Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Сутягін. Позовну заяву з КОМЕНТАРЯМИ (АРБІТРАЖНИЙ СУД, ЗАГАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ, ЗАХИСТ РЕПУТАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ), 2009 - перейти до змісту підручника

1.10. Наглядове виробництво Виробництво з перегляду судових актів у порядку нагляду


Заява чи подання про перегляд у порядку нагляду судового акта може
бути подано у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в строк, не перевищує трьох місяців з дня набрання законної сили останнього судового
акта, прийнятого у даній справі, якщо не вичерпані інші наявні можливості для
перевірки в судовому порядку законності даного акту.
Наглядове провадження порушується на підставі заяви особи, що бере участь
у справі, або подання прокурора і у випадках, передбачених АПК РФ, інших осіб,
клопочуть про перегляд вступило в законну силу судового акта
арбітражного суду в порядку нагляду.
Питання про прийняття заяви чи подання до виробництва розглядається

суддею Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації відповідно до статті
295 АПК.
Заява чи подання після його прийняття до виробництва розглядається в
Відповідно до статті 299 АПК в судовому засіданні колегіальним складом суддів
Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, який вирішує питання про
направлення справи до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації для
перегляду судового акта в порядку нагляду.
Заява чи подання про перегляд судового акта в порядку нагляду
направляється безпосередньо у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації в
письмовій формі. Заява чи подання має бути підписана особою,
клопоталися про перегляд судового акта, або його представником.
У заяві або поданні має бути зазначено:
- найменування особи, яка подає заяву або подання, із зазначенням його
процесуального становища, найменування інших осіб, що беруть участь у справі, їх місце
знаходження, місце проживання;
- дані про оспорюваному судовому акті і найменування прийняв його
арбітражного суду; дані про інших судових актах, прийнятих у даній справі; предмет
спору;
- доводи особи, яка подає заяву або подання, із зазначенням підстав для
перегляду судового акта, з посиланням на закони та інші нормативні правові акти,
підтверджують, на думку заявника, порушення або неправильне застосування норм
матеріального права і (або) норм процесуального права, які потягли за собою
суттєві порушення його прав і законних інтересів у сфері підприємницької та
іншої економічної діяльності;
- перелік доданих до заяви або поданням документів.
У заяві або поданні можуть бути зазначені номери телефонів, факсів,
адреси електронної пошти осіб, що у справі, та їх представників та інші
відомості, необхідні для розгляду справи.
До заяви або поданням повинні бути додані копії оспорюваного
судового акта та інших судових актів, прийнятих у справі.
До заяви або поданням, підписаним представником, повинні бути
прикладені довіреність або інший документ, що підтверджують повноваження на його
підписання.
Заява чи подання та додані до нього документи направляються в
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації з копіями в кількості примірників,
дорівнює кількості осіб, що у справі.
Особа, яка бере участь у справі, направляє відгук на заяву або подання про
перегляд судового акта в порядку нагляду з додатком документів,
підтверджують заперечення щодо перегляду, іншим особам, які беруть участь у
справі, і у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації.
До відзиву, який направляється у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації,
додається також документ, що підтверджує направлення копій відкликання іншим особам,
беруть участь у справі.
Відгук надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення у встановлений
судом строк, що забезпечує можливість ознайомлення з відкликанням до початку
розгляду заяви чи подання Президією Вищого Арбітражного Суду
Російської Федерації.
Відгук підписується особою, бере участі у справі, або його представником. К
відзиву, підписаного представником, додається довіреність або інший документ,
підтверджують його повноваження на підписання відкликання.
Питання про прийняття заяви чи подання до виробництва розглядається

одноосібно суддею Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації у п'ятиденний
строк з дня його надходження у Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації.
Заява чи подання про перегляд судового акта в порядку нагляду,
подану з дотриманням вимог, передбачених у главі 36 АПК, приймається до
виробництву Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
Про прийняття заяви чи подання до виробництва виноситься ухвала,
якою порушується наглядове провадження. Копія ухвали надсилається особі,
який подав заяву або подання.
В ухвалі про прийняття заяви чи подання до виробництва може бути
вказано на витребування справи з арбітражного суду. У цьому випадку копія ухвали
направляється до арбітражного суду, який повинен у п'ятиденний строк з дня отримання
копії ухвали направити витребувані справу у Вищий Арбітражний Суд
Російської Федерації.
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації повертає заяву або
подання про перегляд судового акта в порядку нагляду, якщо при вирішенні питання
про його прийняття (виробництві) встановить, що:
- не дотримані вимоги, передбачені статтями 292 і 294 АПК;
- до прийняття заяви чи подання до розгляду від заявника надійшло
клопотання про його повернення.
Про повернення заяви або подання виноситься ухвала, копія
якого надсилається особі, яка подала заяву або подання, разом з
заявою або поданням і доданими до них документами.
Заява чи подання про перегляд судового акта в порядку нагляду
розглядається колегіальним складом суддів Вищого Арбітражного Суду
Російської Федерації в судовому засіданні без повідомлення осіб, які беруть участь у справі, в
термін, що не перевищує місяця з дня надходження заяви або подання в
Вищий Арбітражний Суд Російської Федерації.
При розгляді заяви чи подання про перегляд судового акта в
порядку нагляду арбітражний суд визначає, чи є підстави для перегляду
оспорюваного судового акта, виходячи з доводів, що містяться в заяві чи
поданні, а також зі змісту оспорюваного судового акту.
Для вирішення питання про наявність підстав для перегляду судового акта в порядку
нагляду суд може витребувати справу з арбітражного суду, про що виноситься ухвала.
За наявності підстав, передбачених статтею 304 АПК, суд виносить
ухвалу про передачу справи для перегляду оспорюваного судового акта в порядку
нагляду і в п'ятиденний строк з дня винесення ухвали направляє його до Президії
Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації разом із заявою або
поданням і витребуваних з арбітражного суду справою.
Копії ухвали в цей же строк надсилаються особам, які беруть участь у справі, з
додатком копії заяви або подання та доданих до них документів.
У визначенні суд встановлює строк, протягом якого особи, що у
справі, можуть уявити відгук на заяву або подання про перегляд судового
акта в порядку нагляду.
У разі, якщо при розгляді заяви чи подання буде встановлено,
що за відсутності передбачених підстав є інші підстави для перевірки
правильності застосування норм матеріального права чи норм процесуального права,
суд може направити справу на розгляд до арбітражного суду касаційної інстанції
за умови, що даний судовий акт не переглядався в порядку касаційного
виробництва.
За відсутності підстав, передбачених статтею 304 АПК, суд виносить

ухвалу про відмову в передачі справи для перегляду судового акта в порядку нагляду в
Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
Копія ухвали не пізніше наступного дня після дня винесення надсилається
особі, що клопоче про перегляд судового акта в порядку нагляду.
Повторне звернення тієї ж особи з тих самих підстав із заявою чи
поданням про перегляд судового акта в порядку нагляду не допускається.
Ухвала суду про передачу справи до Президії Вищого Арбітражного Суду
Російської Федерації для перегляду судового акта в порядку нагляду повинно
містити:
1) дату винесення ухвали;
2) склад суддів Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, які винесли
визначення;
3) найменування особи, заявника про перегляд судового акта в порядку
нагляду, і процесуальне становище, місце знаходження або місце проживання;
найменування інших осіб, беруть участь у справі, їх місце знаходження або місце
проживання;
4) відомості про оспорюваному судовому акті, дату його прийняття і вступу в
законної сили; відомості про інших судових актах, прийнятих у справі;
5) найменування арбітражного суду, прийняв оспорюваний судовий акт,
предмет спору;
6) підстави передачі справи для розгляду до Президії Вищого Арбітражного
Суду Російської Федерації, передбачені статтею 304 АПК, мотиви передачі з
зазначенням конкретних норм матеріального права чи норм процесуального права,
порушених, на думку суду, при прийнятті оспорюваного судового акта;
7) пропозиції суду, який виніс визначення.
Ухвала суду про відмову в передачі справи до Президії Вищого Арбітражного
Суду Російської Федерації для перегляду судового акта в порядку нагляду повинно
містити :
1) дату винесення ухвали;
2) склад суддів Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, які винесли
визначення;
3) найменування особи, заявника про перегляд судового акта в порядку
нагляду, і процесуальне становище, місце знаходження або місце проживання;
найменування інших осіб, що у справі, їх місце знаходження або місце
проживання;
4) відомості про оспорюваному судовому акті, дату його прийняття і вступу в
законної сили; відомості про інших судових актах, прийнятих у справі;
5) найменування арбітражного суду, прийняв оспорюваний судовий акт,
предмет спору;
6) мотиви відмови у передачі справи до Президії Вищого Арбітражного Суду
Російської Федерації для перегляду судового акта в порядку нагляду;
7) мотиви направлення справи до арбітражного суду касаційної інстанції в
відповідно до ч. 6 статті 299 АПК.
Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце розгляду справи по
перегляду судового акта в порядку нагляду Президією Вищого Арбітражного Суду
Російської Федерації.
Неявка осіб, що у справі і повідомлених належним чином про час і
місце розгляду справи Президією Вищого Арбітражного Суду Російської
Федерації, не перешкоджає розгляду справи в порядку нагляду.
Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації приймає справу до
свого розгляду на підставі ухвали суду.
Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації розглядає справи

в порядку черговості їх надходження до Президії, але не пізніше ніж у строк, що не
перевищує трьох місяців з дня винесення ухвали про передачу справи до Президії.
Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації правомочний
  розглядати справи в порядку нагляду за наявності більшості членів Президії.
  Особа, яка звернулася із заявою або поданням про перегляд судового акта в
  порядку нагляду, інші особи, що у справі, можуть брати участь у засіданні
  Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
  Справа доповідається суддею Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації -
  доповідачем по даній справі.
  Доповідач викладає обставини справи, зміст оспорюваного судового акта
  та інших прийнятих у даній справі судових актів, доводи, що містяться в заяві
  або поданні про перегляд судового акта в порядку нагляду, підстави для
  перегляду судового акта, мотиви, що містяться у визначенні суду про передачу справи
  для розгляду до Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації.
  Особи, що у справі, якщо вони з'явились у засідання Президії Вищого
  Арбітражного Суду Російської Федерації, має право давати свої усні пояснення після
  виступи судді-доповідача.
  Першим дає свої пояснення особа, яка звернулася із заявою або поданням
  про перегляд судового акта в порядку нагляду.
  Після виступу особи, заявника про перегляд судового акта в порядку
  нагляду, інших осіб, що у справі і присутніх у засіданні, Президія
  Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації приймає постанову в
  закритій нараді.
  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  приймається більшістю голосів суддів. Головуючий у засіданні голосує
  останнім.
  При рівності голосів суддів заяву або подання залишається без
  задоволення, а судовий акт - без зміни.
  Судові акти арбітражних судів, що набрали законної сили, підлягають
  зміни або скасування, якщо при розгляді справи в порядку нагляду Президія
  Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації встановить, що оскаржуваний
  судовий акт:
  1) порушує однаковість у тлумаченні та застосуванні арбітражними судами норм
  права;
  2) порушує права і свободи людини і громадянина відповідно до загальновизнаних
  принципам і нормам міжнародного права, міжнародних договорів Російської
  Федерації;
  3) порушує права і законні інтереси невизначеного кола осіб чи інші
  публічні інтереси.
  За результатами розгляду справи про перегляд судового акта в порядку нагляду
  Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації має право:
  1) залишити оспорюваний судовий акт без зміни, а заява або
  подання без задоволення;
  2) скасувати судовий акт повністю або частково і передати справу на новий
  розгляд до арбітражного суду, судовий акт якого скасовано чи змінено. При
  направлення справи на новий розгляд Президія Вищого Арбітражного Суду
  Російської Федерації може вказати на необхідність розгляду справи в іншому
  складі суду;
  3) скасувати судовий акт повністю або частково і прийняти новий судовий акт, що не
  передаючи справу на новий розгляд;
  4) скасувати судовий акт повністю або частково і припинити провадження у справі

  або залишити позов без розгляду повністю або в частині;
  5) залишити без зміни один з раніше прийнятих у справі судових актів.
  Президія Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації повинен вказати
  конкретні підстави для зміни або скасування судового акта.
  Вказівки Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації, в тому
  числі на тлумачення закону, викладені в постанові про скасування рішення,
  постанови суду, обов'язкові для арбітражного суду, знову розглядає
  дану справу.
  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  має відповідати вимогам, передбаченим у статті 306 АПК.
  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  підписується головуючим у засіданні Президії.
  У постанові Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  зазначаються:
  1) номер справи, дата і місце прийняття постанови; склад суду, що прийняв
  постанову;
  2) найменування особи, яка звернулася із заявою або поданням про
  перегляд судового акта в порядку нагляду, його процесуальне становище;
  3) найменування осіб, що у справі; предмет спору; прізвища осіб,
  присутніх у судовому засіданні, із зазначенням їх повноважень;
  4) найменування арбітражних судів, що розглядали справу в першій,
  апеляційної, касаційної інстанціях; відомості про вжиті у справі судових актах;
  короткий зміст оспорюваного судового акта;
  5) доводи, що містяться в заяві або поданні про перегляд судового
  акта в порядку нагляду, та вимоги заявника;
  6) заперечення, що містяться у відгуку на заяву або подання про перегляд
  справи в порядку нагляду;
  7) пояснення осіб, які беруть участь у справі і присутніх у судовому засіданні;
  8) підстави для зміни або скасування судового акта, встановлені судом, зі
  посиланням на закони та інші нормативні правові акти;
  9) мотиви прийнятого постанови;
  10) висновки та рішення за результатами розгляду заяви чи подання;
  11) дії, які повинні бути виконані особами, що у справі, і
  арбітражним судом при направлення справи на новий розгляд.
  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  набирає законної сили з дня його прийняття.
  Копії постанови надсилаються особам, які беруть участь у справі, а також іншим
  зацікавленим особам у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.
  Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації
  підлягає опублікуванню у "Віснику Вищого Арбітражного Суду Російської
  Федерації ".
  Зразок наглядової скарги може виглядати так:
  У Вищий Арбітражний Суд
  Російської Федерації
  Заявник: ___
  (Процесуальне становище,
  ___
  найменування, адреса)
  ___
  (Процесуальне становище,
  ___
  найменування, адреси інших осіб,
  ___

  беруть участь у справі)
  Справа N ___
  (В касаційній інстанції)
  N ___
  ЗАЯВА
  про перегляд у порядку нагляду рішення
  Арбітражного суду, Постанови апеляційної
  інстанції того ж суду та Постанови
  Федерального арбітражного суду ___ округу
  "___" ___ Р. Арбітражний суд ___ виніс рішення по
  справі N ___ про ___.
  (Вказати, про що винесено рішення)
  "___" ___ Р. Постановою апеляційної інстанції
  Арбітражного суду ___ рішення залишено без зміни.
  "___" ___ Р. Постановою касаційної інстанції
  рішення та Постанову Арбітражного суду ___ по даній справі
  залишені без зміни.
  Відповідач вважає, що в результаті порушення та неправильного застосування
  судами при винесенні зазначених судових актів норм матеріального та
  процесуального права були істотно порушені його права та законні
  інтереси, оскільки на підставі цих судових актів відповідач ___
  (Вказати,
  ___.
  в чому полягало порушення прав і законних інтересів заявника скарги)
  Неправильне застосування норм матеріального права, допущене судами і
  спричинило істотне порушення прав і законних інтересів Заявника,
  полягає в наступному: ___
  (Вказати, в чому полягає порушення,
  ___.
  з посиланнями на судові акти і норми закону)
  Порушення та неправильне застосування норм процесуального права,
  спричинили істотне порушення прав і законних інтересів Заявника,
  полягають у наступному: ___
  (Вказати, в чому полягає порушення,
  ___.
  з посиланнями на судові акти і норми закону)
  На підставі викладеного та керуючись ст. ___
  (Вказати норми
  ___, Ст. 292, 294 АПК РФ,
  законів, порушені судами),
  ПРОШУ СУД:
  1. Витребувати з Арбітражного суду ___ справа N ___.
  2. Скасувати рішення від "___" ___ р., Постанова
  апеляційної інстанції від "___" ___ р. Арбітражного суду та
  Постанова Федерального арбітражного суду ___ округу у справі N
  ___ Повністю і направити справу на новий розгляд.
  Додаток:
  1. Копія рішення суду.
  2. Копія Постанови апеляційної інстанції.
  3. Копія Постанови касаційної інстанції.
  4. Копії документів, що підтверджують доводи заявника.
  5. Копія заяви для інших сторін у справі.
  6. Виписка з протоколу про призначення керівника заявника.
  Керівник заявника ___
  "___" ___ Р.
 « Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1.10. Наглядове виробництво Провадження з перегляду судових актів у порядку нагляду "
 § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
 1.  наглядової інстанції в разі повернення справи на новий розгляд до 1-ю інстанцію, а також за своєю ініціативою; - згідно ст. 8 Федерального закону «Про введення в дію Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації» колегіальний розгляд справ у першій інстанції може здійснюватися із залученням арбітражних засідателів, які беруть участь у розгляді справи і
   § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
 2.  наглядових) функцій федеральних органів виконавчої влади, їх підрозділів та підвідомчих державних установ, органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та посадових осіб, уповноважених на здійснення державного контролю (нагляду), за винятком податкової та фінансової сфер; організація взаємодії органів державної влади у питаннях
   Глава 41 Розвиток права в умовах "неоабсолютізма"
 3.  наглядовими - прокурори, стряпчі, губернські правління. Обвинувальний висновок складалося канцелярією суду. Діяла система формальних доказів: за наявності "досконалих" доказів вироблялося звинувачення, при "недосконалих" - "остановление в підозрі". Для перегляду судових рішень встановлювалися ревізійний та апеляційний порядки. Реформа скасувала багато з
   5. Відповідальність сторін за договором банківського рахунку
 4.  наглядовій практиці Вищого Арбітражного Суду РФ. Так, в одній зі справ митниця звернулася до арбітражного суду з позовом про спонукання негайно виконати зобов'язання по перерахуванню коштів за валютними перекладам, а також про стягнення з відповідача неустойки за договором про відкриття і ведення рахунку митниці в іноземній валюті. Рішенням арбітражного суду позовні вимоги були
   4.2. Верховний суд республіки, крайової (обласної) суд, суд міста федерального значення, суд автономної області й автономного округу
 5.  наглядовим поданням. Клопотання окремих учасників іменуються наглядовими скаргами. Наглядова скарга або подання направляються безпосередньо до відповідного суду обласної ланки і розглядаються протягом 30 діб після їх надходження. Суддя, що вивчив скаргу або подання, приймає рішення або про відмову в задоволенні, або про порушення наглядового виробництва.
   1. Правові основи інтеграції країн - учасниць Європейського союзу
 6.  наглядових органів ЄК (п. 4 ст. 39, п. 3 ст. 40, п. 2 ст. 43 Регламенту); 7) визначення кола угод, за якими потрібно схвалення наглядової ради або правління ЄК (п. 2 ст. 48 Регламенту); 8) порядок залучення членів керівних органів до відповідальності за збитки, завдані ЄК їх діями (ст. 51 Регламенту); 9) визначення
   1.3. Судові витрати
 7.  наглядових скарг, шляхом перерахування грошових коштів, що становлять суму державного мита, на рахунок Управління Федерального казначейства, обслуговуючого відповідний арбітражний суд. Державне мито сплачується в процентної відношенні до ціни позову або у твердій грошовій сумі, встановленої законом на день сплати державного мита. Факт
   § 4. Захист прав та інтересів підприємців в інших судових установах
 8.  виробництва; скарга громадянина на неправомірні дії організації - в порядку провадження у справах, що виникають з адміністративно-правових відносин. В останньому випадку застосовуються правила cт.2391-239 »гл. 24 «Скарги на дії державних органів, громадських організацій і посадових осіб, що порушують права і свободи громадян» ЦПК РРФСР і положення Закону РФ «Про оскарження до суду
   § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
 9.  наглядовими повноваженнями. Контролюється дотримання підприємцями законодавства і виконання ними конкретних нормативно-адміністративних обов'язків. При здійсненні державного контролю існує об'єктивна можливість порушення прав та інтересів підприємців з боку контролюючих органів. Причини цих порушень різні: об'єктивні - бюрократизм, тяганина, буквоїдство;
   § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади та місцевого самоврядування
 10.  провадження у справі про перевірку конституційності ряду положень Конституції Республіки Хакасія, Закону Республіки Хакасія "Про органи влади району, міста республіканського значення в Республіці Хакасія" та Закону Республіки Хакасія "Про Уряд Республіки Хакасія" у зв'язку із запитом Верховного Суду Республіки Хакасія "/ / Відомості законодавства Російської Федерації. 1999. N 8. Ст. 1092.
  производства по делу о проверке конституционности ряда положений Конституции Республики Хакасия, Закона Республики Хакасия "Об органах власти района, города республиканского значения в Республике Хакасия" и Закона Республики Хакасия "О Правительстве Республики Хакасия" в связи с запросом Верховного Суда Республики Хакасия" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. N 8. Ст. 1092.
© 2014-2022  yport.inf.ua