Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

12. Застава речей у ломбарді

Стаття 358 ЦК зазначає ознаки застави речей у ломбарді, що дозволяють виділити його в самостійний вид застави. По-перше, його суб'єктний склад. Заставодавцями в цьому договорі можуть бути тільки фізичні особи, а заставоутримувачами - спеціалізовані організації, ломбарди, здійснюють таку діяльність як підприємницькою.
По-друге, це предмет застави. Ломбарди можуть брати в заставу тільки рухоме майно, призначене для особистого споживання (п. 1 ст. 358 ЦК). Закладаються речі обов'язково передаються ломбарду (абз. 1 п. 3 ст. 358 ЦК). Ломбард не має права користуватися і розпоряджатися закладеними речами (абз. 3 п. 3 ст. 358 ЦК).
По-третє, така застава може служити забезпеченням тільки короткострокового кредиту. Правила кредитування (відповідно, правила про максимальні терміни кредитування) громадян ломбардами під заставу належать громадянам речей повинні встановлюватися законом відповідно до ЦК (п. 6 ст. 358 ЦК).
По-четверте, при заставі речей у ломбарді відповідальність позичальника обмежується вартістю закладеної речі. Як передбачено п. 5 ст. 358 ГК, після реалізації заставленого майна з торгів вимоги ломбарду до заставодавця (боржника) погашаються, навіть якщо сума, виручена при реалізації закладеного майна, недостатня для їх повного задоволення. Це ріднить заставу речей у ломбарді з давньоруським заставою, при якому у разі непокриття боргу за рахунок заставленого майна звернення стягнення на інше майно боржника було неможливо.
Специфічно і оформлення договорів при заставі речей у ломбарді. Договір про заставу речей у ломбарді оформляється шляхом видачі ломбардом заставного квитка (п. 2 ст. 358 ЦК), а укладення договору зберігання в ломбарді засвідчується видачею ломбардом поклажодавцеві іменний збереженій квитанції (п. 2 ст. 919 ЦК).
Оскільки ломбард є комерційною організацією, він зобов'язаний за свій рахунок страхувати на користь заставодавця прийняті в заставу речі у повній сумі їх оцінки. Оцінка проводиться на підставі угоди сторін відповідно до цін, зазвичай встановлюються в торгівлі на речі такого ж роду і якості, як річ, що закладається на момент її прийняття в заставу (п. 3 ст. 358, п. 3 ст. 919 ЦК).
ЦК встановлює презумпцію вини ломбарду як професійного зберігача (ст. 919 ЦК) за втрату і пошкодження закладених речей. Ломбард несе відповідальність за втрату і пошкодження закладених речей, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок непереборної сили (п. 4 ст. 358 ЦК).
У разі неповернення у встановлений термін суми кредиту, забезпеченого заставою речей у ломбарді, звернення стягнення на майно боржника проводиться ломбардом на підставі виконавчого напису нотаріуса після закінчення пільгового місячного терміну. Реалізація цього майна здійснюється у звичайному порядку (п. п. 3, 4, 6, 7 ст. 350 ЦК).
Договір застави речей у ломбарді є публічним договором, і на нього поширюється дія законодавства про захист прав споживачів. Договір застави речей у ломбарді також є договором приєднання (ст. 428 ЦК). Крім того, в п. 7 ст. 358 ГК спеціально зазначено, що умови договору про заставу речей у ломбарді, що обмежують права заставодавця в порівнянні з правами, наданими йому ЦК та іншими законами, є нікчемною. Замість таких умов застосовуються відповідні положення закону (1).
---
(1) Детальніше про особливості застави речей у ломбарді див.: Брагінський М.І. Діяльність ломбардів за Цивільним кодексом / / Право і економіка. 1998. N 1. С. 126 - 129.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Застава речей у ломбарді "
 1. § 3. Застава
  застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В якості
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  застави. Іпотека. Суб'єкти заставного правовідносини. Предмет застави. Підстави виникнення заставного правовідносини. Оформлення застави. Юридична природа права застави. Зміст заставного правовідносини. Звернення стягнення на заставлене майно. Застава товарів в обороті. Застава речей у ломбарді. Утримання. Предмет права утримання. Права та обов'язки ретентора і боржника. Припинення
 3. 2. Види застави
  застави може передаватися або не передаватися заставодержателю. Факт перебування закладеного майна у заставодавця або заставодержателя впливає на їх права і обов'язки в заставному правовідношенні. Залежно від того, у кого знаходиться предмет застави, законодавство закріплює конструкції двох видів застави: заклада, тобто застави з передачею майна заставодержателю, і застави без передачі
 4. 6. Оформлення застави
  заставі передбачена обов'язкова письмова форма (п. 2 ст. 339 ЦК), недотримання якої тягне недійсність договору (п. 4 ст. 339 ЦК). Відповідно до абз. 2 п. 2 ст. 339 ГК нотаріальному посвідченню підлягає договір про заставу рухомого майна або заставу прав на майно, укладений в забезпечення зобов'язань за договором, який повинен бути нотаріально посвідчений. Прикладом
 5. 9. Звернення стягнення на заставлене майно
  заставою зобов'язання за обставинами, за які він відповідає (п. 1 ст. 348 ЦК). Тому, наприклад, якщо невиконання забезпечуваного зобов'язання стало наслідком дії непереборної сили, то стягнення на предмет застави не може бути звернено. У зверненні стягнення на закладене майно може бути відмовлено, якщо допущене боржником порушення забезпеченого заставою зобов'язання
 6. Д
  застави VIII, 37, § 6 (4) - с. 132 Делькредере VIII, 37, § 4 (2) - с. 92 Грошові зобов'язання - залік зустрічних Д. о. VIII, 36, § 2 (2) - с. 59 - виконання Д. о. VIII, 36, § 1 (3) - с. 56 - 57 - поняття та особливості Д. о. VIII, 35, § 3 (2) - с. 26 - 27 Гроші - безготівкові Д. IX, 44, § 1 (1) - с. 409 - запорука Д. VIII, 37, § 6 (4) - с. 128 - утримання Д. VIII, 37, § 7 (2) - с.
 7. П
  Заставу, см. Наступний заставу Зміна осіб у зобов'язанні VIII, 35, § 4 (3) - с. 40 - 46; VIII, 37, § 4 (5) - с. 98 - 100 перенала X, 45, § 1 (4) - с. 457 - 458 "Передоручення" виконання зобов'язання VIII, 35, § 4 (2) - с. 38 - 39; VIII, 36, § 1 (3) - с. 52 Перепоручітельство VIII, 37, § 4 (1) - с. 90 Період поставки IX, 42, § 1 (3) - с. 304 пігнуса VIII, 37, § 6 (1) - с. 114 - 115
 8. 10. Дія норм про договори по особам
  залогу речей у ломбарді (п. 1 ст. 358), утриманню (п. 1 ст. 359), підстав відповідальності (п. 3 ст. 401), публічному договором (ст. 426), договором приєднання (п. 3 ст. 428). Вельми широко виділені відносини за участю підприємців в розділах, присвячених окремим видам договорів. Так, зокрема, це відноситься до певних питань, які виникають при укладанні договорів купівлі -
 9. 3. Застава
  заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається маєток) передавалося по манципації у власність заставному кредитору. Одночасно між сторонами полягало
 10. 2. Договір позики за радянським цивільному праву
  заставу, поручительство (гарантію) і зобов'язання в інших формах, прийнятих банківською практикою; боржник зобов'язаний надати банку можливість контролю за забезпеченістю кредиту; порушення зобов'язань щодо забезпечення повернення кредиту служить підставою для його дострокового стягнення (п. 4 ст. 113 Основ 1991 р.). Більш того, в Основи цивільного законодавства 1991 р. була включена спеціально і
© 2014-2022  yport.inf.ua