Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Права та обов'язки сторін

. Основними обов'язками позичальника є обов'язки до повернення предмета позики і до сплати відсотків.
Позичальник зобов'язаний передати позикодавцеві майно, тотожне отриманому в позику. При розбіжності між предметом, переданим в позику (позиковими засобами), і предметом, який позичальник зобов'язується передати позикодавцеві (предметом позики) (наприклад, "в позику" передано паливо, а "поверненню" підлягають гроші), має місце удавана угода (п. 2 ст. 170 ЦК). У цьому випадку до відносин сторін повинні застосовуватися приписи про купівлю-продажу або міни. Тотожність чи не порушується видовим розходженням переданих та заборгованих грошей (наприклад, борг передані готівку, а повертатися повинні безготівкові грошові кошти).
Предмет позики підлягає поверненню в порядку і терміни, обумовлені сторонами (абз. 1 п. 1 ст. 810 ЦК). Якщо термін повернення грошей не обговорений або визначений моментом вимоги, то сума позики повинна бути повернена протягом 30 днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про повернення (абз. 2 п. 1 ст. 810 ЦК). Цей строк може бути змінений договором. Відносно терміну повернення речей, що становлять предмет позики, діють загальні приписи ст . 314 ЦК.
Якщо інше не обумовлено сторонами, позичальник може повернути суму безпроцентної позики достроково. Дострокове повернення суми процентного позики можливе лише за згодою позикодавця (п. 2 ст. 810 ЦК). Виконання обов'язку позичальника по речовому позиці до настання терміну врегульовано ст. 315 ЦК.
Відсотки являють собою плату за користування позиковими засобами і нараховуються на суму позики з дня отримання цих коштів і до моменту виконання обов'язку до повернення суми позики, якщо інший порядок нарахування відсотків не передбачено договором. При відсутності в договорі умови про процентну ставку розмір відсотків визначається яка у місці проживання позикодавця ставкою банківського відсотка (п. 1 ст. 809 ЦК). Якщо позика виданий в російській валюті, такою ставкою вважається ставка рефінансування Центрального банку Росії, що діє на день сплати позичальником суми боргу або його частини * (619). Якщо інше не обумовлено сторонами, то відсотки нараховуються в тій же валюті, що і сума основного боргу (наприклад, рублі на рублі, євро на євро). При відсутності іншої угоди виплата відсотків проводиться щомісячно (п. 2 ст. 809 ЦК).
Черговість погашення вимог по сплаті суми позики та зі сплати позикових відсотків визначається ст. 319 ЦК.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Права та обов'язки сторін"
 1. § 6. Припинення зобов'язань
  Підставами припинення зобов'язань у сфері підприємництва є такі юридичні факти, у зв'язку з якими припиняються права та обов'язки сторін зобов'язання. Підстави припинення зобов'язань передбачені ГК, законами, іншими правовими актами або договором. Насамперед, зобов'язання у сфері підприємництва припиняється його належним виконанням. Належне виконання
 2. § 2. Зовнішньоторговельні операції
  Загальні положення. Найбільш поширеною зовнішньоторговельною операцією традиційно є міжнародна купівля-продаж товарів, яка в ході її виконання «обростає» цілим рядом інших угод, спрямованих, зокрема, на забезпечення доставки товару від продавця до покупця (договори експедиції, перевезення та ін.), огорожу продавця і покупця від ризику випадкової загибелі або пошкодження товару
 3. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  Система і галузі права. Право - сукупність норм (правил поведінки), існуючих для регулювання та охорони суспільних відносин. У механізмі соціально-нормативного регулювання норми права специфічні тим, що: а) утворюють єдину струнку систему (тому сукупність правових норм не хаотична і не випадкова, а внутрішньо організована і структурована), б) санкціоновані державою
 4. § 5. Умовні угоди
  Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого наступ або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
 5. § 3. Представництво без повноважень
  Поняття представництва без повноважень. Наявність у представника повноважень - неодмінна умова всякого представництва. У цивільному обороті зустрічаються, однак, і такі випадки, коли угоди та інші юридичні дії від імені і в інтересах одних осіб відбуваються іншими особами, які не мають на це необхідних повноважень. Іноді така ситуація виникає в чистому вигляді, коли між
 6. § 9. Договір фінансової оренди (лізингу)
  Загальна характеристика договору лізингу. За договором фінансової оренди (договору лізингу) орендодавець зобов'язується придбати у власність вказане орендарем майно у визначеного ним продавця і надати орендареві це майно за плату в тимчасове володіння і користування для підприємницьких цілей (ст. 665 ЦК). Як видно з визначення, лізинг передбачає, що одна особа, в силу
 7. § 3. Зміст і припинення договору позички
  Обов'язки ссудодателя. Безплатність позички, безумовно, відбивається на розподілі обов'язків між сторонами договору. У порівнянні з орендодавцем ссудодатель несе менш суворі за своєю суттю обов'язки, тобто закон, керуючись принципом справедливості, звужує обсяг можливих домагань до ссудодателю. По-перше, ссудодатель зобов'язаний надати річ у стані, відповідному
 8. § 5. Користування житловими приміщеннями
  Користування жилим приміщенням за договором соціального найму в будинках державного і муніципального житлового фонду. За договором соціального найму житлового приміщення одна сторона - власник житлового приміщення державного або муніципального житлового фонду (наймодавець) зобов'язується передати іншій стороні - громадянину (наймачу) жиле приміщення у володіння і користування для проживання в ньому
 9. § 3 . Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 10. § 2. Зобов'язання з перевезення вантажів
  Поняття та ознаки договору перевезення вантажів. Згідно п. 1 ст. 784 ГК перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється на підставі договору перевезення. При цьому договір перевезення вантажу знайшов своє загальне врегулювання в ст. 785 ГК, а договір перевезення пасажирів - в ст. 786 ГК. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і
© 2014-2022  yport.inf.ua