції вказівку на передачу позикодавцем позичальникові речей, визначених родовими ознаками, є невірним, тому що предметом передачі (traditio) можуть виступати тільки індивідуально-визначені речі.
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  укладена сторонами у розрахунку на його остаточне регулювання у подальшому; фактичний стан; ставлення, визнане сторонами 47. Mutatis mutandis [мутатіс мутандіс] - змінивши те, що слід змінити, внісши необхідні зміни 48. Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet [Немо плус юрис трансфере потес Квам іпсе хабет] - ніхто не може передати більше прав, ніж має
 5. 80. ПАКТИ (ПОНЯТТЯ, ВИДИ, СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОЗОВНОЇ ЗАХИСТУ)
  укладена в межах права. Наприклад, через деякий час після укладення договору позики сторони могли укласти пакт про зменшення відсотків по даній позиці або про зміну термінів повернення позики (в даному випадку такий пакт - зміна основного договору). Спочатку пакти - додаткові угоди до основного договору, або випливають з головного зобов'язання, або спеціально
 6. 6. Форма договору зберігання
  укладенні договору зберігання визначається в залежності від виду і обставин його укладення. Якщо сторонами договору є фізичні особи (побутове зберігання), вони повинні укладати угоду в письмовій формі лише у випадках, коли вартість переданої на зберігання речі як мінімум у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці (аналогічно правилу,
 7. 1. Поняття договору позики
  укладення в майбутньому договору позики. Лише ГК РРФСР 1964 р. став розглядати зобов'язання з договорів позики та кредиту як абсолютно самостійні, а Основи цивільного законодавства Союзу РСР і республік 1991 р. - як повністю тотожні. Чинний ЦК РФ виходить з їх економічної та юридичної спільності, але не тотожності (кредитний договір розглядається ним як самостійна
 8. Глава 17 Розвиток російського феодального права
  укладанні договору позики закон забороняв боржникам служити в господарстві кредиторів. Простежуються спроби законодавця по-новому розглядати і договір особистого найму, який тривалий час був джерелом особистої кабальної залежності для наймаються. Однак, недостатньо певне положення фізичної особи в законодавстві позначилося на перенесенні відповідальності за зобов'язаннями з конкретних
 9. 8. Попередні договори
  укладення в майбутньому договору купівлі - продажу (цей договір носив спеціальне найменування - "запродажню запис"), а інша - укладення договору позики . ГК 64 не згадував взагалі попередніх договорів, у тому числі і стосовно до зазначених двох договорів, які були виділені в ЦК 22. Разом з тим на практиці попередні договори все ж зустрічалися, зокрема, у сфері матеріально -
 10. 6. Класифікація договорів
  укладеними з моменту, коли на основі угоди здійснена передача стороною контрагенту певного майна. --- --- Прикладом широкого розуміння "майна" стосовно характеристики договору як реального може служити "довірче управління". Його реальний характер виражається в необхідності передати в управління попередньо різного роду
© 2014-2022  yport.inf.ua